Γαλλική και Βιομηχανική Επανάσταση: Σημάδεψαν τον Δυτικό κόσμο και τη ζωή της γυναίκας

Συντάκτης: Ρία Βασιλείου

Γαλλική και Βιομηχανική Επανάσταση: Σημάδεψαν τον Δυτικό κόσμο και τη ζωή της γυναίκαςΗ σύγχρονη ιστορία κατατάσσει αυτά τα δύο καίρια γεγονότα του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ου αιώνα ως τα συμβάντα που σημάδεψαν και άλλαξαν βαθύτερα τη μορφή του Δυτικού κόσμου. Αποτέλεσαν, λοιπόν, αυτές οι δύο επαναστάσεις την απαρχή των μεγάλων μεταρρυθμίσεων, αφού παρατηρείται η εξάπλωση του αστικού φιλελευθερισμού και του ιδανικού της οικονομικής επιτυχίας, αλλά επίσης σημειώνεται η παρακμή της παλιάς γαιοκτητικής αριστοκρατίας και η ανάπτυξη της ταξικής συνείδησης των εργατών των πόλεων.

Η χρονολογία ορόσημο του 1789 που έλαβε χώρα η Γαλλική Επανάσταση διακήρυξε τις αρχές της ελευθερίας που περιελάμβανε την πολιτική, κοινωνική και οικονομική ισότητα όλων των πολιτών σχετικά με τη συμμετοχή τους στις δημόσιες υπηρεσίες, την υπακοή τους στο νόμο, την ελευθερία της έκφρασης και του Τύπου, την ανεξιθρησκία, τον σεβασμό της ιδιοκτησίας. Ο αέρας της κοινωνικής αλλαγής έφερε την εξέλιξη του βίου των Ευρωπαίων και τη διάδοση των ιδεών των φιλοσόφων περί ισότητας και ελευθερίας. Δόθηκε λοιπόν η ατομική και πολιτική ελευθερία στους πολίτες και παράλληλα οι επιστήμονες έκαναν προσπάθεια για τη βελτίωση των μηχανών, επιφέροντας ραγδαία αλλαγή στις μετέπειτα γενεές. Η πρόοδος και η εξέλιξη του 19ου αιώνα αποτέλεσαν το κομβικό σημείο της Βιομηχανικής Επανάστασης, των ανακαλύψεων και γενικότερα μετέβαλλαν την όψη του κόσμου.

Η επιρροή των δύο Επαναστάσεων στην κοινωνία και στη χειραφέτηση της γυναίκας

Η Γαλλική και Βιομηχανική Επανάσταση εκδηλώθηκαν ταυτόχρονα και επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό την κοινωνία ποικιλοτρόπως. Συγκεκριμένα, και οι δύο επαναστάσεις ανέτρεψαν τον απολυταρχισμό, τον μερκαντιλισμό και τα τελευταία υπολείμματα του φεουδαλισμού. Επιπρόσθετα, δημιούργησαν τη θεωρία και την πρακτική του οικονομικού ατομικισμού και του πολιτικού φιλελευθερισμού.

Γαλλική και Βιομηχανική Επανάσταση: Σημάδεψαν τον Δυτικό κόσμο και τη ζωή της γυναίκαςΠαράλληλα, οι εν λόγω επαναστάσεις έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη χειραφέτηση της γυναίκας. Απέκτησαν τη δυνατότητα να εργάζονται και να μπορούν να μορφωθούν. Συνεπώς, θα λέγαμε τέθηκαν οι βάσεις για την απελευθέρωση της γυναίκας και την ανάπτυξή της εντός της κοινωνίας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτέλεσαν οι αγώνες τους για ίσα δικαιώματα με τους άνδρες καθώς και για το δικαίωμα της ψήφου. Όπως αναφέρονται και ιστορικά οι Σουφραζέτες αγωνίζονταν για πολιτική ισονομία. Επιπλέον έδωσαν σημαντικές μάχες για να αποκτήσουν πρόσβαση στην εκπαίδευση και τα κατάφεραν. Έτσι, άνοιξε ο δρόμος για τις γυναίκες στο τομέα της παιδείας, να μπορούν δηλαδή να φοιτούν στα Πανεπιστήμια.

Πράγματι, το οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι των γυναικών άλλαξε ριζικά. Χάρη στους αγώνες αυτούς η γυναίκα έχοντας θέση που κατοχυρώνεται νομικά από την πολιτεία αντιμετωπίζει με σύνεση τα προβλήματα και τα εμπόδια στην εργασιακή και προσωπική της ζωή, αφού πλέον η θέση της στην κοινωνία λαμβάνει σεβασμό. Εν τέλει ο αγώνας των γυναικών στις προηγούμενες δεκαετίες δικαιώνεται στις σύγχρονες κοινωνίες της Δύσης (κυρίως). Οφείλουμε, όμως, να αγωνιζόμαστε για τις γυναίκες των χωρών που κακοποιούνται και καταπατώνται τα ανθρώπινα δικαιώματα τους ζώντας υπό τις χείριστες συνθήκες.

Συντάκτης: Ρία Βασιλείου,

Influence:

Αρθρογράφος του flowmagazine.gr.