Ημερίδες για τη διαχείριση υδατικών πόρων στη β. Ελλάδα

Συντάκτης: Flowmagazine

Ημερίδες για τη διαχείριση υδατικών πόρων στη β. ΕλλάδαΗμερίδες για την προώθηση του Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Δυτικής Μακεδονίας και για τη Λίμνη Κορώνεια διοργανώνει η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Συγκεκριμένα, στην Κοζάνη την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου και τη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου.

Οι ημερίδες για τη διαχείριση του νερού θα πραγματοποιηθούν στο Αμφιθέατρο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΖΕΠ Κοζάνης) και στην αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας – Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (Μ. Αλεξάνδρου 49) αντίστοιχα. Στην πρώτη περίπτωση διοργανώνεται σε συνεργασία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, ενώ στην Κορώνεια, θα γίνει σε συνεργασία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης.

Στόχος των ημερίδων είναι η καταγραφή των απόψεων όλων των ενδιαφερόμενων φορέων και πολιτών για τα θέματα διαχείρισης υδάτων. Οι απόψεις θα ληφθούν υπόψη στην τελική διαμόρφωση των Σχεδίων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων. Τα Σχέδια, αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας των επιφανειακών νερών (ποταμών, λιμνών, εκβολών και παράκτιων νερών), την εξασφάλιση της επάρκειας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων νερών και την προστασία των χερσαίων οικοσυστημάτων και βιοτόπων σε ότι αφορά τις ανάγκες τους σε νερό.

Σε πανελλήνια κλίμακα πρόκειται να ληφθούν μέτρα για τη διαχείριση των υδατικών πόρων. Συγκεκριμένα τα μέτρα θα είναι:

  • περιορισμού ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων νερών
  • αύξησης των διαθέσιμων πόρων όπως εμπλουτισμός των υπόγειων νερών, επαναχρησιμοποίηση νερών, αφαλατώσεις κλπ
  • μείωσης της ζήτησης νερού όπως μέτρα για τον περιορισμό των απωλειών, μέτρα για μείωση της σπατάλης στην χρήση του νερού
  • περιορισμού των απολήψεων από επιφανειακά και υπόγεια νερά
  • περιορισμού ταμίευσης νερών και μικρών υδροηλεκτρικών έργων
  • ανασύστασης και αποκατάστασης υγροβιότοπων
  • ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

Συντάκτης: Flowmagazine,

Influence:

Ο στόχος του flowmagazine.gr είναι να προβάλλει τις θετικές ιδέες, δράσεις και πληροφορίες από την Ελλάδα και τον κόσμο…