Η οικονομική κρίση βλάπτει σοβαρά (και) την υγεία σας!

Συντάκτης: Ζωή Μπούτση

Η οικονομική κρίση βλάπτει σοβαρά (και) την υγεία σας!Η βιομάζα χρησιμοποιείται για την παραγωγή ενέργειας και είναι γνωστό ότι μειώνει την ατμοσφαιρική ρύπανση, αφού κατά την παραγωγή της και μέσω της φωτοσύνθεσης επαναδεσμεύονται σημαντικές ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα (CO2) αποτρέποντας το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Σε σύγκριση με τα υπόλοιπα ορυκτά καύσιμα δεν επιβαρύνει την ατμόσφαιρα με το διοξείδιο του θείου (SO2) το οποίο προκαλεί την «όξινη βροχή».

Με την αξιοποίηση της βιομάζας μειώνεται η ενεργειακή εξάρτηση που είναι αποτέλεσμα της εισαγωγής καυσίμων από τρίτες χώρες, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας εξασφαλίζοντας εργασία και συγκρατεί τους αγροτικούς πληθυσμούς στις παραμεθόριες και τις άλλες γεωργικές περιοχές.

Σε όλες τις ανεπτυγμένες βιομηχανικές χώρες, προκειμένου να μειωθεί η ατμοσφαιρική ρύπανση έγιναν προσπάθειες να βελτιωθούν τα καύσιμα, η απόδοση των μηχανών των τροχοφόρων και καυστήρων θέρμανσης, αλλά και η εφαρμογή καταλυτών για τη μείωση των καυσαερίων αυτοκινήτων.

Η Αθήνα είναι μια πόλη η οποία από τη δεκαετία του 1960 υποφέρει από το γνωστό «νέφος» και τα τελευταία χρόνια η αύξηση της τιμής του πετρελαίου λόγω της οικονομικής κρίσης ανάγκασε τους ανθρώπους να χρησιμοποιούν για θέρμανση κακής ποιότητας καυσόξυλα, προϊόντα βιομάζας και διάφορα παλαιά ξύλινα ή πλαστικά υλικά, δημιουργώντας προβλήματα ρύπανσης από επικίνδυνα αιωρούμενα σωματίδια και άλλους ρύπους.

Με την καύση της βιομάζας, κυρίως φυτικά και δασικά υπολείμματα, παράγονται αιωρούμενα σωματίδια. Τα σωματίδια αυτά είναι πορώδη και σε αυτά εισροφούνται τοξικά βαρέα μέταλλα, καρκινογόνοι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες και άλλες μεταλλαξιγόνες οργανικές ενώσεις. Τα καρκινογόνα αιωρούμενα σωματίδια της ατμοσφαιρικής ρύπανσης εισέρχονται στον ανθρώπινο οργανισμό και μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα παρόμοια με αυτά που δημιουργεί το παθητικό κάπνισμα σε εσωτερικούς χώρους.

Η οικονομική κρίση βλάπτει σοβαρά (και) την υγεία σας!Σύμφωνα με πολυάριθμες επιδημιολογικές έρευνες τα αιωρούμενα σωματίδια απειλούν την υγεία του ανθρώπου και συμβάλλουν στην ολική θνησιμότητα, τη θνησιμότητα από καρδιοπνευμονικά νοσήματα και τον καρκίνο του πνεύμονα.

Ο κίνδυνος του καρκίνου στον πνεύμονα επηρεάζεται, εκτός από παράγοντες όπως η διατροφή, η ηλικία και η κληρονομική διάθεση, από την ατμοσφαιρική ρύπανση σε ποσοστό 1-2%, το παθητικό κάπνισμα (3-4%), τις επαγγελματικές εκθέσεις (6-8%), και το ενεργό κάπνισμα (85-90%).

Είναι φανερό, λοιπόν, το μέγεθος του προβλήματος που προκαλεί η αλόγιστη καύση οργανικών υλικών στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Συντάκτης: Ζωή Μπούτση,

Influence:

Αρθρογράφος του flowmagazine.gr.