Κοινωνικές Επιστήμες: επένδυση σε σπουδές με επαγγελματική αποκατάσταση

Συντάκτης: Αλεξάνδρα Αλιγιζάκη

Τα κοινωνικά επαγγέλματα γνωρίζουν μεγάλη άνθηση στις μέρες μας. Πολλοί νέοι στρέφουν το ενδιαφέρον τους στις κοινωνικές επιστήμες, μιας και αποβλέπουν σε μία σταθερή μελλοντική αποκατάσταση. Η ζήτηση σε αυτό το πεδίο είναι τεράστια, οι ανάγκες εξίσου μεγάλες και οι εποχές απαιτούν σωστούς, εξειδικευμένους και υπεύθυνους επαγγελματίες.

Κοινωνικοί επιστήμονες: Επαγγελματίες για την επίλυση πολλαπλών και δυσχερών κοινωνικών καταστάσεων 

Επαγγέλματα, όπως κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, σύμβουλοι ψυχικής υγείας, μέντορες κοκ. είναι πιο επίκαιρα από ποτέ. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση στα ανωτέρω επαγγέλματα και στους αντίστοιχους τομείς εργασίας. Η κοινωνία πλέον πάσχει ψυχικά. Τα ψυχολογικά και ψυχιατρικά προβλήματα είναι πολλά και μεγάλα. Επομένως, απαιτούνται κοινωνικοί επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων με σκοπό να διαχειριστούν τις παθογόνες καταστάσεις που υπάρχουν στην κοινωνία.


Διαβάστε Επίσης:Τι κάνει ένας κλινικός ψυχολόγος


Καθημερινά έρχονται στο προσκήνιο περίπλοκες περιπτώσεις και φοβερές καταστάσεις ψυχικής, σωματικής, αλλά και σεξουαλικής βίας και εκμετάλλευσης. Οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας και ευεξίας, οι κοινωνικοί σύμβουλοι και οι κοινωνικοί επιστήμονες γενικότερα προσπαθούν να συμβάλλουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όσον αφορά τις ανωτέρω δυσχερείς καταστάσεις.

Ο ρόλος και τα καθήκοντα των κοινωνικών επιστημόνων

Το έργο των κοινωνικών επιστημόνων είναι πολύ δύσκολο και απαιτητικό. Οι τελευταίοι είναι επιφορτισμένοι και προσλαμβάνονται στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα προκειμένου να ανακαλύψουν πού ακριβώς υπάρχει πρόβλημα. Επιπλέον, είναι υπεύθυνοι να στέκονται αρωγοί και να φροντίζουν για την ατομική ψυχική υγεία και την ψυχικήισορροπία. Για να προσθέσουμε, οι κοινωνικοί επιστήμονες επιχειρούν να δώσουν λύση σε προβληματικές καταστάσεις είτε μακροπρόθεσμα, είτε βραχυπρόθεσμα. Οι ανωτέρω καταστάσεις εμποδίζουν το ίδιο το άτομο ή την κοινωνία να προχωρήσει μπροστά και να εξελιχθεί.

Κοινωνικές Επιστήμες: επένδυση σε σπουδές με επαγγελματική αποκατάσταση

Εδώ λοιπόν, έρχονται οι κοινωνικοί επιστήμονες «να δώσουν τα φώτα τους» μέσω των γνώσεων, της εξειδίκευσης, των σπουδών και της εμπειρίας που διαθέτουν. Οι κοινωνικοί επιστήμονες είναι εκείνοι που εξετάζουν κάθε περίπτωση ξεχωριστά και εξονυχιστικά. Είναι εκείνοι που όταν αντιλαμβάνονται ότι κάποιοι άνθρωποι, οργανισμοί, ιδρύματα, οικογένειες, φορείς κοκ. χρήζουν βοήθειας, παρεμβαίνουν άμεσα και καταλυτικά.

Η αναγκαιότητα των κοινωνικών επιστημόνων    

Το κράτος πρέπει πάντοτε να δίνει προτεραιότητα και να μεριμνά, ώστε να καλύπτονται την ίδια ώρα οι ανάγκες και τα κενά που έχουν δημιουργηθεί πάνω στο κομμάτι των κοινωνικών επιστημόνων. Είτε σε ατομικό επίπεδο, είτε σε επίπεδο φορέων, οι κοινωνικοί επιστήμονες είναι αναγκαίοι και αναντικατάστατοι. Ο συγκεκριμένος κλάδος επαγγελματιών πρέπει να τονίσουμε ότι είναι απαραίτητο να συμβαδίζει με τις εκάστοτε εποχές και τις εκάστοτε κοινωνικές επιταγές.

Κοινωνικές Επιστήμες: επένδυση σε σπουδές με επαγγελματική αποκατάσταση


Διαβάστε Επίσης: Επιλέγω ειδικό ψυχικής υγείας με προσοχή


Όπως λοιπόν προκύπτει απ’ όλα τα παραπάνω, με την κατάλληλη υποστήριξη, αλλά και με σωστές μεθόδους και φυσικά με στοχευμένες κατευθύνσεις, οι κοινωνικοί επιστήμονες «μπορούν σίγουρα να κάνουν θαύματα».

Συντάκτης: Αλεξάνδρα Αλιγιζάκη,

Influence:

Αρθρογράφος του flowmagazine.gr.