Η επικοινωνία είναι έμφυτη ή επίκτητη ικανότητα;

Συντάκτης: Θωμάς Κυργιόπουλος

Επικοινωνία είναι η διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών, μεταξύ δύο ή περισσότερων μερών, για τα οποία η πληροφορία έχει νόημα, οπότε  και η ανταλλαγή της ως πράξη αποκτά  νόημα. Επικοινωνία έχουμε  με την ανταλλαγή σκέψεων, μηνυμάτων, συναισθημάτων ή πληροφοριών μέσω της ομιλίας, της εικόνας, της γραφής αλλά και της συμπεριφοράς.

Τι ακριβώς είναι η επικοινωνία;

Η  επικοινωνία είναι η διαδικασία με την οποία ένας πομπός μεταβιβάζει πληροφορίες, σκέψεις, ιδέες ή συναισθήματα με σκοπό να επηρεάσει την συμπεριφορά του δέκτη. Έχουμε την αυθόρμητη και φυσική επικοινωνία, αλλά και την προσχεδιασμένη και κωδικοποιημένη με προσοχή συνειδητά.

Η ανθρώπινη επικοινωνία αναπτύχθηκε, σαν ανάγκη, πριν από εκατομμύρια χρόνια και μέχρι και σήμερα παίζει μεγάλο ρόλο στην ζωή μας και η καθημερινότητά μας εξαρτάται από αυτή.

Οι μορφές της ανθρώπινης επικοινωνίας είναι ανάλογες του τρόπου που χρησιμοποιούμε. Έχουμε την νοηματική, την προφορική και βέβαια την γραπτή. Στην καθημερινότητα μας έχουμε τη δυνατότητα χρήσης διαφόρων συσκευών, οι οποίες μας  βοηθούν να επικοινωνούμε, ανεξάρτητα της απόστασης και αυτό γίνεται με τη βοήθεια της τηλεπικοινωνίας. Άλλοι τρόποι επικοινωνίας είναι η μη λεκτική, γνωστή  και ως γλώσσα του σώματος, οι χειρονομίες, ο τόνος της φωνής, η στάση του σώματος αλλά και οι εκφράσεις του προσώπου.

Αν και στα παλαιότερα χρόνια η μορφή της επικοινωνίας η πιο διαδεδομένη ήταν η λεκτική, στις μέρες μας χρησιμοποιείται η μαζική επικοινωνία, δημιουργία της ανάγκης για πιο γρήγορη αλλά και εύκολη επικοινωνία.

Πολλοί είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τη επικοινωνία, όπως το περιβάλλον, το φύλο, η ηλικία, οι προσωπικές ιδέες και αντιλήψεις. Ρόλο διαδραματίζουν επίσης η διανοητική, η σωματική και ψυχολογική κατάσταση των  επικοινωνούντων μερών, όπως επίσης πολιτισμικοί και θρησκευτικοί περιορισμοί.

Συμπεραίνουμε ότι η επικοινωνία είναι η έκφραση της ανάγκης του ανθρώπου να συνυπάρξει. Αναπτύσσεται  σιγά και σταδιακά διαμορφώνει την τελική μορφή σε κάθε άνθρωπο, ανάλογα  με τα εξωτερικά ερεθίσματα και την κουλτούρα που δημιουργείται στην κοινωνική ομάδα που αυτός ανήκει.

Στην απόκτηση της γλώσσας παρεμβαίνει σαφώς η μιμητική μάθηση και μελέτες έχουν δείξει ότι κατά ένα μεγάλο μέρος η διαδικασία είναι έμφυτη. Έχει  παρατηρηθεί ότι τα βρέφη, κατά την γέννησή τους μπορούν και  διαχωρίζουν ένα ευρύ φάσμα ήχων, μια δυνατότητα που μεγαλώνοντας χάνεται, καθώς το παιδί μαθαίνει μια συγκεκριμένη γλώσσα. Οι καθολικοί κανόνες που ισχύουν αποδεικνύουν ότι  το διάστημα των δύο ετών μέχρι την εφηβεία, είναι  η κρίσιμη περίοδος ανάπτυξης της γλωσσικής ικανότητας και όσο μεγαλώνουμε η δυνατότητα αυτή μειώνεται.

Οι σύγχρονες γλωσσολογικές θεωρίες υποστηρίζουν ότι το άτομο, κάθε άτομο, διαθέτει διαισθητική γνώση της δομής του γλωσσικού συστήματος, η οποία προϋποθέτει μια έμφυτη ικανότητα για ομιλία και μια επίκτητη ικανότητα να μαθαίνει την γλώσσα του περιβάλλοντος που γεννιέται και ζει. Επομένως είναι μεν φυσική ανάγκη η επικοινωνία, αλλά επίσης είναι επίκτητη δεξιότητα ο τρόπος επικοινωνίας, ο οποίος επηρεάζεται από εσωτερικές συνθήκες, αλλά και από εξωτερικά ερεθίσματα.

Συντάκτης: Θωμάς Κυργιόπουλος,

Influence:

Αρθρογράφος του flowmagazine.gr