Γιατί να επιλέξω πιλάτες με ένα τουβλάκι;

Συντάκτης: Μαργαρίτα Πρεφτίτση, Πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια pilates

Πώς ο διαφορετικός εξοπλισμός στο pilates  ωφελεί τον ασκούμενο; Στην ερώτηση: «Μα τι διαφορά μπορεί να έχει ένα μάθημα pilates με λάστιχο από ένα μάθημα  με ένα τουβλάκι;» μπορούμε να απαντήσουμε ότι διαφοροποιείται  ο εξοπλισμός  (props) που χρησιμοποιεί ο δάσκαλος της μεθόδου. Η διαφοροποίηση αυτή μπορεί να οφείλεται στο ότι μπορεί να θέλει ο δάσκαλος να τροποποιήσει την άσκηση, πιο συγκεκριμένα να την κάνει ευκολότερη  ή δυσκολότερη.  

Ένας άλλος λόγος  είναι να αυξήσει το ενδιαφέρον του μαθητή. Πολλές φορές ο μαθητής εκτελώντας την ίδια άσκηση καταλήγει να βαριέται, με αποτέλεσμα ο εκπαιδευτής  να αντιλαμβάνεται ότι το να δείχνει τις ίδιες ασκήσεις μπορεί να έχει τα ίδια σωματικά οφέλη στον ασκούμενο, αλλά όταν χρησιμοποιεί τον  ίδιο εξοπλισμό μπορεί να προκαλέσει τα αντίθετα αποτελέσματα.  

Η άσκηση με ένα prop μπορεί να γίνει ενδιαφέρουσα για τον μαθητή. Ένα από αυτά τα props είναι και το τουβλάκι. Το τουβλάκι είναι ένα ορθογώνιο αντικείμενο που μπορούμε να βρούμε  σε διαφορετικές διαστάσεις. 

Οι ασκήσεις με τουβλάκι απευθύνονται σε όλα τα επίπεδα. Σε αρχάριο επίπεδο ο δάσκαλος μπορεί να μην το χρησιμοποιήσει σε όλες τις ασκήσεις και η χρήση του να γίνεται για τη διευκόλυνση του μαθητή κατά κύριο λόγο και άκρως βοηθητικά. Από την άλλη μεριά, σε προχωρημένο επίπεδο ο δάσκαλος χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο prop  για να κάνει τις ασκήσει πιο δύσκολες και συνάμα  ενδιαφέρουσες για τον μαθητή.  

Ο δάσκαλος ανάλογα πάντα με τις γνώσεις και την εμπειρία του μπορεί να χρησιμοποιήσει το τουβλάκι σε ασκήσεις για κοιλιακούς, ραχιαίους, πόδια, χέρια, για να αναφέρω  μερικά παραδείγματα. 

Κύριο μέλημά του, είναι το  ωριαίο μάθημα  της μεθόδου  με τη χρήση ενός μόνο prop, που δεν είναι τίποτα άλλο από το τουβλάκι.

Παρακάτω ακολουθεί βίντεο με ένα ενδεικτικό μάθημα της μεθόδου με αυτό το μέσο:

Συντάκτης: Μαργαρίτα Πρεφτίτση, Πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια pilates

Influence:

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1983. Παρακολούθησε από 5χρονών και για 10 χρόνια μαθήματα μπαλέτου (σύστημα R.A.D). Το 2004 γνώρισε για πρώτη φορά ως μαθήτρια τη μέθοδο Pilates…