Η Δια βίου μάθηση από πολυτέλεια, έγινε αναγκαιότητα

Συντάκτης: Flowmagazine

UPDATED

Η δια βίου μάθηση από “nice to have” έγινε απολύτως απαραίτητη στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. Οποιαδήποτε επιχείρηση πλέον, ακόμα και το mini market της γειτονιάς, ανταγωνίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο λόγω του ίντερνετ και της παγκοσμιοποίησης. Άρα και οι εργαζόμενοι και οι επιχειρηματίες θα πρέπει να διευρύνουν συνεχώς τις γνώσεις, τις δεξιότητες και κυρίως τη νοοτροπία τους, για να μπορούν να προσαρμόζονται στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Αλλά και σε προσωπικό επίπεδο, ειδικά μετά τον Covid που επηρεάστηκε δραματικά η ψυχολογία μας, η προσωπική ανάπτυξη αναδείχθηκε σε αναγκαιότητα, για να μπορεί κάποιος να διατηρεί την ψυχική του ανθεκτικότητα, ανεξαρτήτως συνθηκών.

Η συνεχής αναβάθμιση γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων αποτελούν το σκοπό της δια βίου μάθησης. Σε έναν κόσμο που εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς και η τεχνολογία αναβαθμίζεται διαρκώς, η διεύρυνση του γνωστικού μας επιπέδου κρίνεται ως επιτακτική ανάγκη για κάθε εργαζόμενο και όχι μόνο.

Στόχοι της δια βίου μάθησης σε επαγγελματικό επίπεδο:

 • Ενεργοποίηση ατόμων για ατομική και κοινωνική τους ανάπτυξη
 • Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
 • Προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών σε δραστηριότητες
 • Αύξηση των δυνατοτήτων κοινωνικής ένταξης και απασχόλησης
 • Σύνδεση της απασχόλησης με κεντρικούς αναπτυξιακούς σκοπούς, όπως η πράσινη ανάπτυξη, ο τουρισμός, τα ποιοτικά προϊόντα

Το όλο εγχείρημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη χώρα και τους πολίτες της.

Ορισμένα εκ των βασικών προγραμμάτων δια βίου μάθησης σε κρατικό επίπεδο είναι:

Τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ).

Είναι ο εθνικός επιτελικός φορέας, ο οποίος συγκροτεί δομές και σχεδιάζει, συντονίζει και υποστηρίζει προγράμματα και δράσεις στον τομέα της διά βίου μάθησης.

Καταρτίζουν ενήλικους από 18 ετών και πάνω (ανεξαρτήτως φύλου, μορφωτικού επιπέδου, θρησκείας κ.α.).

Για άτομα όπως Ρομά ή κρατούμενοι σε φυλακές ανηλίκων το κατώτερο όριο ηλικίας είναι 15 ετών.

Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να παρακολουθούν περισσότερα από ένα προγράμματα ώστε να εκπαιδευτούν ή να βελτιώσουν υπάρχουσες δεξιότητες.

Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα και τα προγράμματα που προσφέρονται ανήκουν στις εξής θεματικές ενότητες:

 • Ελληνική Γλώσσα-Ιστορία
 • Ευρωπαϊκές Γλώσσες-Ιστορία
 • Βασικές Γνώσεις Μαθηματικών
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής-Επικοινωνιών
 • Οικονομία-Διοίκηση-Επιχειρήσεις
 • Ενεργός Πολίτης: Δικαιώματα-Υποχρεώσεις
 • Πολιτισμός-Τέχνες-Διαχείριση Ελεύθερου Χρόνου
 • Ειδικά Προγράμματα
 • Προγράμματα δια βίου εκπαίδευση
 • Περιβάλλον-Τουρισμός-Ανάπτυξη

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Εκεί δίνεται η ευκαιρία στους πολίτες που δεν τελείωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση, να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με απολυτήριο Γυμνασίου, παρακολουθώντας τμήματα διάρκειας 18 μηνών. Αυτό βοηθά στην καταπολέμηση του αναλφαβητισμού και κατ’ επέκταση της ανεργίας.

Το Κέντρο δια βίου μάθησης από απόσταση (Κ.Ε.ΔΒΜ.ΑΠ.). Εδώ μπορούν να φοιτήσουν όλοι ενήλικες άνω των 18 σε εκπαιδευτικά ή επιμορφωτικά προγράμματα. Απαραίτητα δικαιολογητικά ανάλογα με το πρόγραμμα που θα επιλέξουν οι εκπαιδευόμενοι, είναι το απολυτήριο Γυμνασίου ή Λυκείου και η πιστοποίηση γνώσεων Η/Υ.

Για τα εκπαιδευτικά προγράμματα απαιτούνται έως 250 ώρες ενώ για τα επιμορφωτικά έως 75. Η επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων γίνεται μέσω εργαλείων ασύγχρονης και σύγχρονης τηλε-συνεργασίας.

Ορισμένες φορές συγχέεται η δια βίου μάθηση με την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση.

Η τελευταία ουσιαστικά αποτελεί ένα από τα μέσα για την επίτευξη της πρώτης. Εξαιρετικός φορέας δια βίου μάθησης αποτελεί το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, το οποίο προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, ανοιχτά στο ευρύ κοινό, δίνοντας μια ευκαιρία εκπαίδευσης σε άτομα που δεν πέρασαν στο Πανεπιστήμιο μέσω Πανελληνίων, ή που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε ένα νέο αντικείμενο.

Το ΕΑΠ παρέχει σημαντικές εκπαιδευτικές ευκαιρίες για τους εργαζόμενους που θέλουν να ενισχύσουν τα προσόντα τους.

 Δίνοντας το πλεονέκτημα της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, είναι προσιτά για κάθε εργαζόμενο, καθώς μπορούν οι ίδιοι να προσαρμόσουν το πρόγραμμα μελέτης τους.

Οι φοιτητές επιλέγουν πόσα μαθήματα θα επιλέξουν κάθε εξάμηνο, με βάση το πρόγραμμά τους, το χρόνο μελέτης που μπορούν να αφιερώσουν και ίσως τον ρυθμό με τον οποίο μαθαίνουν.

Δεν υπάρχουν εισαγωγικές εξετάσεις και τα μαθήματα τα περνάνε οι φοιτητές κυρίως με εργασίες, που απαιτούν έρευνα.

Στη χώρα μας το πρόγραμμα αυτό άρχισε το 1997, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που ξεκίνησαν από τη δεκαετία του 70 και σήμερα απορροφούν χιλιάδες φοιτητές.

Εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρει το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Τα προπτυχιακά προγράμματα καλύπτουν μια ευρεία γκάμα αντικειμένων, όπως και τα μεταπτυχιακά και προσφέρονται επίσης και ειδικά προγράμματα.

Τα προπτυχιακά προγράμματα είναι τα εξής:

 • Δημόσια Διοίκηση
 • Διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών
 • Διοίκηση τουρισμού
 • Ισπανική γλώσσα και πολιτισμός
 • Πληροφορική
 • Σπουδές στις φυσικές επιστήμες
 • Σπουδές στον ελληνικό πολιτισμό
 • Σπουδές στον ευρωπαϊκό πολιτισμό
 • Σπουδές κινηματογραφικής γραφής, πρακτικής και έρευνας

Στο παρακάτω λινκ θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει.

https://www.eap.gr/education/undergraduate/

Αντίστοιχα τα μεταπτυχιακά προγράμματα καλύπτουν μια ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία αντικειμένων, προσφέροντας γνώση και εξειδίκευση που βρίσκεται στην αιχμή του δόρατος των εξελίξεων.

Ενδεικτικά οι θεματικές που προσφέρονται είναι οι εξής:

 • *ΝΕΟ* Βιώσιμος Σχεδιασμός Εσωτερικού Περιβάλλοντος Κτιρίων (ΕΠΚ)
 • *ΝΕΟ* Λαϊκός πολιτισμός και Νεότερη Πολιτιστική Κληρονομιά (ΛΠΚ)
 • *ΝΕΟ* Σχεδιασμός Οπτικών Εφέ και Κινούμενης Εικόνας (ΣΟΚ)
 • Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική (Διιδρυματικό ΠΜΣ με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο) (ΒΝΠ)
 • Data Science and Machine Learning (DAMA)
 • Enterprise Risk Management (ERM) (κοινό ΠΜΣ με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου)
 • Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
 • Σπουδές φύλου: Μεθοδολογίες, θεωρίες, πολιτικές (ΦΥΛ)
 • Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)
 • Διαχείριση γήρανσης και χρόνιων νοσημάτων (ΓΧΝ) (Διιδρυματικό ΠΜΣ με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Δείτε αναλυτικά όλα τα προγράμματα στο παρακάτω λινκ

https://www.eap.gr/education/postgraduate/

Δια βίου μάθηση στο πλαίσιο των δήμων

Σύμφωνα με τη σύνοψη σχεδίων νόμου για την ανάπτυξη της δια βίου μάθησης, στο πλαίσιο του τοπικού αναπτυξιακού προγράμματός του, ο δήμος είναι αυτός που καθορίζει το τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης, με βάση το αντίστοιχο εθνικό και περιφερειακό πρόγραμμα.

Το τοπικό πρόγραμμα διά βίου μάθησης περιλαμβάνει επενδύσεις, προγράμματα ή επιμέρους δραστηριότητες εκπαίδευσης ενηλίκων.

Για παράδειγμα, προσφέρονται δωρεάν μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, μάθησης ξένων γλωσσών σε διαφορετικές περιστάσεις (για το εργασιακό περιβάλλον, για θέματα τουρισμού), εικαστικών (Ζωγραφική, Αγιογραφία, Γλυπτική, Χαρακτική) κ.α.

Ενημερωθείτε στο δήμο σας για το ποιά προγράμματα προσφέρονται φέτος και μη χάσετε την ευκαιρία να τα αξιοποιήσετε.

Γεμίστε με γνώσεις από το διαδίκτυο, και όχι μόνο!

Τέλος, η διά βίου μάθηση προσφέρεται ως δυνατότητα, σε τεράστια αφθονία από ιδιωτικούς φορείς.

Με μία έρευνα στο ίντερνετ θα βρείτε μια ατελείωτη γκάμα αντικειμένων προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, για να διαλέξετε αυτό που ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες.

Προσφέρονται στα ελληνικά ή στα αγγλικά σεμινάρια κάθε μορφής, είτε ζωντανά βιωματικά, είτε online.

Για παράδειγμα workshops, webinars, on demand αυτοτελή σεμινάρια, elearning εκπαιδευτικά προγράμματα, πακέτα coaching, μέχρι και membership site.

Ενδεικτικά το Believe in You, από το 2013, υπήρξε πρωτοπόρος στην προσφορά σεμιναρίων προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, ανοιχτών στο ευρύ κοινό. Με όραμα να κάνει τη γνώση για τις βασικές δεξιότητες ζωής προσιτή σε όλο τον κόσμο, εμπλουτίζει συνεχώς την γκάμα των προσφερόμενων επιλογών εκπαίδευσης.

Η πιο πρόσφατη δημιουργία του, που εγκαινιάστηκε το 2023, είναι το Life Skills Academy. Μία online πλατφόρμα με μηνιαία συνδρομή, που παρέχει τη γνώση για τις δεξιότητες ζωής με όλες τις εκπαιδευτικές μεθόδους, ώστε να ανταποκρίνεται σε κάθε ανάγκη. Με παρουσιάσεις, βίντεο, ασκήσεις, podcasts, group coaching και Ημερολόγιο Ενδυνάμωσης, κάθε εκπαιδευόμενος θα βρει το κατάλληλο εργαλείο που ταιριάζει στον δικό του τύπο μάθησης. Μέσα από το Life Skills Academy αποκτά κάποιος ό,τι χρειάζεται για να γίνει ευτυχισμένος.

Κι αν αναρωτιέστε τι σχέση έχει η δια βίου μάθηση με την ευτυχία, η απάντηση είναι πολύ απλή. Αν μέχρι σήμερα δεν βιώνετε την ευτυχία που θα θέλατε, αυτό συμβαίνει γιατί δεν έχετε μάθει πώς να είστε ευτυχισμένοι σε κάθε συνθήκη. Γιατί, ακόμα κι αν σας κάνει εντύπωση, είναι γεγονός ότι η ευτυχία είναι μία επίκτητη ικανότητα που καλλιεργείται μέσω εκπαίδευσης. Κι αν μέχρι σήμερα δεν έτυχε να τη μάθετε, τότε μπορείτε να την αποκτήσετε με τη δια βίου μάθηση.

Συντάκτης: Flowmagazine,

Influence:

Ο στόχος του flowmagazine.gr είναι να προβάλλει τις θετικές ιδέες, δράσεις και πληροφορίες από την Ελλάδα και τον κόσμο…