Η ατμοσφαιρική ρύπανση αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακού εμφράγματος

Συντάκτης: Σάννα Νάνου, Φιλόλογος και Επιμελήτρια – Διορθώτρια Κειμένων

Η ατμοσφαιρική ρύπανση αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακού εμφράγματοςΗ μακροχρόνια έκθεση σε αιωρούμενα σωματίδια συσχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για καρδιακή προσβολή. Επιπλέον, η σύνδεση αυτή μπορεί να παρατηρηθεί και εντός των ευρωπαϊκών ορίων ασφαλείας. Αυτά είναι τα αποτελέσματα μιας ευρωπαϊκής ερευνητικής ομάδας με επικεφαλής επιστήμονες από το Helmholtz Zentrum München σε μια πληθυσμιακή μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό British Medical Journal.

Η μελέτη ESCAPE ερευνά τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία. Σε έντεκα συμμετέχουσες ομάδες του πληθυσμού στη Φινλανδία, τη Σουηδία, τη Δανία, την Ιταλία και τη Γερμανία έχει πλέον καθοριστεί η σχέση μεταξύ της ρύπανσης του αέρα και της συχνότητας των στεφανιαίων επεισοδίων. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η συγκέντρωση σωματιδίων κοντά στη θέση κατοικίας μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για οξύ καρδιακό επεισόδιο.

Οι επιστήμονες με επικεφαλής την καθηγήτρια Δρ Annette Peters και τη Δρ Kathrin Wolf του Ινστιτούτου Επιδημιολογίας II (EPI II) στο Helmholtz Zentrum München, αξιολόγησαν τα δεδομένα από περισσότερους από 100.000 συμμετέχοντες. Κατά την εγγραφή όλοι οι συμμετέχοντες στη μελέτη ήταν απαλλαγμένοι από καρδιαγγειακές παθήσεις. Οι συμμετέχοντες παρακολουθήθηκαν για στεφανιαία επεισόδια για ένα μέσο χρονικό διάστημα 11,5 ετών. Η συχνότητα της εκδήλωσης τέθηκε σε σύγκριση με τις συγκεντρώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων με διάμετρο μικρότερη από 10 μικρόμετρα (PM10) και εισπνεύσιμα σωματίδια μικρότερα από 2,5 μικρόμετρα (PM2.5), και τα οξείδια του αζώτου (NOx) στη θέση διαμονής.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακού εμφράγματοςΚατά τη διάρκεια της μελέτης συνολικά 5.157 άτομα υπέστησαν έμφραγμα ή ασταθή στηθάγχη. Η αύξηση κατά 5 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο (μg/m³) της ετήσιας συγκέντρωσης των αιωρούμενων σωματιδίων διαμέτρου 2,5 μικρομέτρων και 10 μg/ m³ διαμέτρου 10 μικρομέτρων στον αέρα του περιβάλλοντος οδήγησε σε 13 και 12% αυξημένου κινδύνου καρδιακής προσβολής, αντίστοιχα. Και ο κίνδυνος παρέμεινε αυξημένος ακόμα και εντός των ευρωπαϊκών ορίων ασφαλείας που κυμαίνονται στα 25 μg/m3 για τα ΡΜ2,5 και 40 μg/m3 για τα ΡΜ10, σύμφωνα με τους ερευνητές.

«Τα αποτελέσματα μάς δείχνουν ότι η έκθεση σε σωματίδια εγκυμονεί κίνδυνο για την υγεία, και έναν ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο από ό, τι θεωρούνταν μέχρι σήμερα» τόνισε η καθηγήτρια Peters, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης. «Οι δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία σε επίπεδα έκθεσης χαμηλότερα από τα τρέχοντα καθορισμένα όρια είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Ως εκ τούτου, η μελέτη απαιτεί τη μείωση αυτών των ορίων.»

Συντάκτης: Σάννα Νάνου, Φιλόλογος και Επιμελήτρια – Διορθώτρια Κειμένων

Influence:

Η Σάννα Νάνου γεννήθηκε στην Κοζάνη το 1983. Σπούδασε στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης…