Η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των παιδιών στην οικογένεια και το σχολείο

Συντάκτης: Άννα Κουτσοκώστα, Παιδαγωγός προσχολικής ηλικίας

Πώς μπορούμε να εμφυσήσουμε την αυτοπεποίθηση στο παιδί μας; Ποιος είναι ο ρόλος των γονέων και του σχολικού και κοινωνικού περιβάλλοντος στην ανατροφή ενός παιδιού που γίνεται αποδεκτό τόσο από τους άλλους όσο και από τον ίδιο τον εαυτό του;

Οικογένεια

Η κοινωνικοποίηση στην προσχολική ηλικία είναι μια δύσκολη υπόθεση και οι γονείς έχουν σημαντικό ρόλο σε αυτήν. Συχνά τα παιδιά έχουν το συναίσθημα της αμηχανίας και της ντροπής, ιδιαίτερα εκείνα που έχουν μεγαλύτερα αδέρφια. Αυτό συμβαίνει γιατί τα μεγαλύτερα αδέρφια εκφράζουν συχνά την επιθυμία επιβολής στα μικρότερα. Το αποτέλεσμα είναι στα συνεσταλμένα παιδιά να αναπτύσσονται πολλές φορές συναισθήματα κατωτερότητας αλλά και ανικανότητας. Οι γονείς πρέπει να διατηρούν τις ισορροπίες ανάμεσα στα αδέρφια και κανένα να μην υποτιμάται.

Ο σεβασμός και η ελευθερία έκφρασης επιβάλλεται να είναι δύο λέξεις-αφετηρία στη ζωή των παιδιών. Σημαντικό, επίσης, είναι οι γονείς να δείχνουν εμπιστοσύνη στα παιδιά και να είναι κοντά τους όσο αναπτύσσονται.

Όταν συζητούν με το παιδί για θέματα που το προβληματίζουν, οφείλουν να στέκονται στο ύψος του και να το αφήνουν να εκφράσει τα συναισθήματά του.

Η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των παιδιών στην οικογένεια και το σχολείο

Σε παιχνίδια και δραστηριότητες, είναι ουσιώδες να επιβραβεύεται το παιδί σε κάθε του προσπάθεια, ώστε να του δίνεται το έναυσμα για νέα βήματα. Επιπλέον, καλό είναι να παροτρύνεται το παιδί να αναπτύξει νέες διαπροσωπικές σχέσεις και να ξεκινήσει καινούργιες εξωσχολικές δραστηριότητες.

Μια πρακτική και άμεση λύση για τη χαμηλή αυτοπεποίθηση του παιδιού, που το κρατάει πίσω στην εξέλιξή του, μπορεί να ξεκινήσει με την παροχή από τους γονείς ευκαιριών για να προτείνει το παιδί τα δικά του θέματα για διερεύνηση. Στις περιπτώσεις αυτές, οι γονείς οφείλουν να ακούνε το παιδί με την απαραίτητη προσήλωση.

Η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των παιδιών στην οικογένεια και το σχολείο

Σχολείο και κοινωνία

Με την είσοδό τους στο σχολείο, από τα πρώτα κιόλας χρόνια τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε ένα κοινωνικό περιβάλλον, να αναπτύξουν φιλίες, καθώς και να αποκτήσουν νέες εμπειρίες, που θα αναδείξουν την προσωπικότητά τους. Μέσα από την αναγνώριση του εαυτού τους, θα επιδιώξουν νέες δραστηριότητες στις οποίες θα επιβραβεύονται από το εκάστοτε περιβάλλον, γεγονός που θα συμβάλει στην αυτοεκτίμησή τους.

Συμπέρασμα

Το οικογενειακό, σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης και της ταυτότητας του παιδιού, το οποίο πρέπει σε κάθε πλαίσιο να γίνεται αποδεκτό και να ενθαρρύνεται κατάλληλα στις δραστηριότητες και τις επιδιώξεις του.

Συντάκτης: Άννα Κουτσοκώστα, Παιδαγωγός προσχολικής ηλικίας

Influence:

Στόχος μου ως παιδαγωγός είναι να προσφέρω στα παιδιά τα κατάλληλα εφόδια για να διαμορφώσουν, με παιδεία, την προσωπικότητά τους…