Γεωθερμία: Νέες ευκαιρίες και προκλήσεις 

Συντάκτης: Μένη Αναστασιάδου

Νέοι στόχοι και προκλήσεις έρχονται στο προσκήνιο μέσα από την Πράσινη Συμφωνία. Τα μάτια όλων είναι στραμμένα στη νέα πηγή ενέργειας, τη γεωθερμία.

Με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, διατυπώθηκαν οι ακριβείς στόχοι και προτεραιότητες της Ευρώπης για τα επόμενα χρόνια, και ιδίως για το τρίτο τρίμηνο του 2020, σε επίπεδο επένδυσης και υιοθέτησης βιώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών. Πρόκειται για ένα συγκροτημένο και οργανωμένο σχέδιο, που ώθησε κάθε ευρωπαϊκή αρχή να έρθει αντιμέτωπη και να αναγνωρίσει δημόσια τους κινδύνους και τα εμπόδια που έχουν οξυνθεί λόγω των καθημερινών μας ενεργειών και συνηθειών, που ολοένα και περισσότερο βλάπτουν το περιβάλλον. 

Οι βιώσιμες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η αξιοποίηση φυσικών και αξιόπιστων πόρων στον τομέα της κατανάλωσης ενέργειας αποτελούν μερικούς από τους στόχους που εντάσσονται στον χάρτη της Πράσινης Συμφωνίας, ενώ η εφαρμογή τους θα μας φέρει ένα βήμα πιο κοντά σε μία οικολογικά ενσυνείδητη, πράσινη Ευρώπη.

Γεωθερμική ενέργεια: Η απάντηση για την προστασία του περιβάλλοντος;

Η γεωθερμική ενέργεια είναι ένας πολύ αποδοτικός αλλά βιώσιμος τρόπος, για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες μας σε επίπεδο ηλεκτρικής ενέργειας, ειδικά όταν πρόκειται για τον τομέα της θέρμανσης και της ψύξης, προστατεύοντας ταυτόχρονα το περιβάλλον και παραμένοντας εντός πορείας των στόχων μας προς μία Ευρώπη πιο ουδέτερη σε εκπομπές άνθρακα. Ενθαρρυντικό είναι, μάλιστα, ότι όλο και περισσότερες εταιρείες επαναπροσδιορίζουν τις προτεραιότητές τους όσον αφορά την εφαρμογή βιώσιμων μεθόδων –περιβαλλοντικού, κοινωνικού και διακυβερνητικού χαρακτήρα– στο νομικό τους πλαίσιο και στην πολιτική τους, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών γεωθερμικής ενέργειας σε επίπεδο ηλεκτρισμού, μεταξύ άλλων της θέρμανσης και της ευρύτερης παραγωγής.

Η  πληθώρα ωφελειών που απορρέουν από τη γεωθερμική ενέργεια, με σημαντικότερη τη μείωση των επιβλαβών εκπομπών άνθρακα, αποδεικνύουν την ανάγκη υιοθέτησης και αξιοποίησής της. Μάλιστα, η χρηματοδότηση που συμπεριλαμβάνεται στον επενδυτικό προϋπολογισμό της Πράσινης Συμφωνίας καθιστά δυνατή τη διαδικασία κατασκευής των κατάλληλων υποδομών, που θα κάνουν τη χρήση αυτής της ανανεώσιμης πηγής ενέργειας πραγματικότητα. 

Το χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης καθιστά τη γεωθερμική ενέργεια ανταγωνιστικότερη οικονομικά, ειδικά μακροπρόθεσμα, ενώ, ταυτόχρονα, η ανθεκτικότητά της στον χρόνο –αφού είναι σχεδόν αδύνατο να εξαντληθεί ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας– και η αποδοτικότητά της είναι μεταξύ των λόγων για τους οποίους αποτελεί μία αειφόρο και κερδοφόρα επένδυση.

Το ευρύ φάσμα ωφελειών που προσφέρει η γεωθερμική ενέργεια είναι εμφανές τόσο από κατοικία σε κατοικία όσο και από βιομηχανία σε βιομηχανία, ενώ το σταθερό και χαμηλό ενεργειακό της κόστος, το εξαιρετικά μειωμένο περιβαλλοντικό της αποτύπωμα και οι δυνατότητες που προσφέρει σε όλες τις βιομηχανίες και αλυσίδες εφοδιασμού ενισχύουν την ικανότητά της να απαντά στις περιβαλλοντικές και οικονομικές ανάγκες που εντάσσονται στην Πράσινη Συμφωνία.

Γεωθερμία και προκλήσεις

Όσον αφορά τους ανανεώσιμους ενεργειακούς πόρους, όπως σε όλους, έτσι και στη γεωθερμική ενέργεια εντοπίζονται δευτερεύοντα περιβαλλοντικά ζητήματα ή προκλήσεις αλλά σε πολύ χαμηλό επίπεδο, καθιστώντας τη μία από τις πιο φιλικές περιβαλλοντικά ενεργειακές πρακτικές.

Οι μόνες προκλήσεις περιορίζονται στη χρηματοδότηση και στο χρόνο, καθώς η γεωθερμική ενέργεια απαιτεί την επένδυση και των δύο, επειδή το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης προϋποθέτει έρευνα και αναδιαμόρφωση της οικονομικής και βιομηχανικής σκηνής, η οποία επί σειρά ετών βασίζεται σε άλλες πηγές ενέργειας. Ωστόσο, η ανάγκη προσαρμογής στα υφιστάμενα δεδομένα της κλιματικής κρίσης απαιτεί άμεση δράση για την εξασφάλιση και διατήρηση της προστασίας του περιβάλλοντος. 

Συνεπώς, όταν πρόκειται για τη χρήση βιώσιμων και αξιόπιστων πόρων που προστατεύουν το περιβάλλον και ανταποκρίνονται σε πληθώρα ενεργειακών αναγκών, τόσο ατομικά όσο και συλλογικά, επιφέροντας, παράλληλα, ευεργετικά οικονομικά και περιβαλλοντικά αποτελέσματα σε βάθος χρόνου, η απάντηση βρίσκεται στη γεωθερμία.

Συντάκτης: Μένη Αναστασιάδου,

Influence:

Αρθρογράφος του flowmagazine.gr.