Μετά το Λύκειο τι;

Συντάκτης: Αθανασία Ζημιλιάγκου

Η Γ΄ Λυκείου είναι μία τάξη κατά την οποία οι νέοι καλούνται να πάρουν σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον τους. Ένα από τα ερωτήματα που τους απασχολεί είναι τι θα κάνουν μετά το Λύκειο, ώστε να καταφέρουν να αποκατασταθούν επαγγελματικά.

Μετά το Λύκειο υπάρχουν διάφορες επιλογές. Πολλοί νέοι επιλέγουν να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις, έχοντας ως στόχο να εισαχθούν σε κάποια σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Άλλοι επιλέγουν να μη δώσουν εξετάσεις και να συνεχίσουν σε κάποιο Ι.Ε.Κ. ή σε κάποιο Ιδιωτικό Κολλέγιο. Κάποιοι πάλι προτιμούν να φύγουν για σπουδές στο εξωτερικό. Όπως και να έχει, οι πανελλήνιες δεν είναι μονόδρομος για την επαγγελματική αποκατάσταση. Υπάρχουν διάφορες επιλογές.

ΕΠΑ.Λ. : Επαγγελματική Λύκεια – Τάξη Μαθητείας

Η «Τάξη Μαθητείας» (4ο έτος ΕΠΑ.Λ.) αποτελεί μία εναλλακτική επιλογή μετά την αποφοίτηση από το Επαγγελματικό Λύκειο. Παρέχει τη δυνατότητα εκπαίδευσης σε χώρο εργασίας με αμοιβή ίση με το 75% του κατώτατου ημερομισθίου και πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Όλα αυτά ισχύουν και για του αποφοίτους ΓΕΛ, οι οποίοι όμως θα πρέπει να εγγραφούν αρχικά στο 2ο έτος και να παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα της ειδικότητας.

Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης

Τα Ι.Ε.Κ. αποτελούν φορέα της μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Παρέχουν αρχική επαγγελματική κατάρτιση και μπορούν να οδηγήσουν σε πιστοποιητικά που είναι αναγνωρισμένα από το κράτος. Σε αυτά έχουν δικαίωμα εγγραφής οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κάποιας Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή ακόμη και άλλου ΙΕΚ. Τα ΙΕΚ μπορεί να είναι είτε δημόσια, όπου η φοίτηση είναι δωρεάν είτε ιδιωτικά. Η φοίτηση διαρκεί από 2 μέχρι 5 εξάμηνα ανάλογα με το εκπαιδευτικό υπόβαθρο του σπουδαστή. Εάν προέρχεται από ΓΕΛ χρειάζεται 5 εξάμηνα, ενώ αν προέρχεται από ΕΠΑΛ σχετικής ειδικότητας χρειάζεται μόνο 2 εξάμηνα. Ως απόφοιτος του ΙΕΚ μπορεί κάποιος να λάβει Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 4, Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης και Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Ειδικότητας, μετά από επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις Πιστοποίησης.

ΕΑΠ: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο είναι δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, ισότιμο με τα υπόλοιπα πανεπιστήμια της χώρας και εδρεύει στην Πάτρα. Παρέχει εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών σε διάφορους τομείς, όπως Κοινωνικές Επιστήμες, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Θετικές Επιστήμες και Τεχνολογία και Εφαρμοσμένες Τέχνες. Το κόστος φοίτησης για κάθε ενότητα από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 ανέρχεται στα 500 ευρώ για τα προπτυχιακά προγράμματα και στα 650 ευρώ για τα μεταπτυχιακά. Οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων για τα Προγράμματα Σπουδών ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου και το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους.

Πανεπιστήμια του Εξωτερικού

Η Ελλάδα είναι μια χώρα με παράδοση στην αποστολή φοιτητών στο εξωτερικό. Βρίσκεται στις δύο πρώτες θέσεις μαζί με την Κορέα. Οι χώρες που προτιμώνται συνήθως για σπουδές είναι οι ΗΠΑ, η Βρετανία, η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία. Τα τελευταία χρόνια, με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, έχει διευκολυνθεί η ζωή των φοιτητών και δεν χρειάζεται να μεταναστεύσουν και να έχουν τα έξοδα της διαμονής σε μια άλλη χώρα. Εάν επιλέξει κάποιος σπουδές στο εξωτερικό θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι επιστρέφοντας στην Ελλάδα θα πρέπει να γίνει αναγνώριση από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).


Δείτε επίσης: Προγράμματα ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα


Ιδιωτικά Κολλέγια

Τα Ιδιωτικά Κολλέγια είναι φορείς μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης, τα οποία παρέχουν ανώτατη εκπαίδευση αποκλειστικά και μόνο σε σύμπραξη με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Το κόστος φοίτησης διαφέρει από σχολή σε σχολή. Ωστόσο, παρέχονται εκπτώσεις, υποτροφίες και αρκετές διευκολύνσεις. Οι τίτλοι σπουδών απονέμονται από τα πανεπιστήμια του εξωτερικού και στην Ελλάδα αναγνωρίζονται από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας.(Α.Τ.Ε.Ε.Ν.). Η αναγνώριση αφορά μόνο τα επαγγελματικά και όχι τα ακαδημαϊκά δικαιώματα. Αυτό σημαίνει ότι οι απόφοιτοι των Κολλεγίων, ενώ έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τους αποφοίτους των ελληνικών πανεπιστημίων, δεν γίνονται δεκτοί στα ελληνικά πανεπιστήμια για να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να αποκτήσουν κάποιο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα.

Άλλα Επιμορφωτικά Προγράμματα

Σε όλα τα παραπάνω προστίθενται και τα Προγράμματα Επαγγελματικής Επιμόρφωσης και Κατάρτισης που παρέχονται από τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), αλλά και τα δωρεάν μαθήματα που παρέχονται ελεύθερα από τα Πανεπιστήμια και τα Τ.Ε.Ι. σε όσους επιθυμούν επιπλέον γνώσεις και ευκαιρίες στη δια βίου μάθηση.

Συντάκτης: Αθανασία Ζημιλιάγκου,

Influence:

Αρθρογράφος του flowmagazine.gr.