Κορωνοϊός και καρδιοπάθειες: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ασθενείς για την ύπουλη συσχέτισή τους

Συντάκτης: Flowmagazine

Ο Χρήστος Μιχαλακέας, Καρδιολόγος, Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Καρδιαγγειακών Νοσημάτων (ΕΛ.Ε.ΜΕ.Κ.Α.Ν.) αναλύει με πολλές λεπτομέρειες την ύπουλη σχέση ανάμεσα στον κορονοϊό και τα καρδιαγγειακά νοσήματα ώστε να γνωρίζουν οι καρδιοπαθείς πως πρέπει να προστατευτούν σε αυτήν την πανδημία.

Η παγκόσμια πανδημία της νόσου από το νεότερο στέλεχος κορωνοϊού (το αρχικά επονομαζόμενο 2019-nCoV) βρίσκεται εν εξελίξει και η ιατρική κοινότητα συλλέγει και επεξεργάζεται πληροφορίες και δεδομένα με στόχο την καλύτερη κατανόηση της φυσικής πορείας της νόσου από κορωνοϊό (Corona Virus Disease 2019, COVID-19) και την προάσπιση της δημόσιας υγείας. Σε αυτό το πλαίσιο έχει φανεί ότι η προσβολή από αυτόν τον ιό μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση μιας σοβαρής μορφής νόσου, του συνδρόμου αναπνευστικής δυσχέρειας (εξ ου και η μετονομασία του ιού σε: Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, SARS-CoV-2), η οποία συνδέεται με επιπλοκές από το καρδιαγγειακό σύστημα.

Η νόσος COVID-19 πολλές φορές διαδράμει με ήπια συμπτώματα και οι πάσχοντες αναρρώνουν χωρίς σοβαρές επιπλοκές, εντούτοις, υπάρχουν περιπτώσεις σοβαρής λοίμωξης με ανάγκη για νοσηλεία, διασωλήνωση αναπνευστικού και δυσμενή κλινική πορεία, που μπορεί να καταλήξει στο θάνατο. Συνήθως, βαριά κλινική εικόνα εμφανίζεται σε ασθενείς μεγάλης ηλικίας με σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις (συμπεριλαμβανομένου καρδιαγγειακών παθήσεων) αν και έχουν καταγραφεί σοβαρά περιστατικά και σε νεότερης ηλικίας ασθενείς με COVID-19.

Προσβολή του καρδιαγγειακού συστήματος από κορωνοϊό

Η σοβαρή λοίμωξη από κορωνοϊό SARS-CoV-2 σχετίζεται με προσβολή της καρδιάς και νέκρωση μυοκαρδιακών κυττάρων, όπως φαίνεται από αύξηση της τροπονίνης σε ποσοστό 20-25% των νοσηλευομένων ασθενών. Επιπλέον, όταν υπάρχει βιοχημική ένδειξη προσβολής της καρδιάς φαίνεται ότι η εξέλιξη της πάθησης είναι δυσμενέστερη και η πρόγνωση πτωχότερη, ακόμη και σε άτομα χωρίς γνωστό ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου. Συνήθως, ασθενείς με COVID-19 που εμφανίζουν προσβολή της καρδιάς είναι μεγαλύτερης ηλικίας, με ιστορικό στεφανιαίας νόσου (ΣΝ), αρτηριακής υπέρτασης (ΑΥ), σακχαρώδους διαβήτη (ΣΔ) ή καρδιακής ανεπάρκειας, με περισσότερο σοβαρή συστηματική φλεγμονώδη απάντηση και περισσότερο οξεία λοίμωξη.

Φαίνεται ότι λοίμωξη από το νέο στέλεχος του κορωνοϊού SARS-CoV-2 μπορεί να οδηγήσει σε συστηματική φλεγμονώδη απάντηση με παραγωγή κυτταροκινών και χημοκινών με αποτέλεσμα φλεγμονή και δυσλειτουργία του καρδιακού μυ. Επιπλέον, άμεση τοξική δράση του ιού στο μυοκάρδιο μπορεί να οδηγήσει σε μυοκαρδιακή βλάβη με αποτέλεσμα εκδήλωση μυοκαρδίτιδας ακόμη και σε πάσχοντες με ελεύθερο καρδιολογικό ιστορικό. Σε αρχικές αναφορές ασθενών με πνευμονία από SARS-CoV-2 βρέθηκε ότι σε ποσοστό 44% οι νοσηλευόμενοι εμφάνιζαν καρδιακές αρρυθμίες. Επιπλέον, διαταραχές της πηκτικότητας του αίματος επηρεάζουν δυσμενώς την πρόγνωση των πασχόντων και ενδεχομένως ο ιός να σχετίζεται με την ανάπτυξης φλεβικής θρόμβωσης και πνευμονικής εμβολής.

Στα ανωτέρω πρέπει να προστεθεί και η πιθανότητα εμφάνισης επιπλοκών από το καρδιαγγειακό σύστημα λόγω της φαρμακευτικής αγωγής για την αντιμετώπιση της λοίμωξης από κορωνοϊό. Η χορήγηση χλωροκίνης ή υδροξυχλωροκίνης, ενίοτε σε συνδυασμό με αζιθρομυκίνη, ενέχει τον κίνδυνο παράτασης του διαστήματος QT στο ηλεκτροκαρδιογράφημα με αποτέλεσμα τη δυνητική εμφάνιση επικίνδυνων αρρυθμιών.

Λοίμωξη από κορωνοϊό σε άτομα με ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου ή με παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου

Ασθενείς με στεφανιαία νόσο βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης οξέος στεφανιαίου συνδρόμου (ΟΣΣ) όταν παρουσιάζουν λοιμώξεις, όπως έχει φανεί σε λοίμωξη από τον ιό της γρίπης. Σε οξείες λοιμώξεις και σε άλλες φλεγμονώδεις παθήσεις, πάσχοντες από ΣΝ ή άτομα με παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου μπορεί να εκδηλώσουν οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου (ΟΕΜ). Το ΟΕΜ μπορεί να εκδηλώνεται λόγω των αυξημένων αναγκών του μυοκαρδίου λόγω της λοίμωξης (ΟΕΜ τύπου 2) ή να οφείλεται σε ρήξη αθηρωματικής πλάκας των στεφανιαίων αρτηριών λόγω της συστηματικής φλεγμονής (ΟΕΜ τύπου 1). Λοίμωξη από κορωνοϊό σε πάσχοντες από καρδιακή ανεπάρκεια οποιασδήποτε αιτιολογίας μπορεί να οδηγήσει σε απορρύθμιση της καρδιακής λειτουργίας στο πλαίσιο του στρες που υφίσταται ο οργανισμός λόγω της οξείας φλεγμονής.

Ποιοι ασθενείς με καρδιολογικό ιστορικό βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο επί εμφάνισης λοίμωξης από κορωνοϊό;

Άτομα που ανήκουν στις λεγόμενες ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες εμφανίζουν αυξημένη νοσηρότητα αν προσβληθούν από κορωνοϊό. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται ασθενείς με καρδιακές παθήσεις, χωρίς όμως να υπάρχουν επαρκή δεδομένα ως προς τη διαστρωμάτωση του κινδύνου στους ασθενείς αυτούς. Σύμφωνα με το CDC (Centers for Disease Control and Prevention) άτομα με ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου που θεωρούνται υψηλού κινδύνου εφόσον υποστούν προσβολή από τον ιό της γρίπης περιλαμβάνουν πάσχοντες από συγγενείς καρδιοπάθειες, συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, πνευμονική καρδία, στεφανιαία νόσο, υπερτασική καρδιοπάθεια, βαλβιδοπάθειες, κλινικά σημαντική αρρυθμία (συμπεριλαμβανομένης της κολπικής μαρμαρυγής) και ιστορικό αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου (ΑΕΕ).

Αντίστοιχα, σύμφωνα με την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, προτάθηκε πρόσφατα να θεωρούνται ότι ανήκουν στην κατηγορία των ευπαθών ομάδων για νόσηση από κορωνοϊό οι κάτωθι καρδιαγγειακές παθήσεις: καρδιακή ανεπάρκεια, στεφανιαία νόσος με πρόσφατο οξύ σύνδρομο ή επέμβαση επαναιμάτωσης εντός 12μήνου, πνευμονική υπέρταση, συγγενείς καρδιοπάθειες (μη-διορθωμένες ή διορθωμένες αλλά με σημαντική υπολειπόμενη βλάβη μετά από τη χειρουργική επέμβαση), προσθετικές βαλβίδες, μυοκαρδιοπάθειες, καναλοπάθειες, μυοκαρδίτιδα. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας τονίζουν επιπλέον ότι στις ευπαθείς ομάδες συμπεριλαμβάνονται πάσχοντες από συννοσηρότητες του καρδιαγγειακού συστήματος (αρρύθμιστη ΑΥ, αρρύθμιστος ΣΔ, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, χρόνια νεφρική νόσος, νεοπλασίες, λήψη ανοσοκατασταλτικής θεραπείας).

Στην παρούσα φάση της πανδημίας τα προληπτικά μέτρα αποφυγής της έκθεσης στον ιό παραμένουν η βάση της αντιμετώπισης, ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού που κινδυνεύουν από σοβαρές επιπλοκές. Η τήρηση των κανόνων υγιεινής και των οδηγιών της πολιτείας μπορούν να περιορίσουν τη μετάδοση της νόσου COVID-19 και των αριθμό των σοβαρών κρουσμάτων που χρήζουν νοσηλείας έως ότου καταστεί διαθέσιμη ειδική αντιϊκή θεραπεία ή/και εμβολιασμός.

Πηγή: ereportaz.gr

Συντάκτης: Flowmagazine,

Influence:

Ο στόχος του flowmagazine.gr είναι να προβάλλει τις θετικές ιδέες, δράσεις και πληροφορίες από την Ελλάδα και τον κόσμο…