Μουσεία, ένας εναλλακτικός τρόπος μάθησης

Συντάκτης: Αγγελική Κουτρουμάνου

Πόσο σημαντική είναι μία απλή επίσκεψή μας σε κάποιο από τα μουσεία της πόλης μας; Μπορούμε εύκολα να αποκομίσουμε γνώσεις; Η απάντηση είναι ναι,φυσικά και μπορούμε!

Μία απλή επίσκεψή μας σε ένα από τα μουσεία της πόλης μας είναι ένας αρκετά ενδιαφέρον τρόπος μάθησης. Δεν πρόκειται για έναν συνηθισμένο τρόπο μάθησης και μεταλαμπάδευσης γνώσεων, αλλά για έναν πιο προχωρημένο και σαφώς εξελιγμένο. Μέσα από τα εκθέματα μαθαίνουμε για ιστορία πολιτισμών ανά τον κόσμο, τα ήθη και τα έθιμά τους, πώς ζούσαν οι άνθρωποι των παλαιότερων χρόνων, αλλά και τί είδους καθημερινές συνήθειες είχαν.

Αναμφισβήτητα, τα μουσεία αποτελούν πόλο έλξης για πάρα πολλούς ανθρώπους. Κάθε χρόνο στη χώρα μας χιλιάδες είναι εκείνοι οι επισκέπτες που διανύουν κάμποσα χιλιόμετρα, για να θαυμάσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά. Η Ελλάδα είναι βεβαίως μία από τις χώρες με πλούσιο πολιτισμό και ιστορία από αρχαιοτάτων χρόνων, την οποία αξίζει να γνωρίζει κανείς.

Ειδικότερα, τα μουσεία αποτελούν πολύτιμη πηγή πολιτισμικής, ιστορικής, επιστημονικής αλλά και αισθητικής γνώσης. Για πολλούς είναι ψυχαγωγία και μία απλή παρατήρηση των εκθεμάτων που υπάρχει τριγύρω, αλλά δεν πρέπει να είμαστε απλά παθητικοί επισκέπτες και να έχουμε ως προτεραιότητα κατά την επίσκεψή μας την πολύτιμη γνώση.

Τα τελευταία χρόνια, τα μουσεία σε παγκόσμιο επίπεδο επαναπροσδιορίζουν τον εκπαιδευτικό τους ρόλο στην κοινωνία προσπαθώντας να αποτρέψουν, ότι τα μουσεία πρόκειται απλά για χώρους βαρετούς και απόμακρους. Τα σύγχρονα μουσεία προσπαθούν να είναι όσο το δυνατόν πιο ελκυστικά στο κοινό, να ζωντανέψουν τα εκθέματα και τις συλλογές τους, και γενικότερα να έρθουν πιο κοντά στον άνθρωπο.

Η εμπειρία επίσκεψής μας σε κάποιο μουσείο, αποτελεί μία εκπαιδευτική πρακτική, που επιτρέπει στα μουσεία να αναπτύξουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες και περιεχόμενο που να απευθύνονται στα ενδιαφέροντα των επισκεπτών. Με τον τρόπο αυτό, οι συλλογές και τα αντικείμενα ενός μουσείου μετατοπίζονται στον ίδιο τον άνθρωπο προκειμένου να αξιοποιήσει έναν εναλλακτικό τρόπο μάθησης.

Συσχέτιση σχολείου και μουσείου

Είναι αναγκαία προϋπόθεση όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα ανά τακτά χρονικά διαστήματα να επισκέπτονται κάποιο μουσείο της πόλης. Τα μουσεία με την αλληλεπίδρασή τους όσον αφορά αυθεντικά αντικείμενα και εκθέματα, αποτελούν σημαντικό εργαλείο μάθησης προς τους μαθητές. Έτσι, οι μαθητές αποκτούν χρήσιμες γνώσεις, όταν έρχονται σε επαφή με αυτά τα αντικείμενα. Αυτά, ενεργοποιούν τις αισθήσεις τους, νιώθουν έντονα συναισθήματα, ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον για αυτό που βλέπουν και έτσι ενισχύεται η συμμετοχή τους στη διαδικασία της μάθησης.

Η σύγχρονη εποχή κατακλύζεται από τεχνολογικά επιτεύγματα, που επηρεάζουν σημαντικά τα παιδιά μικρότερης ηλικίας. Επομένως, είναι απαραίτητη εκπαιδευτική ανάγκη να μορφώνονται συνεχώς μέσω των μουσείων, ώστε να κατανοήσουν, όχι μόνο τον πραγματικό κόσμο που μας περιβάλλει, αλλά και την ιστορία του ανθρώπου, τον πολιτισμό της χώρας στην οποία ζει και αναπτύσσεται.

Τα μουσεία εμπλουτίζουν την σχολική μάθηση και ενισχύουν το πρόγραμμα του σχολείου. Επίσης, είναι κάτι το οποίο σχετίζεται άμεσα με όλα τα μαθήματα, όπως το μάθημα ιστορίας, αλλά και το μάθημα φυσικής επιστήμης. Η μουσειακή σχολική εμπειρία, διευρύνει τους ορίζοντες των παιδιών, συμβάλλει στην πνευματική τους ανάπτυξη και κριτική ικανότητα, αλλά τους βοηθά να προβληματιστούν για διάφορα θέματα, να παρατηρούν τα αντικείμενα, να τα αναλύουν και να καταλήγουν σε συμπεράσματα. Με τον τρόπο αυτό, τα παιδιά εξελίσσονται μέσα σε ένα μουσείο και δίνουν δικές τους ερμηνείες για τα εκθέματα.

Τέλος, οι εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μουσεία βοηθούν τα παιδιά να εξοικειώνονται με την ευρύτερη έννοια του μουσείου, να τα αγαπήσουν και να γίνουν μέρος της καθημερινότητάς τους στον ελεύθερο χρόνο τους.

Συντάκτης: Αγγελική Κουτρουμάνου,

Influence:

Αρθρογράφος του flowmagazine.gr.