Γνωρίζοντας την αγορά εργασίας

Συντάκτης: Flowmagazine

Η πληροφόρηση για τις τάσεις της αγοράς εργασίας είναι η βασική διαδικασία στο σχεδιασμό της επαγγελματικής σας σταδιαδρομίας. Είναι γεγονός ότι εξαιτίας της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και του σκληρού ανταγωνισμού, οι εργοδότες αυξάνουν τις απαιτήσεις τους σε προσόντα για νέες προσλήψεις.

Τα ποιό δεδομένα κριτήρια για τη πρόσληψη στελεχών είναι:

 • Γνώσεις και εμπειρία: η έκταση στην οποία ο υποψήφιος κατέχει τις θεωρητικές και πρεκτικές γνώσεις που απαιτούνται για τη θέση.

 • Δοιηκητικές ικανότητες: προγραμματισμός, συντονισμός και κατεύθυνση έργου υφισταμένων, οργάνωση, έλεγχος.

 • Ικανότητες ανθρώπινων σχέσεων: μπορεί ο υποψήφιος να αντιμετωπίζει προβλήματα που πρέπει να επιλύσει ο ίδιος, να προτείνει λύσεις, να αξιολογεί καταστάσεις, και να προτείνει δημιουργικές ιδέες;

 • Ηγετικές ικανότητες: έχει ο υποψήφιος αναπτύξει ηγετικές ικανότητες μέσω της συμμετοχής του σε διάφορες ομάδες ή δραστηριότητες και τι μορφή ηγεσίας θα μπορούσε να ασκήσει στο μέλλον;

 • Ικανότητα λήψης απόφασης: μπορεί ο υποψήφιος να λαμβάνει αποφάσεις κάτω από συνθήκες υψηλού κινδύνου, να προσδιορίζει εναλλακτικούς τρόπους ενέργειας και να επιλέγει τον άριστο;

 • Επικοινωνία: ικανότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας, πειθούς, ανάπτυξης σχέσεων.

 • Νοοτροπία, συμπεριφορά, προσωπικότητα: χαρακτηριστικά όπως αυτοπαρακίνηση, πρωτοβουλία, ευελιξία, επιμονή, υπομονή, αποφασιστικότητα, αυτοπειθαρχία, αντοχή σε πίεση.


Για να γνωρίσουν την σγορά εργασίας και τα συγκεκριμένα προσόντα που απαιτεί ο κάθε κλάδος, οι υποψήφιοι πρέπει να κάνουν τις κατάλληλες επαφές με όσο το δυνατόν περισσότερες πηγές πληροφοριών όπως οι ακόλουθες:

 • Εφημερίδες και επαγγελματικές εκδόσεις.

 • Εκπαιδευτικά ιδρύματα, ημέρες καριέρας.

 • Σύλλογοι αποφοίτων, επαγγελματικές / επιστημονικές οργανώσεις.

 • Προσωπικές επαφές με ανθρώπους που έχουν εργαστεί ή εργάζονται σε επιχειρήσεις.

 • Διερεύνηση καταλόγου εταιριών και προσέγγιση μέσω του ταχυδρομείου αυτών που των ενδιαφέρουν.
 • Διερεύνηση σελίδων διαδικτύου. Ενδεικτικά αναφέρονται:

http://www.justjobs.gr
http://www.kariera.gr
http://www.jobseeker.gr
http://www.intrajobs.gr
www.εργασία.gr

 • Επαφή με δημόσιους φορείς που προκηρύσσουν θέσεις για πρόσληψη υποψηφίων.Ενδεικτικά αναφέρονται:

http://www.asep.gr
http://www.oaed.gr
http://www.diorismos.gr
http://www.dimosio.gr

 • Επαφή με ιδιωτικούς φορείς (σύμβουλοι προσλήψεων) που αναλαμβάνουν να βρουν υποψήφιους για διάφορες επιχειρήσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται:

http://www.manpowerteam.gr
http://www.kpmg.gr
http://www.cremedelacreme.gr

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Γραφείο Διασύνδεσης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Συντάκτης: Flowmagazine,

Influence:

Ο στόχος του flowmagazine.gr είναι να προβάλλει τις θετικές ιδέες, δράσεις και πληροφορίες από την Ελλάδα και τον κόσμο…