Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ (2/4): Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Συντάκτης: Παναγιώτης Γουρνάς, Blogger

Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ (2/4): Νεοφυής ΕπιχειρηματικότηταΤο Φεβρουάριο ανακοινώθηκαν τα πολυαναμενόμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ που εκτιμάται ότι θα επιδοτήσουν πολλές υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις ανά την επικράτεια. Σήμερα, σας παρουσιάζουμε το δεύτερο από τα τέσσερα αυτά προγράμματα, η πλήρης λίστα των οποίων βρίσκεται στην σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης.

Πρόγραμμα “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα”

Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στη δημιουργία νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες θα δραστηριοποιούνται σε καινοτομικούς τομείς και θα ενισχύσουν την απασχόληση μέσω της πρόσληψης ανέργων. Θα ενισχυθούν είτε άνεργοι που σκοπεύουν να κάνουν έναρξη δραστηριότητας ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ήδη, χωρίς να έχουν παράλληλα σχέση μισθωτής εργασίας. Το πρόγραμμα δεν αφορά επιχειρηματίες με εμπορική δραστηριότητα.

Οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν από 17/3 έως 27/4 και θα γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Θα επιδοτηθεί το 100% του προϋπολογισμού, ο οποίος θα αφορά έξοδα λειτουργικά (ενοίκια, ΔΕΚΟ, τηλεφωνία, θέρμανση, κοινόχρηστα κ.α.), αμοιβές τρίτων (λογιστών, δικηγόρων, μηχανικών, συμπεριλαμβανομένου του συμβούλου που θα ετοιμάσει τον φάκελο του ΕΣΠΑ), δαπάνες προβολής και δικτύωσης (διαφήμιση, ιστοσελίδες κ.α.), αποσβέσεις παγίων, μίσθωση εξοπλισμού, αναλώσιμα, ασφαλιστικές εισφορές, μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας και έξοδα καταχώρησης και προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων, διακριτικών τίτλων κ.α.

Και αυτό το πρόγραμμα θα έχει δύο κύκλους εφαρμογής ανά εξάμηνο και ανά περιφέρεια. Η σχετική προκήρυξη υπάρχει στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

Συντάκτης: Παναγιώτης Γουρνάς, Blogger

Influence:

Ο Παναγιώτης Γουρνάς είναι οικονομολόγος, με σπουδές σχετικά με τη διοίκηση επιχειρήσεων, τα πληροφοριακά συστήματα και τα διεθνή οικονομικά…