Πώς μπορεί το χρηματιστήριο να αποτελέσει ένα επιπλέον εισόδημα;

Συντάκτης: Αναστάσιος Χριστόπουλος

Οι διεθνείς οικονομικές συνθήκες αλλάζουν συνεχώς και με πολύ γρήγορους ρυθμούς.  Αρκετές φορές μέσα σε αυτό το κλίμα των συνεχόμενων αλλαγών δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που ένα επιπλέον εισόδημα είναι απαραίτητο. Το χρηματιστήριο μπορεί να αποτελέσει ένα μέσο για να αποκτήσει κάποιος αυτά τα επιπλέον χρήματα που χρειάζεται.

Όμως οι διεθνείς αγορές ενέχουν εκτός από ευκαιρίες και κινδύνους. Ας δούμε λοιπόν με ποιους τρόπους μπορούμε να αποκομίσουμε κέρδη από το χρηματιστήριο με όσο το δυνατόν λιγότερο κίνδυνο.

Day trading

Στο χρηματιστήριο ο στόχος είναι να αγοράσουμε ένα προϊόν (μετοχές, ομόλογα, ισοτιμία χρημάτων) σε τιμή χαμηλότερη από αυτήν στην οποία θα το πουλήσουμε. Όπως για παράδειγμα με ένα στυλό -αν θέλαμε να βγάλουμε κέρδος από την πώληση ενός στυλό που το αγοράσαμε 1 ευρώ θα έπρεπε να πουληθεί σε τιμή μεγαλύτερη της αγοράς του (1,20πχ). Όσο περισσότερα στυλό έχουμε, τόσο περισσότερο και το επικείμενο κέρδος.

Πλεονεκτήματα

Στο  day trading λοιπόν τέτοιου είδους συναλλαγές γίνονται στη διάρκεια μιας μέρας. Δηλαδή καμιά μετοχή, ομόλογο ή ισοτιμία δεν παραμένει στην κατοχή μας μέχρι την επόμενη μέρα. Αυτό έχει το θετικό ότι δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για τις εξελίξεις της αγοράς που συμβαίνουν κατά τις βραδινές ώρες (διότι ακόμα και όταν τα χρηματιστήρια είναι κλειστά η διεθνής αγορά ακόμα κινείται και υπάρχουν μικρότερες διακυμάνσεις τιμών).

Μειονεκτήματα

Χαρακτηριστικό η μεγάλη ταχύτητα συναλλαγών (μερικών λεπτών ή δευτερολέπτων) και συναλλαγές με προϊόντα αρκετά ευμετάβλητα. Αυτό ενέχει πολλούς κινδύνους από μόνο του, διότι σε μερικά δευτερόλεπτα το κέρδος μπορεί να γίνει απώλεια ή και το αντίθετο. Επίσης απαιτεί κεφάλαιο, μια και οι διακυμάνσεις στις οποίες στοχεύουμε είναι πολύ μικρές και απαιτούν αγορά μεγάλου όγκου προϊόντων.

Swing trading 

Σε αυτήν την περίπτωση αγοράζουμε χρηματιστηριακά προϊόντα, αλλά παραμένουν στην ιδιοκτησία μας μέχρι να αποκομίσουμε κάποιο κέρδος. Ο χρονικός ορίζοντας είναι αρκετά μεγαλύτερος από την παραπάνω κατηγορία αλλά όχι ιδιαίτερα μεγάλος.

Πλεονεκτήματα

Όσο πιο ευπαθή είναι τα αντικείμενα των συναλλαγών μας και όσο μεγαλώνει ο χρονικός ορίζοντας, τόσο περισσότερο μειώνεται ο κίνδυνος που έχουμε. Εξάλλου οι αγορές είναι σχεδιασμένες για να έχουν ανοδικές πορείες.

Κίνδυνοι

Σε αντίθεση με την προηγούμενη περίπτωση η κίνηση της αγοράς και των προϊόντων στα οποία έχουμε επενδύσει πρέπει να μας ανησυχεί. Υπάρχει πιθανότητα για παράδειγμα μια μετοχή να έχει τιμή στο κλείσιμο του χρηματιστηρίου 100 ευρώ και την επόμενη μέρα η τιμή της στο άνοιγμα της αγοράς να είναι στα 99,5. Αν έχουμε αγοράσει την μετοχή στα 99,7 τότε την επόμενη μέρα χάνουμε χρήματα, αλλά αν έχουμε αγοράσει στα 99 τότε απλά μειώνεται το κέρδος μας. Επίσης μπορεί να πάρει κάποιον καιρό να έχουμε έσοδα από αυτήν την διαδικασία.

Μερίσματα

Ο συγκεκριμένος τρόπος είναι ο πιο ασφαλής. Αναφέρεται μόνο σε μετοχές οι οποίες είναι εδραιωμένες. Κάθε τρίμηνο, εξάμηνο ή έτος οι εταιρίες αμείβουν τους μετόχους με ένα ποσοστό της τιμής της μετοχής. Αυτό ονομάζεται μέρισμα.

Πλεονεκτήματα

Εισόδημα κάθε χρόνο (όχι σταθερό γιατί το μέρισμα αλλάζει), αλλά δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για την κίνηση της αγοράς. Συνήθως αυτές οι μετοχές δεν έχουν ευαισθησία και δεν έχουν μεγάλες διαφορές τιμής από μέρα σε μέρα.

Εδώ ό ορίζοντας είναι αρκετά μακροχρόνιος, αλλά χαρακτηρίζεται από μικρότερο κίνδυνο, ειδικά αν αγοράζουμε μετοχές διαφόρων τομέων και διαφόρων χωρών με σκοπό να προβλέψουμε την κίνηση όλων των αγορών.

Συντάκτης: Αναστάσιος Χριστόπουλος,

Influence:

Αρθρογράφος του flowmagazine.gr.