Γρίφος: Το πρόβατο

Συντάκτης: Flowmagazine

Σε ένα κλουβί (σχετικά µεγάλο) είναι κλεισµένα 57 λιοντάρια και 1 πρόβατο.

Αν κάποιο λιοντάρι φάει το πρόßατο τότε το πιάνει υπνηλία (από τη βαρυστοµαχιά) και είναι ευάλωτο σε επιθέσεις άλλου λιονταριού (γίνεται κατά κάποιο τρόπο ψευδό-πρόβατο, δηλαδή υποψήφιο θύµα).

Υποθέστε ότι αν κάποιο λιοντάρι σκοτώσει το θύµα του τότε το τρώει µόνο του (δεν το µοιράζεται µε άλλο λιοντάρι). Επίσης υποθέστε ότι όλα τα λιοντάρια είναι λογικά, και όλα ξέρουν ότι και τα άλλα λιοντάρια σκέφτονται µε λογικό τρόπο. Το κάθε λιοντάρι θέλει κατ’ αρχάς να ζήσει και αν µπορεί να φάει κάποιο θύµα τότε θα το κάνει. Οι προτεραιότητές τους δηλαδή είναι (από τη µεγαλύτερη προς τη µικρότερη):

1. Να φάνε το υποψήφιο θύµα και να ζήσουν

2. Να µην φάνε το υποψήφιο θύµα και να ζήσουν

3. Να φάνε το υποψήφιο θύµα και να πεθάνουν

Τα λιοντάρια µπορούν να επιζήσουν και χωρίς να φάνε το πρόβατο ή το όποιο άλλο υποψήφιο θύµα (δηλαδή, τους παρέχεται τροφή µε άλλο τρόπο). Η ερώτηση είναι: Θα επιβιώσει το πρόßατο;

Απάντηση

1. Αν το λιοντάρι ήταν ένα µόνο, θα έτρωγε ασυζητητί το πρόβατο.
2. Αν ήταν 2, κανένα δεν θα το έτρωγε, διότι αµέσως θα έπεφτε θύµα του άλλου.
3. Αν ήταν 3, κάποιο λιοντάρι θα έτρωγε το πρόβατο, µην έχοντας τίποτα να φοßηθεί από τα υπόλοιπα 2 (ßλέπε περίπτωση 2).
4. Αν ήταν 4, δεν θα έκανε κανένα την αρχή να φάει το πρόβατο, γιατί κάποιο από τα υπόλοιπα 3 θα έτρωγε και τον ίδιο (όπως περίπτωση 3).
5. Τελικά καταλήγουμε ότι αν ο αριθµός των λιονταριών είναι µονός, το πρόßατο θα φαγωθεί.

Πηγή: grifoi.org

Συντάκτης: Flowmagazine,

Influence:

Ο στόχος του flowmagazine.gr είναι να προβάλλει τις θετικές ιδέες, δράσεις και πληροφορίες από την Ελλάδα και τον κόσμο…