Χάρτης Βιώσιμου Καθαρισμού

Συντάκτης: Κατερίνα Βαϊμάκη

Σταδιακά, από τα τέλη του 2005, εμφανίζεται το σύμβολο του Χάρτη Βιώσιμου Καθαρισμού, όλο και συχνότερα, στις συσκευασίες σαπουνιών, απορρυπαντικών και προϊόντων συντήρησης. Στόχος του είναι η δημιουργία περισσότερων βιώσιμων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης.

Τι είναι

Ο Χάρτης Βιώσιμου Καθαρισμού είναι ένα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα που προάγει τη βιωσιμότητα από εταιρείες παραγωγής απορρυπαντικών και άλλων προϊόντων οικιακού και επαγγελματικού καθαρισμού. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται τόσο η υγεία και η ασφάλεια των ανθρώπων όσο και η προστασία του περιβάλλοντος για τις μέλλουσες γενεές.

Πρόκειται για μία εθελοντική πρωτοβουλία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας σαπουνιών, απορρυπαντικών και προϊόντων συντήρησης. Σκοπός του είναινα ενθαρρύνει το σύνολο του κλάδου να ασχοληθεί με τη συνεχή βελτίωση της βιωσιμότητας, αλλά και να ενθαρρύνει τους καταναλωτές να υιοθετήσουν πιο βιώσιμους τρόπους για τον καθαρισμό και τη συντήρηση των νοικοκυριών τους.

Προωθεί και διευκολύνει μια κοινή προσέγγιση της βιομηχανίας. Καλύπτει μία ευρεία ποικιλία δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών, που κυμαίνονται από την ανθρώπινη και περιβαλλοντική ασφάλεια των χημικών ουσιών και προϊόντων, έως την οικολογική αποδοτικότητα, υγεία και ασφάλεια, τη χρήση των πόρων και την ενημέρωση των καταναλωτών.

Πως λειτουργεί

Το πρόγραμμα είναι πρωτοβουλία του A.I.S.E., του επίσημου αντιπροσωπευτικού φορέα της βιομηχανίας σαπουνιών, απορρυπαντικών και προϊόντων συντήρησης στην Ευρώπη. Ο Χάρτης ισχύει για όλες τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συν τη Νορβηγία, Ισλανδία και Ελβετία. Οι εταιρείες που υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο Χάρτη Βιώσιμου Καθαρισμού διαθέτουν πιστοποίηση ότι λαμβάνουν υπόψη τη βιωσιμότητα κατά την ανάπτυξη και παραγωγή των προϊόντων τους. Επίσης διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα τους παράγονται με ασφαλή τρόπο, φροντίζοντας για το περιβάλλον με την καταλληλότερη χρήση χημικών ουσιών και φυσικών πόρων (π.χ. νερό).

Η προώθηση της ασφαλούς χρήσης των προϊόντων που συνδυάζεται ταυτόχρονα με φροντίδα για το περιβάλλον και μέριμνα για καλύτερα πρότυπα βιώσιμης κατανάλωσης είναι η κεντρική ιδέα πίσω από αυτό το εγχείρημα και αποδεικνύεται περίτρανα από την αναβάθμιση του Χάρτη το 2010. Επρόκειτο για την πρώτη μεγάλη αναβάθμιση που αναγκάζει τις εταιρείες να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα για τα επιμέρους προϊόντα τους. Πλέον θα πρέπει τουλάχιστον το 75% της παραγωγής μιας εταιρείας να ακολουθεί τις διαδικασίες του Χάρτη Βιώσιμου Καθαρισμού.

Συντάκτης: Κατερίνα Βαϊμάκη,

Influence:

Αρθρογράφος του flowmagazine.gr.