Γιατί ξεχνάμε;

Συντάκτης: Ρία Βασιλείου

Γιατί ξεχνάμε;Ένα αναρίθμητο πλήθος πληροφοριών είναι αποθηκευμένο στον ανθρώπινο φλοιό του εγκεφάλου μας, από τις πιο απλές μέχρι τις πιο σύνθετες αναμνήσεις. Όμως, όλοι έχουμε έρθει αντιμέτωποι με τα κενά μνήμης καθώς υπάρχουν ημέρες που δεν θυμόμαστε είτε λεπτομέρειες ενός περιστατικού είτε μια βασική πληροφορία. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι βασικοί λόγοι που τυχαίνει να ξεχνάμε σύμφωνα με έρευνες των επιστημών υγείας:

  1. Η φθορά μνήμης αφορά το γεγονός ότι αν κάποιες πληροφορίες μας δεν επαναλαμβάνονται, δεν αποθηκεύονται στη μνήμη με αποτέλεσμα να λησμονιούνται.
  1. Παρεμβολή. Όταν μια πληροφορία είναι παρόμοια με μια άλλη τότε ελλοχεύει η παρεμβολή, κατά την οποία υπάρχει σύγχυση της μιας έννοιας με την άλλη.
  1. Αποτυχία αποθήκευσης στη μακροπρόθεσμη μνήμη. Η μνήμη αρχικά χωρίζεται στη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη. Η βραχυπρόθεσμη αναφέρεται στην ικανότητα συγκράτησης πληροφοριών για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, για να αποθηκευτεί η πληροφορία για ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, τότε πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα σύστημα επαναλήψεων, ώστε να αποθηκευτεί στη μακροπρόθεσμη μνήμη.
  1. Η επιλεκτική λήθη αφορά τις τραυματικές ή αρνητικές εμπειρίες, οι οποίες καταπιέζονται και καταστέλλονται υποσυνείδητα ως μια άμυνα για να αποφευχθούν τα αρνητικά συναισθήματα που αυτές προκαλούν.

Σε όλες τις περιπτώσεις ο σύμμαχός μας είναι η επανάληψη, ώστε να ισχυροποιήσουμε τη μνήμη μας και να δυναμώσουμε και τις δυο πύλες του νου, τη βραχυπρόθεσμη και τη μακροπρόθεσμη μνήμη. Μόνο έτσι θα αποθηκεύεται η πληροφορία χωρίς εμπόδια.

Συντάκτης: Ρία Βασιλείου,

Influence:

Αρθρογράφος του flowmagazine.gr.