Η ΕΕ ενθαρρύνει τη δημιουργία “πράσινων θέσεων εργασίας”

Συντάκτης: Μαρία Σοφία Αρώνη

Το περιβάλλον εκπέμπει S.O.S και η ΕΕ κινείται προς την κατεύθυνση που θα επιτευχθεί κερδοφόρα ανάπτυξη, με οικολογικό τρόπο. Οι νέες οικολογικές επενδύσεις που δρομολογούνται Πανευρωπαϊκά πρόκειται να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, προσαρμοσμένες όμως στις ανάγκες της εποχής.

Γίνονται σχεδιασμοί, ώστε, όσοι εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν, σε εταιρείες που επενδύουν στην «πράσινη ανάπτυξη», να αποκτούν ανάλογη κουλτούρα. Στον στρατηγικό τους σχεδιασμό και σε όλο το φάσμα λειτουργίας τους, οι σύγχρονες επιχειρήσεις, θα υιοθετούν και θα ενθαρρύνουν -ως επί το πλείστον- οικολογικές συνήθειες.

Οι πιο γρήγορα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις, στην ΕΕ ήδη στηρίζονται:

-Στην τεχνολογία που εξοικονομεί ενέργεια ή που παράγει ενέργεια αξιοποιώντας κυρίως την δύναμη του αέρα και του ήλιου.

-Στον περιορισμό της σπατάλης, με την καλύτερη οργάνωση της ανακύκλωσης, ώστε να μην πηγαίνει τίποτα χαμένο.

-Στην αύξηση της βιοποικιλότητας και στη βελτίωσή της, ποιοτικά και ποσοτικά ενισχύοντας την φυσική παραγωγή, με σύγχρονές μεθόδους.

Και για την υλοποίηση όλων αυτών:

– Στην αύξηση των «πράσινων θέσεων εργασίας» με ενθάρρυνση, εκπαίδευση και εξειδίκευση, προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Η στήριξη της ΕΕ προς τις επιχειρήσεις που έχουν οικολογικό προσανατολισμό, είτε στη διαδικασία παραγωγής, είτε στον τρόπο λειτουργίας τους έχει σκοπό τη μετάδοση της περιβαλλοντικής συνείδησης και γνωστικής ή τεχνολογικής εξειδίκευσης, σε όλους τους απασχολούμενους.

Όλα τα παραπάνω εξετάζονται ώστε να γίνει όσο το δυνατό πιο άμεσα η διεύρυνση των «πράσινων τομέων» στην ΕΕ. Συζητείται επίσης η ενίσχυση των περιβαλλοντικών κανονισμών ακόμη και η επιβάρυνση των επιχειρήσεων με φόρους όταν ρυπαίνουν το περιβάλλον και αντίστοιχα η φοροελάφρυνση όσων χρησιμοποιούν πρακτικές μεθόδους και τεχνολογία που προστατεύουν το περιβάλλον.

Ο προσανατολισμός της ΕΕ στην «πράσινη ανάπτυξη» έχει ως στόχο την μακροπρόθεσμη βελτίωση των Ευρωπαϊκών οικονομικών συνθηκών και την αντιμετώπιση της αύξησης της τιμής των πρώτων υλών και της πιθανής εξάντλησής τους, αναζητώντας εναλλακτικές λύσεις.

Η «πράσινη καινοτομία» είναι μια προοπτική ώστε να βρεθούν νέοι τρόποι αντιμετώπισης, κυρίως, της ανεργίας με την ανάπτυξη και διατήρηση νέων θέσεων εργασίας. Επίσης στοχεύει στη βελτίωση της καταναλωτικής συμπεριφοράς αλλά και στην αντιμετώπιση των συνεπειών της αλλαγής του κλίματος και της έλλειψης φυσικών πόρων. Μακροπρόθεσμα εκτιμάται ότι αν όλα τα παραπάνω ρυθμιστούν, θα ενισχύσουν μελλοντικά τη θέση της ΕΕ στη διεθνή αγορά ποιοτικά και ποσοτικά.

Συντάκτης: Μαρία Σοφία Αρώνη,

Influence:

Αρθρογράφος του flowmagazine.gr.