Μύθοι και αλήθειες για τις μαθησιακές δυσκολίες

Συντάκτης: Flowmagazine

Ποιοι είναι τελικά οι μύθοι που σχετίζονται με τις μαθησιακές δυσκολίες και δυσχεραίνουν την κατανόηση αυτών;

Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα το περιεχόμενο των μαθησιακών δυσκολιών και να αντιμετωπίσουμε σωστά και κατάλληλα τους μαθητές είναι καλό να καταρριφθούν οι μύθοι που έχουν αναπτυχθεί γύρω από αυτόν τον τομέα. 

Ο λόγος που έχουν δημιουργηθεί τόσοι διαδεδομένοι μύθοι σχετικά με την εικόνα των μαθησιακών δυσκολιών είναι ελλιπής ενημέρωση που εμποδίζει πολλές φορές τη λήψη σωστών εκπαιδευτικών μέτρων αντιμετώπισης με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση τόσο στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες όσο και στις οικογένειες και το ευρύτερο περιβάλλον αυτών.

Παρακάτω, θα παρουσιαστούν οι πιο γνωστοί μύθοι σχετικά με τις μαθησιακές δυσκολίες και την εικόνα των μαθητών και θα διευκρινιστεί η αληθινή πλευρά τους. Ως φαίνεται,  αυτοί οι μύθοι αποτελούνται από 8 λανθασμένες πεποιθήσεις.

Μύθος 1ος: Οι μαθησιακές δυσκολίες δεν αποτελούν πραγματική ειδική εκπαιδευτική ανάγκη.

Αλήθεια: Οι Μαθησιακές Δυσκολίες είναι πραγματικές και δεν δημιουργήθηκαν από κάποια επιστημονική ομάδα. Έχει αποδειχθεί ερευνητικά ότι υπάρχουν νευρολογικής φύσης διαφορές τόσο στη δομή όσο και στη λειτουργία του εγκεφάλου των μαθητών με Μ.Δ.

Μύθος 2ος: Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες έχουν  χαμηλή νοημοσύνη.

Αλήθεια: Το νοητικό δυναμικό των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες βρίσκεται μέσα στα όρια τους του φυσιολογικού. Δηλαδή, κάποιοι μαθητές μπορεί να έχουν υψηλό δείκτη νοημοσύνης ενώ κάποιοι άλλοι απλά να είναι σε χαμηλότερα επίπεδα, πάντα όμως μέσα στο όριο του φυσιολογικού.

Μύθος 3ος: Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες δεν μπορούν να μάθουν.

Αλήθεια: Ένας από τους πιο διαδεδομένους μύθους καταρρίπτεται καθώς όπως έχει φανεί οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες όχι μόνο μπορούν να μάθουν αλλά μπορούν να φτάσουν και σε υψηλές ακαδημαϊκές σπουδές. Το μόνο που χρειάζεται είναι να προσεγγιστούν οι δυσκολίες τους με εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας και αξιολόγησης και να προσεγγίσουν τη γνώση και τη μάθηση με τρόπο ικανό που θα τους οδηγήσει στη βέλτιστη μαθησιακή τους εικόνα.

Μύθος 4ος: Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι αποτέλεσμα ανεπαρκούς διδασκαλίας.

Αλήθεια: Μια ανεπαρκής διδασκαλία δεν μπορεί να δημιουργήσει μαθησιακές δυσκολίες. Το άτομο γεννιέται με μαθησιακές δυσκολίες. Όμως, αν η διδασκαλία δεν προσαρμοστεί απέναντι στο άτομο με Μ.Δ., τότε μπορεί η μαθησιακή εικόνα να επιδεινωθεί. Γι’ αυτό ακριβώς η διδασκαλία οφείλει να προσαρμόζεται κατάλληλα απέναντι στις δυνατότητες του μαθητή με Μ.Δ. ώστε να βελτιώνεται συνεχώς η εικόνα του.

Μύθος 5ος: Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες είναι απλά τεμπέληδες.

Αλήθεια: Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να εκτελέσουν μια εργασία και συχνά δυσκολεύονται να τις ολοκληρώσουν. Αυτό όμως, δεν μπορεί να τους προσδώσει το χαρακτηριστικό της τεμπελιάς. Επιπλέον, επειδή συχνά αποτυγχάνουν λόγω της πίεσης που δέχονται, αποφεύγουν να εμπλέκονται σε δύσκολες ακαδημαϊκές εργασίες.

Μύθος 6ος: Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες αντιμετωπίζουν πρόβλημα μόνο στα μαθήματα του σχολείου.

Αλήθεια: Όπως έχει φανεί μέσα από ερευνητικές μελέτες, υπάρχουν σημαντικές κοινωνικές αλλά και συναισθηματικές  δυσκολίες στους μαθητές με Μ.Δ., οι οποίες συνήθως προέρχονται από τη συνεχή αποτυχία σχετικά με τη μαθησιακή διαδικασία.

Μύθος 7ος: Οι μαθησιακές δυσκολίες ξεπερνιούνται με τον καιρό.

Αλήθεια: Οι Μαθησιακές Δυσκολίες δεν εξαφανίζονται με την πάροδο του χρόνου. Απλά εμφανίζονται με διαφορετικό τρόπο και ένταση σε κάθε ηλικιακή περίοδο. Για παράδειγμα, μπορεί να εκδηλώνονται με δυσκολίες στην ανάγνωση στην πρώτη σχολική ηλικία και με προβλήματα απομνημόνευσης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Μύθος 8ος: Οι μαθησιακές δυσκολίες θεραπεύονται.

Αλήθεια: Οι μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να βελτιωθούν αλλά όχι να θεραπευτούν. Αποτελούν μια μόνιμη και διαρκή συνθήκη μέσα στο άτομο και για αυτό χρειάζεται εξαιρετική προσαρμογή διδασκαλίας ώστε η αντίσταση των μαθητών να ελαττωθεί. Προτείνονται αρκετά προγράμματα παρεμβάσεις σχετικά με τις μαθησιακές δυσκολίες που έχουν φανεί βοηθητικά στα άτομα με Μ.Δ., όχι όμως θεραπευτικής μορφής.

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες θα αποτελούν πάντα ένα πεδίο αμφισβήτησης καθώς το κάθε άτομο εκφράζει διαφορετικά τις δυσκολίες του και αυτό κάνει ακόμα δυσκολότερη την αντιμετώπιση τους. Γι’ αυτό, καλό είναι να συμβουλευόμαστε τους ειδικούς, που θα βοηθήσουν το παιδί και την οικογένεια ώστε να αποδεχτούμε και να βελτιώσουμε τη μαθησιακή του εικόνα. 

Πηγή 

Συντάκτης: Flowmagazine,

Influence:

Ο στόχος του flowmagazine.gr είναι να προβάλλει τις θετικές ιδέες, δράσεις και πληροφορίες από την Ελλάδα και τον κόσμο…