Life Ammos: Η περιβαλλοντική εκπαίδευση σε πρώτο πλάνο

Συντάκτης: Σάννα Νάνου, Φιλόλογος και Επιμελήτρια – Διορθώτρια Κειμένων

Life Ammos: Η περιβαλλοντική εκπαίδευση σε πρώτο πλάνοΗ σημερινή γενιά των παιδιών είναι η πρώτη που μεγαλώνει σε κλειστούς χώρους. Συνδεδεμένα στην τεχνολογία συχνά στερούνται την εξερεύνηση του φυσικού κόσμου. Ξοδεύουν το 27% του χρόνου τους κάθε εβδομάδα μπροστά στην τηλεόραση, στο διαδίκτυο, στα βιντεοπαιχνίδια και μόνο το 1% σε εξωτερικούς χώρους.

Αυτή η κίνηση σε εσωτερικούς χώρους δεν είναι καλοήθης. Υπάρχει μεγάλο κόστος για την υγεία των παιδιών μας: διάσπαση προσοχής, υπερκινητικότητα, παιδική παχυσαρκία, μειωμένη χρήση των αισθήσεων, αποσύνδεση από τα πράγματα που είναι αληθινά. Παράλληλα, εάν τα παιδιά έχουν αποσπαστεί από τη φύση, πώς θα μάθουν και θα κατανοήσουν την αξία της φύσης; Πώς η επόμενη γενιά θα ενδιαφερθεί πραγματικά για τη γη και θα διαχειριστεί τους πόρους της; Μελέτες έχουν δείξει ότι η περιβαλλοντική εκπαίδευση εμπλέκει τους μαθητές στη μάθηση, αυξάνει τις επιδόσεις τους στα τεστ, ενώ ενθαρρύνει τους νέους να ακολουθήσουν καριέρα στον τομέα του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.

Είναι ξεκάθαρο ότι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος συνδέεται άρρηκτα με την παιδεία και την εκπαίδευσή μας. Προς την κατεύθυνση αυτή το ευρωπαϊκό έργο LIFE AMMOS, το οποίο συντονίζει από το 2013 το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους νεαρούς πολίτες για τις επιπτώσεις των απορριμμάτων στη θάλασσα και τις ακτές. Πιο συγκεκριμένα, αποσκοπεί στην πρόληψη και τον περιορισμό των απορριμμάτων καπνιστών στις παραλίες.

Δράσεις του Life Ammos

Στο πλαίσιο, λοιπόν, υλοποίησης του έργου LIFE AMMOS πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε περισσότερα από 40 σχολεία της Ελλάδας. Ειδικά καταρτισμένοι συνεργάτες ενημέρωσαν περίπου 4.000 μαθητές για τη σπουδαιότητα των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, τις συνέπειες της ανθρώπινης παρέμβασης σε αυτά και ειδικότερα για τις ανυπολόγιστες επιπτώσεις που προκαλούν στο περιβάλλον τα θαλάσσια απορρίμματα.

Οι δράσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης πραγματοποιούν επισκέψεις σε σχολεία των τριών μεγαλύτερων αστικών κέντρων της χώρας (Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πάτρας), σεμινάρια εκπαιδευτικών, καθώς και ένα Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πακέτο με τίτλο Θαλάσσια απορρίμματα – Το αποτύπωμα των ανθρώπων στις ακτές και τις θάλασσες με στόχο τη βέλτιστη δυνατή και πλέον εποικοδομητική ενημέρωση των μαθητών.

Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

Παράλληλα, κρίθηκε απαραίτητη η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αναφορικά με το ζήτημα των θαλάσσιων απορριμμάτων και στην εξοικείωσή τους με εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές. Πράγματι, πραγματοποιήθηκαν 14 σεμινάρια εκπαιδευτικών, 5 εκ των οποίων βιωματικά.

Ένα ακόμα πολύτιμο εργαλείο προς την ενίσχυση των εκπαιδευτικών υπήρξε το Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πακέτο με τίτλο Θαλάσσια απορρίμματα – Το αποτύπωμα των ανθρώπων στις ακτές και τις θάλασσες, το οποίο αποτελείται από τα Φύλλα Πληροφοριών και τα Φύλλα Εργασίας. Το πακέτο αυτό συνδυάζει ιδανικά τη θεωρία με την πράξη προσφέροντας τη δυνατότητα στους μαθητές να εμπεδώσουν μέσα από δραστηριότητες, όσα έμαθαν για την ανάγκη διαφύλαξης των ακτών από τα απορρίμματα.

Εκστρατεία Do It Yourself

Σε ένα παράλληλο επίπεδο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης η εκστρατεία Do It Yourself ενθαρρύνει μικρούς και μεγάλους να σχεδιάσουν τη δική τους εκστρατεία ενημέρωσης και να υλοποιήσουν μια εθελοντική δράση καταγραφής απορριμμάτων καπνιστών. Στην ουσία προσφέρει την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να αναδείξουν παράλληλα τη σημασία της ανάληψης προσωπικής ευθύνης και προσπάθειας για την προστασία του φυσικού μας πλούτου.

Οι παραπάνω δράσεις πρόκειται να συνεχισθούν δυναμικά στον χώρο της εκπαίδευσης αποσκοπώντας στη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων τους, στην εμπέδωση της αναγκαιότητας διαφύλαξης των ακτών από τα πάσης φύσεως απορρίμματα και στη σημασία της διαμόρφωσης μιας νέας κουλτούρας στην κατεύθυνση της ανάληψης προσωπικής ευθύνης και πρωτοβουλίας.

Οι παρουσιάσεις στα σχολεία θα εξακολουθήσουν και για το προσεχές διάστημα, ενώ το Εκπαιδευτικό Πακέτο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Έργου για άμεση χρήση του από τους εκπαιδευτικούς.

Δείτε αναλυτικά

Το έργο LIFE AMMOS – http://www.life-ammos.gr

To Εκπαιδευτικό Πακέτο – http://www.life-ammos.gr/ekpaideutiko-iliko

Την εκστρατεία Do It Yourself – http://www.life-ammos.gr/υλικό-εκστρατεία

Συντάκτης: Σάννα Νάνου, Φιλόλογος και Επιμελήτρια – Διορθώτρια Κειμένων

Influence:

Η Σάννα Νάνου γεννήθηκε στην Κοζάνη το 1983. Σπούδασε στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης…