Μυκήνες: Οι Ταφικοί Κύκλοι της Ύστερης Εποχής του Χαλκού

Συντάκτης: Αγγελική Κουτρουμάνου

Δύο σημαντικές ανακαλύψεις, οι Ταφικοί Κύκλοι των Μυκηνών, μας βοηθούν να κατανοήσουμε τη μετάβαση από τη Μέση στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού.

Η Μέση Εποχή του Χαλκού στον ελλαδικό χώρο εκτείνεται ανάμεσα στα έτη 2000 και 1600 π.Χ., ενώ η Ύστερη Εποχή του Χαλκού τοποθετείται στα 1600-1100 π.Χ.. Η μεταβατική περίοδος από τη Μέση στην Ύστερη Εποχή γίνεται αντιληπτή χάρη σε δύο σημαντικές ανακαλύψεις. Πρόκειται για τους δύο Ταφικούς Κύκλους των Μυκηνών, γνωστούς ως Ταφικό Κύκλο Α, ανακάλυψη του Γερμανού Ερρίκου Σλήμαν, και Ταφικό Κύκλο Β, που είναι προγενέστερος.

Οι δύο Ταφικοί Κύκλοι αποτελούν τα σημαντικότερα μνημεία της περιοχής, διότι παρέχουν στοιχεία για την ταφική αρχιτεκτονική και τα ταφικά έθιμα των Μυκηναίων. Αποτελούνται από πολλούς λακκοειδείς τάφους. Συγκεκριμένα, ο Κύκλος Β περιέχει κιβωτιόσχημους και κάθετους λακκοειδείς τάφους.

Οι δύο Κύκλοι βρίσκονται σε απόσταση 150 περίπου μέτρων μεταξύ τους, δυτικά της ακρόπολης των Μυκηνών, σε χώρο που μάλλον καταλαμβανόταν από ένα εκτεταμένο νεκροταφείο. Κάθε ένας περιβάλλεται από έναν τοίχο διαμέτρου 27 μέτρων περίπου. Ο Κύκλος Α, που χρονολογείται μεταξύ 1600 και 1500 π.Χ., διαθέτει μόνο 6 τάφους (I έως VI). Αντίθετα, ο Κύκλος Β, που χρονολογείται μεταξύ 1650 και 1550, διαθέτει 24 (Α έως Φ).

Κτερίσματα Ταφικού Κύκλου Α

Γενικά, τα κτερίσματα των δύο Ταφικών Κύκλων παρουσιάζουν ομοιότητες. Στον τάφο ΙV του Κύκλου Α, για τον οποίο αξίζει να γίνει αναφορά, είχαν ταφεί τρεις άνδρες και δύο γυναίκες. Μαζί τους βρέθηκαν και τα εξής κτερίσματα:

 • 2 στέμματα, 8 διαδήματα και 3 προσωπίδες (όλα από χρυσό)
 • 5 χρυσά αγγεία, 11 αργυρά, 22 χάλκινα, 3 αλαβάστρινα, 2 από φαγεντιανή και 8 πήλινα
 • 2 χρυσά ρυτά και 3 αργυρά
 • 2 αυγά στρουθοκαμήλου
 • 27 χάλκινα ξίφη (τουλάχιστον), 16 μύκητες από ελεφαντόδοντο, χρυσό ή αλάβαστρο
 • 5 εγχειρίδια, 16 μαχαίρια και 5 ξυράφια
 • δαχτυλίδια χρυσά και αργυρά και άλλα χρυσά κοσμήματα ενδυμάτων, χάντρες από ήλεκτρο κτλ.

Κτερίσματα Ταφικού Κύκλου Β

Στα κτερίσματα του Ταφικού Κύκλου Β περιλαμβάνονται κυρίως:

 • πήλινα (πόσεως και πρόχοι) και μεταλλικά αγγεία
 • χάλκινα όπλα (ξίφη, εγχειρίδια, μαχαίρια, αιχμές δοράτων και βελών)
 • χρυσά κοσμήματα και χάλκινες περόνες
 • μία νεκρική προσωπίδα από ήλεκτρο
 • ένας σφραγιδόλιθος από αμέθυστο με απεικόνιση γενειοφόρου
 • ένα αγγείο από ορεία κρύσταλλο με λαβή σε σχήμα κεφαλής πάπιας

Συντάκτης: Αγγελική Κουτρουμάνου,

Influence:

Αρθρογράφος του flowmagazine.gr.