Νέα Προγράμματα για Ανέργους από τον ΟΑΕΔ

Συντάκτης: Παναγιώτης Γουρνάς, Blogger

Την προηγούμενη εβδομάδα, το Υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε πως θα προωθηθεί η υλοποίηση 12 νέων προγραμμάτων απασχόλησης, με απώτερο σκοπό την αποκατάσταση περίπου 100.000 ανέργων μέσα στο επόμενο εξάμηνο και άλλων 150.000 από τον Μάρτιο του 2016, διάρκειας 8 έως 12 μηνών, σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ.

Τα προγράμματα αυτά θα διαφοροποιούνται ελαφρώς από τα συνηθισμένα, επειδή ουσιαστικά θα ενισχύουν το θεσμό της μαθητείας και θα παρέχουν εγγυημένη εξάμηνη έως δωδεκάμηνη απασχόληση. Επίσης, τα προγράμματα στοχεύουν στην προσαρμογή των επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα, υποχρεώνοντάς τες να διατηρούν ένα ποσοστό ανέργων σε εργασία και μετά τη λήξη του προγράμματος.

Συνοπτικά, τα προγράμματα που θα ανακοινωθούν είναι τα εξής:

1. Πρόγραμμα 10.000 θέσεων εργασίας, δωδεκάμηνης διάρκειας, με έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους, άνω των 50 ετών (Δεκέμβριος 2015).

2. Πρόγραμμα προώθησης αυτοαπασχόλησης 5.000 νέων ανέργων, ηλικίας 18 έως 24 ετών, με επιδότηση εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, δωδεκάμηνης διάρκειας (Ιανουάριος 2016).

3. Πρόγραμμα προώθησης αυτοαπασχόλησης 5.000 νέων ανέργων, ηλικίας 25 έως 29 ετών, με επιδότηση εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, δωδεκάμηνης διάρκειας (Ιανουάριος 2016).

4. Πρόγραμμα «Δράσεις Ολοκληρωμένης Παρέμβασης», για την προώθηση 8.000 νέων ανέργων, ηλικίας έως 24 ετών, σε προγράμματα κατάρτισης με εγγυημένη δωδεκάμηνη απασχόληση (Ιανουάριος 2016).

5. Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 10.000 ανέργους, ηλικίας 18 έως 24 ετών, με επίβλεψη στο χώρο εργασίας και ένταξη σε νέες θέσεις εργασίας, δωδεκάμηνης διάρκειας (Φεβρουάριος 2016).

6. Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 3.000 ανέργους, ηλικίας 25 έως 29 ετών, με επίβλεψη στο χώρο εργασίας και ένταξη σε νέες θέσεις εργασίας, δωδεκάμηνης διάρκειας (Φεβρουάριος 2016).

7. Πρόγραμμα συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης προσόντων και πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα για 15.000 ανέργους (Μάρτιος 2016).

8. Πρόγραμμα προώθησης νεανικής επιχειρηματικότητας για 1.000 ανέργους startupers, ηλικίας 18 έως 29 ετών (Μάρτιος 2016).

9. Πρόγραμμα προώθησης επιχειρηματικότητας για 3.000 ανέργους startupers, ηλικίας άνω των 29 ετών (Μάρτιος 2016).

10. Πρόγραμμα απασχόλησης ΑμΕΑ σε κοινωνικές, συνεταιριστικές επιχειρήσεις (Μάρτιος 2016).

11. Πρόγραμμα «Προώθησης απασχόλησης μέσω επαγγελματικής κατάρτισης με εγγυημένη απασχόληση», για 26.000 ανέργους, ηλικίας 29 έως 64 ετών.

12. Πρόγραμμα επιδότησης μισθολογικού κόστους πλήρως ασφαλισμένης εργασίας σε Κοιν.Σ.Ε.Π.

Συντάκτης: Παναγιώτης Γουρνάς, Blogger

Influence:

Ο Παναγιώτης Γουρνάς είναι οικονομολόγος, με σπουδές σχετικά με τη διοίκηση επιχειρήσεων, τα πληροφοριακά συστήματα και τα διεθνή οικονομικά…