“Καλλιεργώ ένα βιώσιμο μέλλον”… για τους νέους αγρότες!

Συντάκτης: Flowmagazine

Νέοι από 18 έως 30 ετών από όλη την Ελλάδα, που είτε εργάζονται ως νέοι αγρότες, είτε απλά επιθυμούν να γίνουν στο άμεσο μέλλον… θα γεμίσουν το “Κέντρο της Γης” στο Ίλιον. Εκεί θα πραγματοποιηθεί η Εθνική Συνάντηση Αειφορικής Παραγωγής για Νέους από τις 27 έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2013 που θα επικεντρωθεί πάνω στη βιολογική γεωργία!

Στόχος δεν είναι άλλος από την ανάδειξη των δυνατοτήτων του αγροτικού τομέα της χώρας και της επιχειρηματικής του προοπτικής, η υποστήριξη καλών γεωργικών πρακτικών και η ενημέρωση των νέων αγροτών γύρω από τις πολιτικές αγροτικής ανάπτυξης σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Μόνο μέσα από τη βιολογική γεωργία μπορεί να προστατευτεί το περιβάλλον, να αυξηθεί η γονιμότητα του εδάφους και να περιοριστούν τα χημικά, διασφαλίζοντας την παραγωγή προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας.

Πρόκειται για μια συνάντηση που οργανώνεται από την Οργάνωση Γη και σε συνεργασία με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια βίου Μάθησης… με τα έξοδα των συμμετεχόντων (διαμονή, μετακίνηση, διατροφή) να καλύπτονται πλήρως από το πρόγραμμα.

Ποιοί μπορούν να συμμετέχουν

Η Εθνική Συνάντηση Αειφορικής Παραγωγής απευθύνεται σε νέους (ηλικίας 18 έως 30 ετών) από κάθε γωνιά της Ελλάδας, που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν ή ασχολούνται ήδη με την βιολογική καλλιέργεια σε ιδιόκτητες, μισθωμένες ή ακόμα και παραχωρητέες εκτάσεις. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε περιοχές και σε νέους που αντιμετωπίζουν αυξημένα ποσοστά κοινωνικού αποκλεισμού και οικονομικές δυσχέρειες.

Η συνάντηση θα περιέχει κυρίως:

Συνεδρίες θεωρητικής κατάρτισης και διαβούλευσης των νέων με τους προσκεκλημένους εισηγητές που συμμετέχουν σε κέντρα λήψης αποφάσεων για την αγροτική παραγωγή.

Επισκέψεις πεδίου στο βιολογικό λαχανόκηπο του Κέντρου της Γης.

Επισκέψεις πεδίου σε αγροκτήματα βιολογικής καλλιέργειας στην Αττική.

Δυο λόγια για την Οργάνωση Γη

H Οργάνωση Γη είναι μια ελληνική ΜΚΟ, που δημιουργήθηκε με σκοπό να δώσει απαντήσεις σε σύγχρονους προβληματισμούς που αφορούν στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2010 από ανθρώπους που προέρχονται από περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιστήμες, όπως επίσης και από τον επιχειρηματικό χώρο. Αναπτύσσει δράσεις βιωματικής εκπαίδευσης, προτρέποντας τον σύγχρονο άνθρωπο να εξερευνήσει τους τρόπους ανάπτυξης, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες όχι μόνο του παρόντος αλλά και του μέλλοντος

*Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και την αίτηση συμμετοχής στο http://www.ogi.gr

.

Συντάκτης: Flowmagazine,

Influence:

Ο στόχος του flowmagazine.gr είναι να προβάλλει τις θετικές ιδέες, δράσεις και πληροφορίες από την Ελλάδα και τον κόσμο…