Μήπως ζείτε με υπνηλία και δεν το ξέρετε;

Συντάκτης: Flowmagazine

Η υπνηλία είναι ένα αρκετά επικίνδυνο πρόβλημα. Τα ξαφνικά επεισόδια ύπνου δεν προειδοποιούν και μπορεί να τύχουν την ώρα που ο πάσχων οδηγά, περπατά ή τρώει, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει και η σωματική τυο ακεραιότητα. Επίσης, μακροπρόθεσμα δημιουργούνται σοβαρά προβλήμτα υγείας, όπως ανεβασμένη πίεση και καρδιοπάθειες. Πολλές φορές και η ίδια η καθημερινότητά μας, μας αναγκάζει να στερηθούμε πολύτιμα λεπτά ύπνου, προκαλώντας μας συνεχή κούραση και ατονία.

Σημάδια υπνηλίας

Η κλινική εικόνα ενός πάσχοντα χαρακτηρίζεται από υπερβολική υπνηλία, καταπληξία, υπνική παράλυση και υπναγωγικές ψευδαισθήσεις.

Με ποια συμπτώματα μπορείτε να την αναγνωρίσετε:

  • Υπερβολική υπνηλία και αιφνίδια επεισόδεια ύπνου κατά τη διάρκεια της ημέρας. Είναι και το πρωταρχικό σύμπτωμα της διαταραχής, ενώ τα υπόλοιπα δευτερεύοντα μπορεί να συνυπάρχουν ή συνηθέστερα να εμφανιστούν σε μεταγενέστερο χρόνο.
  • Καταπληξία, δηλαδή σύντομα επεισόδια απώλειας του μυϊκού τόνου που μπορεί να οδηγήσουν σε αιφνίδια πτώση του κεφαλιού ή πτώσεις στο έδαφος. Τα επεισόδια αυτά εμφανίζονται συχνά μετά από συγκινησιακή φόρτιση. Μπορτεί να αποδειχτούν ιδιατέρως επικίνδυνα, ειδικά όταν ο ασθενείς οδηγεί ή χειρίζεται μηχάνημα.
  • Υπνική παράλυση. Πρόκειται για βραχείας διάρκειας παροδική παράλυση κατά την μετάβαση από τον ύπνο στην εγρήγορση ή και αντίστροφα.
  • Υπαγωγικές ψευδαισθήσεις. Πρόκειται για ακουστικές ή οπτικές ονειρικού τύπου εμπειρίας, αγωνιώδους χαρακτήρα κατά την μετάβαση από την εγρήγορση στον ύπνο. Οι ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν και άλλα συμπτώματα, όπως περιοδικές κινήσεις των κάτω άκρων, υπνική άπνοια, προβλήματα μνήμης, προβλήματα ακοής αλλά και κατάθλιψη ή προβλήματα όρασης.

Οι επιπτώσεις της υπνηλίας

Το βασικότερο πρόβλημα που θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει ένας άνθρωπος που υποφέρει από υπνηλία είναι μια συνεχής αίσθηση κούρασης, μυική ατονία, έλλειψη συγκέντρωσης και δυσλειτουργία στις καθημερινές του απαιτήσεις. Μια τέτοια συμπεριφορά εκτός απο μη λειτουργική είναι και άκρως επικίνδυνη για ανθρώπους που πρέπει να κυκλοφορούν σύνεχεια, να οδηγούν ή να χειρίζονται βαρια μηχανήματα, καθώς μπορεί να προκαλέσει σοβαρά ατυχήματα και τραυματισμούς. Εκτός αυτού, η υπνηλία έχει συσχετιστεί με προβλήματα υγείας, όπως εγκεφαλικά, καρδιοπάθειες, διαβήτη και άνοια.

Πότε ξεκινά

Τα πρώτα συμπτώματα της διαταραχής εμφανίζονται συνήθως σε ηλικία 14 ετών. Η πλήρης κλινή εικόνα εμφανίζεται στην όψιμη εφηβεία και στην πρώιμη νεανική ηλικία. Μεταξύ όμως του πρώτου συμπτώματος, αυτού της υπερβολικής υπνηλίας, και της εμφάνισης επεισοδίου κατάπληξης, μπορεί να μεσολαβήσουν πολλά χρόνια. Για την εμφάνιση της ναρκοληψίας φαίνεται να υπάρχει κληρονομική προδιάθεση, καθώς έχει παρατηρηθεί πως η πιθανότητα εμφάνισής της είναι σημαντικά μεγαλύτερη σε συγγενείς πρώτου βαθμού των ασθενών, σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Η ναρκοληψία έχει επίσης συσχετιστεί και με κάποια αντιγόνα των λεμφοκυττάρων για τα οποία πολλοί ερευνητές ισχυρίζονται ότι αποτελούν γενετικό δείκτη προδιάθεσης για την εμφάνισης της διαταραχής.

Πώς θεραπεύεται

Το πρόβλημα, όμως, δεν έχει να κάνει πάντα με την ποσότητα του ύπνου, όσο και με την ποιότητά του. Αυτό μπορεί να σημαίνει πως πάσχουμε από κάποια διαταραχή του ύπνου. Η υπνηλία δυσχεραίνει την καθημερινότητά μας και βλάπτει την ποιότητα ζωής μας. Ο πάσχων οφείλει να βρει τα αίτια και να τα αντιμετωπίσει. Για την αντιμετώπιση της ναρκοληψίας εφαρμόζονται δύο μέθοδοι: η μη φαρμακευτική αγωγή και η φαρμακευτική θεραπεία.

Στη συμπεριφορική τύπου θεραπεία εφαρμόζονται μέτρα προγραμματισμού του ύπνου, μέτρα ασφαλείας σε ασθενείς που οδηγούν ή χειρίζονται μηχανήματα προς αποφυγή ατυχημάτων κ.λπ.

Σε περίπτωση που ακολουθηθεί φαρμακευτική αγωγή, χορηγούνται διεργετικές ουσίες για την αντιμετώπιση της υπνηλίας. Αντικαταθλιπτικά σκευάσματα χορηγούνται για την αντιμετώπιση των δευτερευόντων συμπτωμάτων της ναρκοληψίας, δηλαδή της καταπληξίας, της υπνικής παράλυσης και των υπαναγωγικών ψευδαισθήσεων. Ωστόσο, η αγωγή θα πρέπει να χορηγείται με προσοχή και παρακολούθηση ώστε να μην οδηγήσει σε αντίθετα αποτέλεσματα, περισσότερη αϋπνία δηλαδή.

Συντάκτης: Flowmagazine,

Influence:

Ο στόχος του flowmagazine.gr είναι να προβάλλει τις θετικές ιδέες, δράσεις και πληροφορίες από την Ελλάδα και τον κόσμο…