Κατασκευές: Παρεμβάσεις επί τω έργω

Συντάκτης: Ανδρέας Φράγκος

Τα κατασκευαστικά έργα έχουν απρόοπτα και τεχνικά ζητήματα που δεν μπορούν να προβλεφθούν. Σε μια τέτοια περίπτωση είναι η κρίση του μηχανικού που επεμβαίνει και οδηγείται σε επιλογές που εγγυώνται τη βιωσιμότητα και αρτιότητα του έργου.

Ο σχεδιασμός

Μια επαγγελματική δουλειά ξεκινά με έναν σοβαρό και λεπτομερή σχεδιασμό. Προηγείται μελέτη του τόπου του έργου, καταγραφή των τοπικών συνθηκών, του ιστορικού του έργου και αυστηρή τήρηση των σχετικών τεχνικών κανονισμών. Η αποτύπωση είναι ο καμβάς όλων των τεχνικών μελετών. Οι διαστάσεις έχουν ακρίβεια και οι μελετητικές επιλογές σέβονται το χώρο και τις επιθυμίες του ιδιοκτήτη.

Η φάση της κατασκευής

Το στάδιο κατασκευής έπεται της φάσης του σχεδιασμού και συνήθως διαρκεί πολύ περισσότερο αντλώντας σημαντικά κεφάλαια. Σκεφτείτε ότι στο συνάφι των μηχανικών κυριαρχεί η φράση «τα λεφτά είναι στην κατασκευή» με την έννοια ότι ο τζίρος είναι πολύ μεγαλύτερος και θεωρητικά είναι πιο εύκολο να αναπτυχθεί κανείς επιχειρηματικά. Τα λεπτά σημεία είναι πολλά και είναι σύνηθες η μελέτη να έχει ελλείψεις ή και λάθη, που έκαστος εργολάβος καλείται να καλύψει χωρίς να παραβαίνει τις πολεοδομικές διατάξεις και τη συνέπεια μελέτης-έργου.

Κατασκευές: Παρεμβάσεις επί τω έργω

Τα ανοιχτά ζητήματα

Υπάρχουν διάφορα ανοιχτά ζητήματα. Η ακριβής επιλογή των υλικών αφήνεται στην ευχέρεια του εργολάβου και αυτό δεν είναι πάντα αποδεκτό διότι οι προδιαγραφές διαφέρουν. Σε περίπτωση σοβαρών σφαλμάτων της μελέτης μπορεί να απαιτηθεί αναθεώρηση της άδειας οικοδομής (επί του προκειμένου για κτίρια) και πιθανώς τροποποίηση της μελέτης. Οι προμετρήσεις και ο προϋπολογισμός μπορεί να έχουν μεγάλες αποκλίσεις σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες κι επομένως τα οικονομικά και τεχνικά δεδομένα επανασχεδιάζονται.

Οι ασάφειες

Αν και γενικά οι μελέτες έχουν πληρότητα, λόγω και του ελέγχου από δημόσιους φορείς (π.χ. πολεοδομία ή κάποια άλλη υπηρεσία ως κύριος του έργου), οι ασάφειες είναι κλασικό λάθος. Η περιγραφή των εργασιών συχνά δεν είναι ολοκληρωμένη ή αφήνει περιθώρια για παρερμηνείες. Αν τα σχέδια δεν είναι αξιόπιστα και λεπτομερή, υπάρχει πρόβλημα. Βέβαια όλα διορθώνονται αλλά με το αζημίωτο και με περιττά έξοδα.

Οι αβεβαιότητες

Για να είμαστε δίκαιοι οφείλουμε να αναφέρουμε και αστάθμητους παράγοντες για τους οποίους δεν έχει ευθύνη ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο μελετητής. Ο καιρός μπορεί να προκαλέσει ζημιές στο έργο και αναίτιες καθυστερήσεις. Η βροχή και το χαλάζι είναι μεγάλοι εχθροί ιδιαίτερα σε ευαίσθητες φάσεις όπως η σκυροδέτηση ή οι χρωματισμοί. Ο καύσωνας μπορεί επίσης να επηρεάσει τα οικοδομικά υλικά και το τεχνικό προσωπικό. Η ποιότητα του εδάφους δεν είναι πάντα προβλέψιμη. Τυχόν μικροσεισμοί είναι σε θέση να βλάψουν το υπό κατασκευή έργο. Αλλαγές στα πρόσωπα όπως η παραίτηση του επιβλέποντα δημιουργούν επιπλέον δυσκολίες.

Οι τεχνικές παρεμβάσεις

Σε τελική ανάλυση χρειάζονται αλλαγές ή βελτιώσεις στα τεχνικά σχέδια που να καλύπτουν όλες τις νέες συνθήκες ώστε να παραδοθεί ένα σύγχρονο και βιώσιμο έργο. Αλλαγές στα αρχιτεκτονικά και στα στατικά απαιτούν γρήγορες ενέργειες και προσεκτικές επιλογές. Τα μηχανολογικά είναι πιο τυποποιημένα και δεν απαιτούν μεγάλες μεταβολές. Ενισχύσεις μπορεί να χρειαστούν αν οι παραδοχές της στατικής μελέτης δε λαμβάνουν υπόψη τα χαρακτηριστικά του κτιρίου που μπορεί να αναδύονται μετά από καθαιρέσεις.

Το τελικό έργο

Κατασκευές: Παρεμβάσεις επί τω έργω

Η ουσία είναι είτε με λίγες είτε με πολλές παρεμβάσεις να παραδοθεί ένα τελειωμένο και άρτιο τεχνικό έργο που να εξυπηρετεί όλες τις σχεδιασμένες του λειτουργίες. Ένας ικανός μηχανικός αντιλαμβάνεται τις πραγματικές ανάγκες και τις τηρούμενες προδιαγραφές βρίσκοντας πρακτικές και νόμιμες λύσεις για όλα τα προβλήματα. Η κατασκευή είναι ένα μεγάλο σχολείο και μόνο η εκτεταμένη εμπειρία είναι αρωγός σε μια δύσκολη κατασκευή. Βάλτε λοιπόν τα δυνατά σας και περιεργαστείτε τις μελέτες και λύσεις που σας παρέχουν. Μια καλή συνεργασία ιδιοκτήτη/πελάτη-μελετητή-εργολάβου είναι η χρυσή συνταγή για να ξεπεραστούν οικονομικά και σωστά τυχόν δυσκολίες, ασάφειες και ατέλειες. Το τελικό έργο θα πρέπει να μην έχει ελαττώματα και δυσλειτουργίες και να μπορεί να είναι μια πετυχημένη επέμβαση στο όποιο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.

Συντάκτης: Ανδρέας Φράγκος,

Influence:

Είμαι πολιτικός μηχανικός με σημαντική εμπειρία. Έχω πάθος με την ελεύθερη διάδοση και μετάδοση γνώσεων και πληροφοριών…