ΙΕΚ: η λύση για χιλιάδες νέους

Συντάκτης: Ιωάννα Τσιρογιάννη

Δεν είναι τυχαίο ότι όλο και περισσότεροι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εμπιστεύονται τη φοίτησή τους στα ΙΕΚ. Η εξειδίκευση που προσφέρουν οδήγησε στη μεγάλη αύξησή τους, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται καθημερινά καινούργια τμήματα, που περιλαμβάνουν ποικίλες ειδικότητες.

Οι ειδικότητες που παρουσιάζουν μεγαλύτερη ζήτηση είναι οι εξής: βοηθός φυσικοθεραπείας, βοηθός βρεφονηπιοκόμων, τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής, τεχνικός αισθητικής, βοηθός κομμωτή κ.ά. Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης παρέχουν εξειδίκευση σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας πέντε εξαμήνων θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και ενός εξαμήνου πρακτικής εξάσκησης.

Κάθε έτος κατάρτισης αποτελείται από δύο εξάμηνα, το χειμερινό και το εαρινό, καθένα από τα οποία περιλαμβάνει 14 εβδομάδες εξειδίκευσης. Όσοι ενδιαφέρονται να εισαχθούν στα ΙΕΚ της χώρας μας θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι απόφοιτοι των ΙΕΚ λαμβάνουν βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης (ΒΕΚ) και έπειτα αποκτούν Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 5, σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων. Οι μαθητές παρακολουθούν εργαστηριακά και θεωρητικά μαθήματα και η αξιολόγησή τους γίνεται τόσο με την διεξαγωγή προόδων κατά τη διάρκεια του εξαμήνου όσο και με την πραγματοποίηση τελικών εξετάσεων.

Όσοι επιθυμούν να συμπεριληφθούν στα δημόσια ΙΕΚ,υποβάλλουν την αίτηση τους στο ΙΕΚ της προτίμησής τους προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
  • Πρωτότυπο τίτλων σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο)
  • Βεβαίωση τέκνου πολύτεχνης οικογένειας (εφόσον ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία)

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται μηχανογραφικά, με βάση τη βαθμολογία των σπουδών, την ηλικία, την προϋπηρεσία κ.ά.

Τι γίνεται όμως με τις απουσίες και τη φοίτηση στα ΙΕΚ; Η φοίτηση είναι υποχρεωτική και θεωρείται επαρκής όταν οι ωριαίες απουσίες δεν ξεπερνούν το 10% του συνόλου των ωρών διδασκαλίας ενός μαθήματος. Εάν κάποιος συμπληρώσει το 10% των απουσιών, τότε η διοίκηση του τμήματος τον αποβάλλει.

Στο σημείο αυτό, πρέπει να αναφερθεί ότι το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόφοιτοι που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους σε κάποιο ΙΕΚ και έχουν εξειδικευτεί στον τομέα τους είναι εύκολο να αναζητήσουν άμεσα εργασία.

Πολλοί νέοι, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, επιλέγουν να φοιτήσουν στα ιδιωτικά ή δημόσια ΙΕΚ της χώρας μας ακολουθώντας ένα λαμπρό μέλλον. Οι κατηγορίες και τα επαγγέλματα που περιλαμβάνονται σε αυτά είναι ποικίλες και ενδιαφέρουσες. Επιλέξτε ανάμεσα από χιλιάδες ειδικότητες και κάντε το επάγγελμα των ονείρων σας.

Συντάκτης: Ιωάννα Τσιρογιάννη,

Influence:

Αρθρογράφος του flowmagazine.gr.