Η ανάγκη ενός δομημένου συστήματος αξιολόγησης και τι περιλαμβάνει

Συντάκτης: Κώστας Σταματόπουλος

Με το ξεκίνημα μιας νέας χρονιάς ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης, καθορίζεται αρχικά ένα business plan το οποίο σκοπεύει στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων και φιλοδοξιών και επικεντρώνεται στην επιτυχία των τρόπων υλοποίησης αυτών.

Ο πιο σημαντικός πόρος, καθοριστικής σημασίας για την υλοποίηση των παραπάνω, είναι ο άνθρωπος, σύμφωνα και με τις διατυπώσεις των διοικήσεων των ίδιων των οργανισμών.

Κάθε επιχείρηση συνιστά έναν ζωντανό οργανισμό, που απαρτίζεται από ανθρώπους οι οποίοι χρησιμοποιούν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους με σκοπό την παραγωγή προϊόντος ή την παροχή υπηρεσίας.

Το ερώτημα εδώ είναι πώς θα αξιοποιήσουν πιο αποδοτικά αυτόν τον σημαντικό πόρο, ώστε να έρθουν τα επιθυμητά αποτελέσματα και για τις δύο πλευρές. Με ποιον τρόπο, δηλαδή, ο οργανισμός θα καταφέρει να πετύχει τους στόχους του σε τζίρο, αλλά και πώς ο άνθρωπος, από την άλλη, ως εργαζόμενος, θα βελτιώσει τις ικανότητες του, θα εισπράξει ικανοποίηση από την εργασία του και, εν τέλει, θα πετύχει τους στόχους του όσον αφορά την επαγγελματική του ανέλιξη. Με τη συνδυαστική επιτυχία των παραπάνω, ο εκάστοτε οργανισμός θα προσφέρει και θα ανταποδώσει τα μέγιστα, τόσο στην κοινωνία όσο και στο κράτος, βελτιώνοντας την παραγωγικότητα και τους οικονομικούς δείκτες, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ποιότητα ζωής των πολιτών.

Κύριο μέλημα κάθε οργανισμού για την αποδοτικότερη αξιοποίηση των ανθρώπων, θα πρέπει να είναι η καθιέρωση ενός συστήματος αξιολόγησης απόδοσης. Γιατί; Αυτό το ερώτημα μπορεί να προκύψει και από τις δύο πλευρές (και του οργανισμού και του εργαζομένου), σε περιπτώσεις που δεν έχουν αντιληφθεί ακόμα ότι η απόδοση πρέπει να μπορεί να μετρηθεί και να αξιολογηθεί, όχι μόνο για λόγους ελέγχου, αλλά και για λόγους βελτίωσης αυτής. Φαντάσου ότι βαδίζεις και πρέπει να φτάσεις στον προορισμό σου σε μία δεδομένη χρονική στιγμή, αλλά εσύ έχεις πάρει το λάθος μονοπάτι, με αποτέλεσμα να μην φτάσεις στην ώρα σου και, ενδεχομένως, ούτε καν στον προορισμό σου. Δεν θα ήθελες κάποιον να σου δείξει έναν σωστότερο δρόμο;

Αυτό ακριβώς πρέπει να είναι και το πνεύμα ενός σωστά δομημένου συστήματος αξιολόγησης που θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

α) Καθορισμό των πεδίων αξιολόγησης στην αρχή της χρονιάς, ώστε ο εργαζόμενος από την πρώτη μέρα να γνωρίζει σε τι θα αξιολογηθεί και, κατ’ επέκταση, να δημιουργηθεί σε εκείνον το αντίστοιχο αίσθημα ευθύνης

β) Καθορισμό μετρήσιμων στόχων σε κάθε πεδίο, ώστε η επίτευξη ή μη αυτών, να μην μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν. Επιπλέον, με αυτόν τον τρόπο δεν θα δίνεται η ευκαιρία στον εκάστοτε αξιολογητή να κρίνει με το συναίσθημα και όχι με δεδομένo τους εκάστοτε στόχους

γ) Συμφωνημένο πλάνο μεταξύ των δύο πλευρών για την επίτευξη των στόχων

δ) Συμμετοχή και των δύο πλευρών με face to face συζήτηση όπου ο καθένας θα αναπτύσσει τα επιχειρήματά του, ώστε να καταλήξουν στην τελική εικόνα απόδοσης του εργαζόμενου. Το ιδανικό εδώ θα ήταν να υπάρχει συμφωνία των δύο πλευρών και κοινή αντίληψη των στόχων. Εάν βέβαια υπάρχει διχογνωμία αυτή δεν θα πρέπει συγκαλυφθεί.

ε) Η αξιολόγηση να μην περιλαμβάνει την γνώμη μόνο των δύο (προϊσταμένου – υφισταμένου), αλλά και εκείνων με τους οποίους συνεργάζεται ο εργαζόμενος, π.χ συναδέλφων από άλλα τμήματα ή της ίδιας ομάδας, προμηθευτών, πελατών. Με άλλα λόγια, η αξιολόγηση να είναι 360ο.

στ) Καθορισμό ημερομηνιών εντός της χρονιάς (τρίμηνο, εξάμηνο) όπου θα γίνεται αξιολόγηση της πορείας του πλάνου και της επίτευξης των στόχων, ώστε να γίνουν, εάν χρειαστεί, διορθωτικές κινήσεις.

ζ) Πρόσβαση του εργαζόμενου στην αξιολόγησή του ανά πάσα στιγμή, ώστε να νιώθει ασφάλεια σχετικά με την ισχύ όσων έχουν συμφωνηθεί μεταξύ του ιδίου και του προϊσταμένου του. Η διαφάνεια είναι ακρογωνιαίος λίθος.

Ωστόσο, όσο σωστά και να είναι δομημένο ένα σύστημα αξιολόγησης, υπάρχει κίνδυνος αποτυχίας όταν αυτό δεν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κουλτούρας ενός οργανισμού, είτε μέσω της εκπαίδευσης των εμπλεκομένων, είτε με την διαρκή και κατά γράμμα τήρησή του.

Εφόσον αυτό συνδυαστεί και με ένα μεθοδικό, συνεπές και αποτελεσματικό coaching και feedback, τότε τα αποτελέσματα θα είναι πέραν των προσδοκιών και για τις δύο πλευρές.

Εάν, λοιπόν, είσαι επιχειρηματίας, τοποθέτησε ψηλά στις προτεραιότητές σου ένα σωστά δομημένο σύστημα αξιολόγησης. Εάν είσαι manager, δημιούργησε ή τήρησε κατά γράμμα το ήδη υπάρχον, καθώς έχεις τεράστια ευθύνη για τους ανθρώπους που διοικείς. Εάν είσαι υφιστάμενος, αναζήτησέ το και μην το φοβάσαι, καθώς, αντίστοιχα, αυτό θα συμβάλλει στην πρόοδο και την ευημερία σου.

Συντάκτης: Κώστας Σταματόπουλος,

Influence:

Ο χώρος των επιχειρήσεων, στον οποίο συμπληρώνω περίπου 20 έτη παρουσίας σε θέσεις πωλήσεων και οικονομικών τμημάτων, έχει καταφέρει να γίνει και χόμπι…