Η ευφυΐα στα παιδιά

Συντάκτης: Flowmagazine

Υπάρχουν πολλές απόψεις για την κληρονομικότητα ή το επίκτητο της ευφυΐας στα παιδιά. Όπως κι αν αυτή προκύπτει, υπάρχουν τρόποι καλλιέργειάς της.

Τι είναι ευφυΐα;

Η ευφυΐα είναι η ικανότητα του ατόμου να συλλαμβάνει ερεθίσματα και ιδέες με μεγάλη ευκολία. Υπάρχουν θεωρίες για τον βαθμό κατά τον οποίο η ευφυΐα είναι κάτι επίκτητο, κληρονομικό ή προκύπτει κατά τη γέννηση του ατόμου. Άλλες θεωρίες, όπως του Γκάρντνερ, στρέφονται προς την κατηγοριοποίηση της ευφυΐας, πιστεύοντας ότι η ευφυΐα δεν είναι μονοδιάστατη έννοια, αλλά αποτελείται από διάφορους τομείς: μουσική – ρυθμική, χωροταξική, κιναισθητική, γλωσσική, λογικομαθηματική, διαπροσωπική, ενδοπροσωπική, νατουραλιστική και υπαρξιακή.

Ευφυΐα και σχολική εκπαίδευση

Είναι ευρέως διαδεδομένη η αντίληψη ότι οι υψηλοί βαθμοί στο σχολείο αποτελούν δείκτη της υψηλής ευφυΐας ενός ατόμου. Αν και οι καλές επιδόσεις στο σχολείο μπορούν να είναι ενδεικτικές της ικανότητας των μαθητών να κατανοούν κάποιες έννοιες, δεν είναι δυνατόν να είναι το μοναδικό κριτήριο. Η σχολική εκπαίδευση βασίζεται πολύ στη γλώσσα και τα μαθηματικά, λόγω του γεγονότος ότι οι άλλοι τομείς ευφυΐας δεν είναι τόσο εύκολο να αξιολογηθούν με σταθμισμένα κριτήρια. Επιπλέον, το εκπαιδευτικό σύστημα είναι κυρίως εξετασιοκεντρικό, με αποτέλεσμα οι βαθμοί να αντικατοπτρίζουν την ικανότητα του μαθητή να ανταποκρίνεται σε μια συγκεκριμένη ύλη.

Μερικοί ενδεικτικοί τρόποι καλλιέργειας της ευφυΐας

Ανεξάρτητα από το είδος της ευφυΐας που φαίνεται να κυριαρχεί σε ένα παιδί, υπάρχουν διάφοροι τρόποι καλλιέργειάς της. Ωστόσο, σταδιακά καθίστανται φανερές οι κλίσεις του παιδιού, με αποτέλεσμα να καταστεί αναγκαία η περαιτέρω ενίσχυσή τους από τους γονείς.

Έντονη επαφή με τη μουσική

Ανεξάρτητα από την πιθανότητα του παιδιού να ασχοληθεί με τη μουσική στο μέλλον, είναι γνωστή η σημασία της για την παιδεία ήδη από την αρχαία εποχή. Εκτός από τη διαμόρφωση μουσικών γούστων, μέσα από τη μουσική γίνεται αντιληπτή η αίσθηση του ρυθμού.

Συναισθηματική ευφυΐα

Αν και αυτή είναι από μόνη της ξεχωριστό κεφάλαιο, είναι φανερό ότι η επαφή του παιδιού με τα συναισθήματά του θα το βοηθήσει καλύτερα να δει τι του αρέσει πιο πολύ και τι το ευχαριστεί. Σε πιο μικρή ηλικία, θα χρειαστεί οι γονείς να είναι πιο ευαίσθητοι και προσεκτικοί σχετικά με τις κλίσεις του παιδιού τους, ώστε να του δώσουν και την ανάλογη ώθηση.

Το παιχνίδι

Ανάλογα με την ηλικία του παιδιού, υπάρχουν και τα κατάλληλα παιχνίδια που θα το ωθήσουν να καλλιεργήσει διάφορες δεξιότητες, οι οποίες αναπτύσσονται ανάλογα με το ηλικιακό στάδιο στο οποίο βρίσκεται. Καλό είναι να αξιοποιούνται διάφοροι τύποι παιχνιδιών, από επιτραπέζια μέχρι παραδοσιακά παιχνίδια, όπως το κρυφτό.

Χώρος στη δημιουργικότητα

Αν το παιδί προσπαθήσει να δημιουργήσει κάτι, όσο λάθος και αν είναι, θα πρέπει η ορθότητα να μην αποτελεί εμπόδιο στη δυνατότητα του παιδιού να εκφράσει την οπτική του απέναντι στον κόσμο. Σταδιακά, η δημιουργικότητα μετουσιώνεται σε συνδυαστική σκέψη και κριτική ικανότητα, τα οποία αποτελούν βασικά στοιχεία της ευφυΐας.

Συντάκτης: Flowmagazine,

Influence:

Ο στόχος του flowmagazine.gr είναι να προβάλλει τις θετικές ιδέες, δράσεις και πληροφορίες από την Ελλάδα και τον κόσμο…