Μελέτες Δημοσίων Έργων: παρόν και μέλλον

Συντάκτης: Ανδρέας Φράγκος

Τα έργα για να υλοποιηθούν χρειάζονται πλήρεις και τεκμηριωμένες μελέτες. Οι μελέτες δημοσίων έργων είναι το απαραίτητο στάδιο για να διερευνηθούν με επάρκεια τεχνικά προβλήματα και τεχνικές απαιτήσεις προκειμένου να γίνουν σωστά και ασφαλή έργα με υψηλή ποιότητα και αισθητική.

Ο δημόσιος χώρος

Ο χώρος που δίδεται σε δημόσια χρήση είναι ένα μεγάλο μέρος της αστικής αλλά και υπεραστικής πραγματικότητας. Ο κόσμος θέλει έναν όμορφο και λειτουργικό δημόσιο χώρο με καλές υποδομές και σύγχρονες προδιαγραφές. Κάθε περιοχή έχει ιδιαιτερότητες και μόνο οι άρτιες μελέτες εξασφαλίζουν μακροπρόθεσμη επιτυχία.

Οι ευθύνες του κράτους

Το κράτος έχει υπό την αρμοδιότητά του το μεγαλύτερο μέρος της χώρας και πολλές νευραλγικές υποδομές. Τα δημόσια έργα είναι μέρος της κυβερνητικής πολιτικής και προσαρμόζονται στις κοινωνικές ανάγκες. Η τεχνοκρατική προσέγγιση που υιοθετείται οδηγεί σε μετρούμενα αποτελέσματα και ποιοτικά ή προβληματικά έργα, καλές ή κακές πρακτικές.

Τα γραφεία μελετών

Οι μελετητές δημοσίων έργων είναι αφιερωμένοι στον τομέα αυτό με κατάλληλη εξειδίκευση και πιστοποιημένη εμπειρία. Ξέρουν πολύ καλά τους κανονισμούς, την τεχνική νομοθεσία και τα εργαλεία σχεδίασης και υπολογισμών. Μερικοί, μέσα από οργανωμένες εταιρίες, διακρίνονται και στο εξωτερικό εξάγοντας τεχνογνωσία.

Τα τεχνικά θέματα

Υπάρχουν πολλές κατηγορίες μελετών όπως αρχιτεκτονικές, στατικές, ηλεκτρομηχανολογικές, συγκοινωνιακές, υδραυλικές, γεωτεχνικές, περιβαλλοντικές, κ.ά. Το σύνολο του τεχνικού κόσμου εξαρτάται από το επίπεδο εργασίας και τις επιλύσεις που υλοποιούν οι καταρτισμένοι επιστήμονες.

Διαγωνισμοί

Οι διαγωνισμοί κρίνουν όχι μόνο την προσφερόμενη τιμή αλλά και την ικανότητα των συμμετεχόντων μηχανικών και το βαθμό κατανόησης του αντικειμένου της μελέτης. Δυστυχώς, πέρα από τους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, όπου επιβραβεύεται η φαντασία και η πρόταση του διαγωνιζόμενου, στις υπόλοιπες κατηγορίες μελετών καλύπτονται τακτικές και έκτακτες τεχνοκρατικές ανάγκες με έμφαση στα τυπικά προσόντα των εταιριών του κλάδου. Η γραφειοκρατία δεν αφήνει περιθώρια για πολλές καινοτομίες και εκπόνηση πρωτότυπων τεχνικά μελετών,

Προδιαγραφές και νόμοι

Ασφαλώς οδηγός για όλα είναι ό,τι επιτρέπεται βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Το γεγονός ότι ξοδεύονται χρήματα από το κρατικό ταμείο και τους φόρους δημιουργεί καθυστερήσεις και πολιτικές εμπλοκές. Κάθε δημόσιο έργο ή μελέτη δεν είναι μόνο ένα τεχνικό επίτευγμα αλλά και μια κοινωνική και πολιτική επιτυχία.

Προς ένα μέλλον όπου οι μελέτες θα δίνουν λύσεις με διαφάνεια και στρατηγικό σχεδιασμό

Για να βελτιωθεί το υφιστάμενο πλαίσιο μελετών χρειάζεται να επιβραβεύονται οι όμορφες και πρωτότυπες λύσεις και πρόσθετα να υπάρχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και καλύτερη εκπαίδευση και επιμόρφωση στους δημοσίους υπαλλήλους. Το κράτος είναι πάντα απαραίτητο και η ιδιωτική πρωτοβουλία δεν μπορεί να κάμψει χρόνιες αγκυλώσεις ή να υπερβεί την κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος λόγω της έλλειψης του σωστού management και της ευγενούς άμιλλας μεταξύ των υπαλλήλων. Οι μελέτες γίνονται σωστά αλλά δε λύνουν τα προβλήματα των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών γιατί εφαρμόζονται αποσπασματικά, χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό και ιεράρχηση προτεραιοτήτων. Στο μέλλον θα χρειαστεί ένα οργανωμένο πρόγραμμα με τεχνολογικά εργαλεία για τη διαχείριση των μελετών και τη βελτιστοποίηση της πρότασης που εκφράζουν προς το κράτος αλλά και τον ίδιο τον πολίτη.

Συντάκτης: Ανδρέας Φράγκος,

Influence:

Είμαι πολιτικός μηχανικός με σημαντική εμπειρία. Έχω πάθος με την ελεύθερη διάδοση και μετάδοση γνώσεων και πληροφοριών…