Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ (3/4): Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων

Συντάκτης: Παναγιώτης Γουρνάς, Blogger

Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ (3/4): Ενίσχυση Τουριστικών ΕπιχειρήσεωνΤο Φεβρουάριο ανακοινώθηκαν τα πολυαναμενόμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ που εκτιμάται ότι θα επιδοτήσουν πολλές υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις ανά την επικράτεια. Σήμερα, σας παρουσιάζουμε το τρίτο από τα τέσσερα αυτά προγράμματα, η πλήρης λίστα των οποίων βρίσκεται στην σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης.

Πρόγραμμα “Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών”

Το τρίτο πρόγραμμα αφορά υφιστάμενες, μικρές ή μεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό της υποδομής τους και την αναβάθμισή τους, ώστε να βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά.

Οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να έχουν συσταθεί μέχρι και 31/12/2015, με επιλέξιμους ΚΑΔ (όπως αυτοί ορίζονται στην προκήρυξη). Οι αιτήσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά από 29/3 έως 17/5, χωρίς την κατάθεση φακέλου (αρχικά). Το πρόγραμμα θα επιδοτήσει προϋπολογισμό ίσο με τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης για το 2015 και για ποσά μεταξύ 15.000€ και 150.000€. Οι δαπάνες αφορούν:

  • κτήρια και εγκαταστάσεις
  • μηχανήματα και εξοπλισμό
  • πιστοποιήσεις συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης
  • προβολή/προώθηση επιχείρησης
  • λογισμικά και Η/Υ
  • μελέτες και έρευνες αγοράς
  • μισθολογικά κόστη

Η καταβολή των ενισχύσεων θα γίνει με προτεραιότητα στις νέες επιχειρήσεις και μετά στις παλαιότερες (με περισσότερους από 24 μήνες δραστηριότητας).

Συντάκτης: Παναγιώτης Γουρνάς, Blogger

Influence:

Ο Παναγιώτης Γουρνάς είναι οικονομολόγος, με σπουδές σχετικά με τη διοίκηση επιχειρήσεων, τα πληροφοριακά συστήματα και τα διεθνή οικονομικά…