Πώς να καλλιεργήσετε ενεργητικές δεξιότητες ακρόασης

Συντάκτης: Κωνσταντία Πάλλα, Life & Βusiness Coach

Με την ενεργητική ακρόαση καταλαβαίνουμε τα συναισθήματα, τις ανάγκες, τις πεποιθήσεις και τις αξίες του άλλου, λειτουργούμε με εν-συναίσθηση για να κατανοήσουμε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται και πόσο δύσκολη είναι. Τον αποδεχόμαστε όπως είναι και επικεντρωνόμαστε σε αυτά που λέει.

Οι ενεργητικές δεξιότητες ακρόασης είναι σημαντικό εργαλείο για να διερευνηθούν ζητήματα σε βάθος.

Εδώ είναι μερικές από τις τεχνικές ενεργητικής ακρόασης:

Μη λεκτική επικοινωνία – Διατηρώντας σταθερή επαφή με τα μάτια. Τα νεύματα και τα χαμόγελα ως ένα βαθμό, μπορούν να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να συνεχίσουν να μιλούν. Παρακολουθώντας το τι λέει κάποιος και συγκρίνοντας τα λόγια με τις κινήσεις του ή με τις εκφράσεις του, μας δίνει μια εικόνα για τα αληθινά συναισθήματα και δίνεται η ευκαιρία να διερευνήσουμε αυτές τις αντιφάσεις.

Σιωπή – Παύση – Οι άνθρωποι χρειάζονται συχνά χρόνο να σκεφτούν και να προβληματιστούν σε μια ερώτηση πριν δώσουν μια απάντηση. Η ικανότητα να διαχειρίζεστε τις παύσεις με σιωπή, δίνει στον άλλον χρόνο για να εξερευνήσει και να εκφράσει καλύτερα τα συναισθήματα και τις σκέψεις του.

Επανάληψη – Η απλή επανάληψη των λέξεων και των φράσεων που χρησιμοποίησε κάποιος, επιβεβαιώνει ότι ακούτε και τον ενθαρρύνει να μιλήσει περισσότερο. Βοηθά να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη και το άτομο μπορεί να συνεχίσει να μιλάει χωρίς φόβο ότι θα υποστεί κριτική.

Παραφράζοντας – Λέγοντας τι είπε το άλλο πρόσωπο με τα δικά σας λόγια δείχνει ότι απορροφάτε τις πληροφορίες και κατανοείτε την ουσία της επικοινωνίας. Προσφέρει μια ευκαιρία στο άλλο άτομο να προβληματιστεί για το πώς τα λόγια του γίνονται αντιληπτά από κάποιον τρίτο. Μπορεί να αλλάξει ή να προσθέσει κάτι.

Εστιάζοντας – Περιγράψτε διάφορα θέματα που έχουν τεθεί, κάνοντας επιλογή σε ποια θα δοθεί προτεραιότητα για περαιτέρω συζήτηση. Εναλλακτικά, μπορείτε να ενθαρρύνετε το άτομο να επικεντρωθεί περισσότερο σε κάτι που είπε ενδιάμεσα, το οποίο μπορεί να έχει μεγάλη σημασία.

Συνοψίζοντας – Όταν έχουν δοθεί πολλές πληροφορίες, συνοψίζοντας βοηθάτε να φανεί ότι έχετε καταλάβει όλα τα κύρια σημεία και παρακολουθείτε αποτελεσματικά αυτό που λέει. Το άλλο πρόσωπο έχει επίσης την ευκαιρία να υποδείξει εάν έχει παραληφθεί κάτι κρίσιμο.

Η σωστή χρήση και διατύπωση κατάλληλων ερωτήσεων και η βελτίωση της δεξιότητας της ενεργητικής ακρόασης, βελτιώνει την επικοινωνία μας!

  • Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τους άλλους και αυτοί θα είναι πρόθυμοι να ακουστούν.
  • Αναγνώριση της σημασίας των συναισθημάτων και ενθάρρυνση της εμπιστοσύνης και της ειλικρίνειας.
  • Αποδοχή του άλλου ατόμου και κατανόηση (με εν-συναίσθηση) της θέσης που βρίσκεται.

Πηγή: Active Listening 101: How to Turn Down Your Volume to Turn Up Your Communication Skills

Πάλλα Κωνσταντία

Κοινωνιολόγος, Life & Βusiness Coach, Trainer & Public Speaker

Μέλος της International Coach Federation (ICF Global) και της International Coach Federation Greece Chapter (ICF Greece Chapter).

Συντάκτης: Κωνσταντία Πάλλα, Life & Βusiness Coach

Influence:

Αρθρογράφος του flowmagazine.gr.