Υβριδικά Συστήματα Ενέργειας

Συντάκτης: Άκης Αδαμόπουλος

Τα υβριδικά συστήματα ενέργειας είναι αυτά τα οποία χρησιμοποιούν εναλλακτικούς τρόπους για την παραγωγή ενέργειας. Συγκεκριμένα χρησιμοποιώντας τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (π.χ. φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, βιομάζα.), μπορούν να παράγουν ρεύμα και είτε να χρησιμοποιηθεί απευθείας είτε να αποθηκευθεί σε συσσωρευτές. Τα πιο συνήθη συστήματα που χρησιμοποιούνται είναι τα φωτοβολταϊκά, οι ανεμογεννήτριες, η μικρουδροηλεκτρική ισχύς, η υδροηλεκτρική ισχύς ποταμών και η βιομάζα. Συνήθως στο σύστημα προστίθεται και μία ηλεκτρογεννήτρια με συμβατικά καύσιμα, μπαταρίες ή και γεννήτριες μετατροπής για μεγαλύτερη αξιοπιστία.

Τα συστήματα αυτά λοιπόν χρησιμοποιούν και εκμεταλλεύονται δύο διαφορετικές μεθόδους Α.Π.Ε. Συνήθως τα υβριδικά συστήματα εκμεταλλεύονται ταυτόχρονα την ηλιακή και την αιολική ενέργεια με φωτοβολταϊκούς συλλέκτες και ανεμογεννήτρια ώστε να παράγουν ρεύμα και από τον ήλιο και από τον άνεμο ταυτόχρονα. Χαρακτηρίζονται γενικά ως δυναμικά συστήματα, καθώς είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να εναλλάσσουν τις διαθέσιμες πηγές ενέργειας ή και να τις συνδυάζουν ταυτόχρονα με αποτέλεσμα να εξαρτώνται κατά το ελάχιστο από τις μεταβολές των εξωγενών παραγόντων, όπως το τοπικό δίκτυο, η ηλιοφάνεια, η ένταση του ανέμου, η ροή του νερού κ.τ.λ.

Το υβριδικό σύστημα εφαρμόζεται κατά κύριο λόγο για την αδιάλειπτη λειτουργία σημαντικών οικιακών και επαγγελματικών εφαρμογών ή εφαρμογών πρώτης ανάγκης όπως στρατιωτικές μονάδες, αεροδρόμια, νοσοκομεία ηλεκτρικών φορτίων ή ευαίσθητων φορτίων, σε περιοχές όπου το κεντρικό δίκτυο παρουσιάζει προβλήματα. Ενδείκνυται και για την ηλεκτροδότηση εξοχικών κατοικιών, φωτισμό και σήμανση δρόμων, αεροδρομίων και ναυτιλίας. Επίσης προσφέρεται για αφαλάτωση νερού και για λειτουργία συστημάτων τηλεπικοινωνιών, τηλεμετρήσεων, συναγερμού κ.α.

Αξίζει να σταθούμε στην οικιακή χρήση, όπου υπάρχουν τα υβριδικά συστήματα φωτοβολταϊκών – θερμικής ισχύος (PV-T). Σε αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποιούνται συλλέκτες που ενσωματώνουν σε ένα σώμα την παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας για την κάλυψη όλων των τύπων αναγκών ενός κτιρίου.

Τα συστήματα αυτά πωλούνται στο εμπόριο και μπορεί κανείς να τα παραγγείλει ακόμα και μέσω διαδικτύου. Οι τιμές τους μπορεί να είναι θεωρητικά υψηλές (ξεκινούν περίπου από 3.000 ευρώ) όμως τα λειτουργικά έξοδα και τα έξοδα συντήρησης είναι πολύ μικρά. Επίσης έχουν ευκολία στην εγκατάσταση και ανθεκτικότητα στην λειτουργία.

Σε γενικές γραμμές μιλάμε για μια κίνηση τόσο προς όφελος του περιβάλλοντος καθώς χρησιμοποιούνται Α.Π.Ε., όσο και μια σοβαρή επένδυση με λογικούς χρόνους απόσβεσης και ικανοποιητικά κέρδη.

Συντάκτης: Άκης Αδαμόπουλος,

Influence:

Αρθρογράφος του flowmagazine.gr