Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ (1/4): Άνεργοι Πτυχιούχοι

Συντάκτης: Παναγιώτης Γουρνάς, Blogger

Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ (1/4): Άνεργοι ΠτυχιούχοιΤο Φεβρουάριο ανακοινώθηκαν τα πολυαναμενόμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ που εκτιμάται ότι θα επιδοτήσουν πολλές υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις ανά την επικράτεια. Σήμερα, σας παρουσιάζουμε το πρώτο από τα τέσσερα αυτά προγράμματα, η πλήρης λίστα των οποίων βρίσκεται στην σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης.

Πρόγραμμα “Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης”

Το πρόγραμμα αυτό θα ενισχύσει είτε άνεργους, είτε αυτοαπασχολούμενους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που δραστηριοποιούνται στο σχετικό αντικείμενο σπουδών τους και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. Το πρόγραμμα αφορά μόνο στη δραστηριότητα σε ξεχωριστό επαγγελματικό χώρο, που δεν χρησιμοποιείται ως κατοικία.

Οι αιτήσεις θα γίνονται μεταξύ 8/3 και 15/4 και θα επιδοτείται το 100% του προϋπολογισμού, με ελάχιστο όριο τις 5.000€ και ανώτατο τις 25.000€. Οι δαπάνες που θα καλύπτονται μπορούν να είναι:

  • Λειτουργικές (ενοίκια, δαπάνες ηλεκτρισμού, τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, κοινόχρηστες κ.α.)
  • Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, λογιστική υποστήριξη κ.α.)
  • Δαπάνες προβολής και δικτύωσης
  • Αναλώσιμα
  • Ασφαλιστικές εισφορές
  • Μισθολογικό κόστος για νέες θέσεις εργασίας
  • Αποσβέσεις παγίων
  • Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού

Οι ενδιαφερόμενοι καλό θα ήταν να απευθυνθούν σε εξειδικευμένους συμβούλους ΕΣΠΑ, οι οποίοι θα τους ετοιμάσουν το επιχειρηματικό πλάνο και τον φάκελο. Η αμοιβή του συμβούλου καλύπτεται επίσης από την επιδότηση. Η καταβολή των ποσών θα γίνει σε δύο δόσεις ανά εξάμηνο του 2016 και ανά περιφέρεια.

Συντάκτης: Παναγιώτης Γουρνάς, Blogger

Influence:

Ο Παναγιώτης Γουρνάς είναι οικονομολόγος, με σπουδές σχετικά με τη διοίκηση επιχειρήσεων, τα πληροφοριακά συστήματα και τα διεθνή οικονομικά…