Η Κομισιόν ξεκινά διαβουλεύσεις για το ανανεώσιμο υδρογόνο- Κλειδί για μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη

Συντάκτης: Flowmagazine

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε διαβουλεύσεις σχετικά με δύο πράξεις που θα διευκρινίζουν τους κανόνες της ΕΕ που ισχύουν για το ανανεώσιμο υδρογόνο.

Η πρώτη πρόταση καλύπτει τα Ανανεώσιμα Καύσιμα Μη Βιολογικής Προέλευσης (RFNBO), θέτει τα κριτήρια για τα προϊόντα που εμπίπτουν στην κατηγορία «ανανεώσιμο υδρογόνο», κρίσιμα για την επίτευξη των στόχων ανανεώσιμης ενέργειας στον τομέα των μεταφορών. Υπενθμυίζεται ότι ο τομέας των μεταφορών είναι βασικός παράγοντας ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Η δεύτερη πρόταση αφορά στη μεθοδολογία για την εξοικονόμηση αερίων του θερμοκηπίου και προτείνει ένα λεπτομερές σχέδιο για τον υπολογισμό των εκπομπών ανανεώσιμων πηγών υδρογόνου κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του καθώς και των καυσίμων ανακυκλωμένου άνθρακα για την επίτευξη του ορίου μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που ορίζεται στην οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Μόλις εγκριθούν, αυτά τα έγγραφα θα ολοκληρώσουν τη συνολική πρόταση της Επιτροπής για ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για το ανανεώσιμο υδρογόνο, σύμφωνα και με την οδηγία του 2018 για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Έκκληση για παρατηρήσεις και επισημάνσεις

Αυτά τα έγγραφα είναι ανοιχτά για δημόσια διαβούλευση τεσσάρων εβδομάδων, η οποία λήγει στις 17 Ιουνίου. Η Επιτροπή καλεί όλους τους πολίτες και τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους.

Μετά την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων, η Επιτροπή θα προτείνει ένα τελικό κείμενο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, το οποίο θα ασκήσει περίοδο ελέγχου δύο μηνών για το έγγραφο πριν από την τελική έγκρισή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο κίνδυνος για το μη καθαρό υδρογόνο

Δεδομένης της σημαντικής δυνατότητας του υδρογόνου στην κάλυψη των στόχων της ΕΕ για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές – που ενισχύονται περαιτέρω από τον στόχο REPowerEU να καταργήσει σταδιακά την εξάρτησή της ΕΕ από τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου –, αυτές οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις συνάδουν με τη φιλοδοξία της ΕΕ να ενισχύσει τις επενδύσεις σε υδρογόνο τα επόμενα χρόνια.

Ωστόσο, η παραγωγή υδρογόνου θα μπορούσε να δώσει κίνητρα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτές πηγές, γεγονός που θα υπονόμευε το κλιματικό όφελος του υδρογόνου και τον ρόλο του στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Κομισιόν θέτει επίσης απαιτήσεις που θα διασφαλίσουν ότι η αυξημένη παραγωγή ανανεώσιμων πηγών υδρογόνου συνδυάζεται με την αντίστοιχη αύξηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, δηλαδή αφορά το καθαρό-πράσινο υδρογόνο.

Η σημασία του πράσινου υδρογόνου

Η ανανέωση των πηγών ενέργειας και η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ενεργειακού συστήματος είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη μιας κλιματικά ουδέτερης Ευρώπης κι ενός καθαρότερου πλανήτη, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Η πράσινη μετάβαση της ευρωπαϊκής οικονομίας πρέπει να συνοδευτεί από τη βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων και των καταναλωτών σε καθαρή, προσιτή και ασφαλή ενέργεια.

Υπάρχουν διάφορα είδη υδρογόνου, που κατηγοριοποιούνται βάσει της διαδικασίας παραγωγής και των συνακόλουθων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Το καθαρό υδρογόνο (“ανανεώσιμο υδρογόνο” ή “πράσινο υδρογόνο”) παράγεται μέσα από την ηλεκτρόλυση του νερού και τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και δεν εκπέμπει αέρια του θερμοκηπίου κατά την παραγωγή του.

Προς το παρόν, το υδρογόνο παίζει ελάσσονα ρόλο στον συνολικό ενεργειακό εφοδιασμό της ΕΕ. Εξακολουθούν να υφίστανται προκλήσεις ως προς την ανταγωνιστικότητα του κόστους, την κλίμακα παραγωγής, τις ανάγκες σε υποδομές και την ασφάλεια. 

Το REPowerEU και το υδρογόνο

Το υδρογόνο έχει αναγνωριστεί ως σημαντικό μέρος της λύσης για τομείς που είναι δύσκολο να απελευθερωθούν από τον άνθρακα, όπως η αεροπορία και η ναυτιλία και ορισμένοι βιομηχανικοί τομείς. Στο σχέδιο REPowerEU, το οποίο δημοσιεύθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την ιδέα του επιταχυντή υδρογόνου για την ανάπτυξη αυτής της νέας τεχνολογίας ακόμη πιο γρήγορα.

Στο έγγραφο εργασίας που συνοδεύει το σχέδιο REPowerEU, η Επιτροπή περιγράφει δράσεις για την κλιμάκωση της ζήτησης και της προσφοράς ακόμη πιο γρήγορα και υψηλότερα από ό,τι στη στρατηγική για το υδρογόνο για το 2020. Η φιλοδοξία REPowerEU είναι να παράγει 10 εκατομμύρια τόνους ανανεώσιμου υδρογόνου στην ΕΕ έως το 2030 και να εισάγει ταυτόχρονα και ανανεώσιμο υδρογόνο από τρίτες χώρες.

Πηγή

Συντάκτης: Flowmagazine,

Influence:

Ο στόχος του flowmagazine.gr είναι να προβάλλει τις θετικές ιδέες, δράσεις και πληροφορίες από την Ελλάδα και τον κόσμο…