Πόση ενέργεια παράγει η ταράτσα σας;

Συντάκτης: Flowmagazine

Με μια πρωτότυπη διαδικτυακή εφαρμογή www.wwf.gr/ilios, η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς δίνει τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να μάθει εύκολα, γρήγορα και με εξαιρετική ακρίβεια το κόστος κτήσης και τα μεγάλα οικονομικά οφέλη που μπορεί να έχει από την υλοποίηση του προγράμματος εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στην κατοικία του.

Στο πρόγραμμα παρέχονται ουσιαστικά κίνητρα, με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης της παραγόμενης ηλιακής κιλοβατώρας, για την διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην καθημερινή ζωή των πολιτών και την αύξηση του ποσοστού ενέργειας που παράγεται από τον ήλιο σε εθνικό επίπεδο.

Το WWF Ελλάς θέλοντας να στηρίξει την προσπάθεια που γίνεται, αλλά και να βοηθήσει τους πολίτες να κατανοήσουν καλύτερα το σύνολο της επένδυσης των φωτοβολταϊκών συστημάτων, παρουσιάζει το πρωτότυπο διαδικτυακό εργαλείο «Ηλιακές Οικολογικές Στέγες (ΗΛΙ.Ο.Σ.)», το οποίο θα βοηθήσει τον κάθε πολίτη προσωπικά να υπολογίσει:

  • Την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στη στέγη του συγκεκριμένου κτηρίου στο οποίο κατοικεί.
  • Το κόστος της επένδυσης, καθώς και το χρόνο αποπληρωμής της.
  • Την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάλογα με συγκεκριμένους παράγοντες, όπως η επιφάνεια εγκατάστασης, ο προσανατολισμός της στέγης, η κλίση, η θέση των γειτονικών κτηρίων κλπ.
  • Το οικονομικό όφελος από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσα στο χρόνο.
  • Το περιβαλλοντικό όφελος από τη παραγωγή καθαρής ενέργειας.

Κατά την άποψη της οργάνωσης, η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις στέγες των κτηρίων συντελεί στην ενεργειακή αυτάρκεια και ανεξαρτησία καθώς και την περιβαλλοντική αποφόρτιση των περιοχών στις οποίες λειτουργούν συμβατικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (λιγνίτη ή/και πετρελαίου). Παράλληλα η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών στις στέγες των κτιρίων είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για την επίτευξη των εθνικών δεσμεύσεων για κάλυψη του 20% των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ μέχρι το 2020.

Έχοντας ως γνώμονα την πεποίθηση πως ο κύριος όγκος των φ/β συστημάτων πρέπει να εγκατασταθεί στις στέγες, κατά τα πρότυπα της Γερμανίας όπου πάνω από το 80% των φ/β βρίσκεται σε ταράτσες, το WWF Ελλάς δημιούργησε την διαδικτυακή εφαρμογή «ΗΛΙ.Ο.Σ» και προσκαλεί όλους τους πολίτες να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του για να μάθουν περισσότερα.

Συντάκτης: Flowmagazine,

Influence:

Ο στόχος του flowmagazine.gr είναι να προβάλλει τις θετικές ιδέες, δράσεις και πληροφορίες από την Ελλάδα και τον κόσμο…