Μοντέλο PERMA: Το well-being στην εργασία

Συντάκτης: Flowmagazine

Η ψυχική ευεξία στον χώρο της εργασίας είναι ζωτικής σημασίας για όλους τους εργαζόμενους και επιτυγχάνεται ακολουθώντας τους πέντε βασικούς πυλώνες του μοντέλου PERMA.

Η ευημερία στον χώρο εργασίας λαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερη απήχηση, καθώς οι σύγχρονοι οργανισμοί προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις δυσάρεστες προκλήσεις που συνδέονται με το στρες και την επαγγελματική εξουθένωση.

Σύμφωνα με μελέτες, ένας σημαντικός αριθμός εργαζομένων αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας και γενικότερα θέματα υγείας που σχετίζονται με το εργασιακό στρες και επηρεάζουν δραματικά την παραγωγικότητα, την υγεία και την εργασιακή ικανοποίηση

Από την άλλη επιβεβαιώνεται η σχέση μεταξύ της ευημερίας των εργαζομένων και των θετικών αποτελεσμάτων, όπως υψηλότερη απόδοση στον ρόλο, παραγωγικότητα, δέσμευση, παρακίνηση, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, δημιουργικότητα, καλύτερη διαχείριση του στρες και μακροπρόθεσμη κερδοφορία.

Συνεπώς, κρίνεται ζωτικής σημασίας για όλους τους εργαζόμενους να διατηρήσουν το βέλτιστο επίπεδο της ευημερίας τους.

Το μοντέλο «PERMA» (Seligman, 2012) αποτελεί ένα προσιτό πλαίσιο για την προώθηση της ευημερίας στον χώρο εργασίας, το οποίο αποτελείται από τους παρακάτωπέντε βασικούς πυλώνες.


Διαβάστε επίσης: PersonalBranding: πώς να χτίσεις το πιο θετικό προφίλ προσωπικά και επαγγελματικά


ΘΕΤΙΚΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ

Τα άτομα που βιώνουν θετικά συναισθήματα αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια και είναι πιο ανοιχτά στη μάθηση και στην αναζήτηση νέων εμπειριών.

Μια εισήγηση είναι να δημιουργήσουμε ευκαιρίες για βίωση θετικών συναισθημάτων, δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση στη συχνότητα βίωσής τους, να τα προσδιορίσουμε και να τα γιορτάσουμε.

Θετικά συναισθήματα μπορούν απλά να αναπτυχθούν με το να συγχαρούμε έναν συνάδελφο που πέτυχε κάτι στη δουλειά του ή να τον ευχαριστήσουμε με ένα μήνυμα για κάτι που μας προσέφερε. Επιπρόσθετα, με επιβραβεύσεις και αναγνώριση των επιτυχιών και γενικά με το να είμαστε θετικοί και αισιόδοξοι για το μέλλον.

ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Η δέσμευση αναφέρεται στην ψυχολογική κατάσταση κατά την οποία το άτομο απορροφάται βαθιά στην εργασία του. Έχει να κάνει, επίσης, και με το πόσο ενδιαφέρει τους εργαζόμενους η φύση των καθηκόντων τους.

Αυτή η εμπειρία εμπλοκής ή «ροής» συναντάται πολύ συχνά στην εργασία και εκδηλώνεται όταν τα άτομα αισθάνονται ενθουσιώδη και πλήρως βυθισμένα στο έργο τους. Συνήθως προκύπτει κατά τον προσδιορισμό αλλά και την αξιοποίηση των δυνατών στοιχείων των εργαζομένων συνδέοντάς τα με τον απώτερο σκοπό του οργανισμού.

Οι οργανισμοί μπορούν να βοηθήσουν τους εργαζομένους να εντοπίσουν τα δυνατά τους σημεία μέσω αξιολογήσεων και να τροποποιήσουν τις αρμοδιότητές τους, ώστε να μπορέσουν να εργαστούν στους τομείς των δυνατοτήτων τους.

ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Οι σχέσεις είναι το κλειδί για την υγεία, την ευημερία και τη μακροζωία. Η ύπαρξη θετικών σχέσεων στον χώρο εργασίας, μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερη παραγωγικότητα και αποτελεί σημαντικό δείκτη αποτελεσματικότητας για την προσέλκυση νέων ταλέντων και διατήρηση των υφισταμένων. Συνδέονται, επίσης, με αυξημένη παραγωγικότητα και καλύτερη διαχείριση του άγχους.

Η διεξαγωγή ομαδικών εργασιών αποτελεί ένα από τα καλύτερα εργαλεία για την καλλιέργεια υγιών σχέσεων στην εργασία. Οι απλές πράξεις καλοσύνης, η έκφραση ευγνωμοσύνης και η προσφορά υποστήριξης σε συναδέλφους, ειδικά σε δύσκολες στιγμές, μας βοηθούν να χτίσουμε ανθεκτικότητα και να είμαστε πιο ευτυχισμένοι στη δουλειά μας.

Οι οργανισμοί μπορούν να διευκολύνουν τις σχέσεις των εργαζομένων ενθαρρύνοντας την κοινωνικοποίησή τους εντός και εκτός εργασίας.


Διαβάστε επίσης: Διαχείριση εντάσεων στον εργασιακό χώρο


ΝΟΗΜΑ

Όταν οι άνθρωποι βρίσκουν νόημα στην εργασία τους και τη θεωρούν «κάλεσμα», τότε αισθάνονται πολύ συνδεδεμένοι με το επάγγελμά τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αίσθηση του νοήματος δεν συνδέεται με τα χρήματα αλλά με δράσεις που ευθυγραμμίζονται με τις αξίες μας, όταν η εργασία εξυπηρετεί κάτι ανώτερο πέραν του εαυτού μας και δημιουργεί το αίσθημα του ανήκειν για έναν κοινό σκοπό.

Όταν ένας εργαζόμενος συνεισφέρει με το έργο του στο ευρύτερο καλό, νιώθει πληρότητα, συναίσθημα που του αναπτερώνει το ηθικό έτσι ώστε να ανταπεξέρχεται ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες και γεγονότα.

Εργαζόμενοι που φαίνεται να αντιλαμβάνονται την εργασία τους ως κάλεσμα εκπλήρωσης ενός ανώτερου σκοπού, έχουν υψηλότερα επίπεδα ευημερίας, ψυχικής και σωματικής υγείας, ψυχικής ανθεκτικότητας, αυτεπάρκειας και ικανοποίησης από την εργασία.

Όταν ένας οργανισμός μπορεί να δείξει με σαφήνεια στους εργαζόμενους το τελικό αποτέλεσμα των προσπαθειών τους, μπορεί να κάνει την εργασία πιο ενδιαφέρουσα και ανταποδοτική.


Διαβάστε επίσης: Συνέντευξη με τη διάσημη επιχειρηματία JulieMeyer


ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ

Η ύπαρξη στόχων αποτελεί σημαντικό μέρος της παραγωγικότητας και της ευτυχίας. Η ύπαρξη στόχων παρέχει στους εργαζόμενους μια αίσθηση σκοπού, δέσμευσης και κινήτρων.

Ενώ ο καθορισμός και η επίτευξη στόχων είναι σημαντική, οι εργαζόμενοι θα πρέπει επίσης να μάθουν να απολαμβάνουν τη διαδικασία. Όταν οι στόχοι συνδέονται με προσωπικές αξίες και δυνατότητες, οι εργαζόμενοι απολαμβάνουν το ταξίδι και αποδίδουν καλύτερα.

Εξίσου σημαντικό είναι το να ορίζονται συλλογικοί μετρήσιμοι στόχοι και να εκτιμάται το πώς η ατομική επιτυχία τροφοδοτεί και την επιτυχία της ομάδας.

Ακολουθώντας το μοντέλο PERMA, οι οργανισμοί μπορούν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για ένα αφοσιωμένο και κινητοποιημένο εργατικό δυναμικό, το οποίο συνεπάγεται έναν ευτυχισμένο και παραγωγικό χώρο εργασίας.

Πηγή

Συντάκτης: Flowmagazine,

Influence:

Ο στόχος του flowmagazine.gr είναι να προβάλλει τις θετικές ιδέες, δράσεις και πληροφορίες από την Ελλάδα και τον κόσμο…