Το φυσικό αέριο στη ζωή μας

Συντάκτης: Έλλη Βασιλείου

Το φυσικό αέριο κάνει τη ζωή μας καλύτερη. Είναι η καθαρότερη πρωτογενής ενέργεια μετά τις ανανεώσιμες μορφές. Είναι φιλική προς το περιβάλλον, χρησιμοποιείται εύκολα και με μεγάλη ασφάλεια. Το φυσικό αέριο είναι 20% οικονομικότερο σε σχέση με το πετρέλαιο και 60% σε σχέση με το ηλεκτρικό ρεύμα. Μετά την εγκατάστασή του, που γίνεται μόνο μια φορά, η χρήση του φυσικού αερίου αποδίδει οικονομικά για μια ζωή.

Το μέγεθος των εκπεμπόμενων ρύπων του φυσικού αερίου, είναι μικρότερο σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα, ενώ η βελτίωση του βαθμού απόδοσης μειώνει τη συνολική κατανάλωση καυσίμων και συνεπώς περιορίζει την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Τα χαρακτηριστικά του

Το φυσικό αέριο είναι ένα μίγμα υδρογοναθράκων. Εξάγεται από υπόγειες κοιλότητες και εξαιτίας των ιδιοτήτων του θεωρείται οικολογικό καύσιμο. Βασικό συστατικό είναι το μεθάνιο. Το φυσικό αέριο που είναι απαλλαγμένο από τους υδρογονάνθρακες, πέραν του μεθανίου, δηλαδή το καθαρό μεθάνιο, αποκαλείται και ξηρό φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο που συμπεριλαμβάνει κι άλλους υδρογονάνθρακες, εκτός από το μεθάνιο, αποκαλείται υγρό φυσικό αέριο. Επιπλέον το φυσικό αέριο είναι ελαφρύτερο από τον αέρα, άχρωμο και άοσμο. Η χαρακτηριστική του οσμή δίνεται τεχνικά ώστε να γίνεται αντιληπτό σε τυχόν διαρροές.

Η καύση του, σε σχέση με αυτή άλλων καυσίμων, όπως ο γαιάνθρακας, έχει λιγότερες επιβλαβείς συνέπειες για το περιβάλλον. Στις υπόγειες κοιλότητες όπου εξάγεται, και στις οποίες βρίσκεται υπό υψηλή πίεση, το φυσικό αέριο σχηματίστικε με τρόπο παρόμοιο με τον τρόπο σχηματισμού του πετρελαίου. Μεταφέρεται προς τους τόπους που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί όπως είναι, χωρίς επεξεργασία. Η μεταφορά του εξαρτάται από την κατάστασή του δηλαδή, σε αέρινη κατάσταση μεταφέρεται με αγωγούς υπό υψηλή πίεση, ενώ σε υγρή μορφή μεταφέρεται με πλοία.

Χρήσεις φυσικού αερίου

Το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται με αρκετούς τρόπους:

-Αποτελεί βασική πηγή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

-Χρησιμοποιείται στη παραγωγή υδρογόνου

-Ως καύσιμο οχημάτων

-Οικιακή χρήση

-Άλλες χρήσεις(παραγωγή γυαλιού, αμμωνίας, υφασμάτων, ατσαλιού, πλαστικών ειδών, ειδών χρωματισμού κ.α.)

Δραστηριότητα ΔΕΠΑ (δημόσια επιχείρηση αερίου)

Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ)

Τα συστήματα ΣΗΘ παράγουν ταυτόχρονα εξιοποιήσιμη ηλεκτρική και θερμική ενέργεια μέσω ενός ενιαίου συστήματος. Η παραγόμενη θερμότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για θερμική χρήση, όσο και για ψύξη και κλιματισμό. Βασικό πλεονέκτημά της, αποτελεί η αυξανόμενη απόδοση του συστήματος, έναντι της χωριστής λειτουργίας συμβατικών συστημάτων ηλεκτροπαραγωγής και θερμικής ενέργειας. Έχει αποδειχθεί ότι με την αξιοποίηση των συστημάτων ΣΗΘ, επιτυγχάνεται συνολική απόδοση καυσίμου εώς και 90%, εξοικονομώντας ενέργεια και θερμική ενέργεια άλλων συστημάτων.

Πλεονεκτήματα ΣΗΘ

-Εξοικονόμηση καυσίμου

-Ενεργειακή αυτονομία

-Υψηλότερος βαθμός απόδοσης σε σχέση με συμβατικές τεχνολογίες χωριστής ηλεκτροπαραγωγής και παραγωγής θερμότητας

-Ευελιξία, ελαχιστοποίηση απωλειών, προσαρμοστικότητα σε τοπικές ενεργειακές ανάγκες, συμβολή στο ενεργειακό δυναμικό και στην ασφάλεια εφοδιασμών

-Μείωση εκπεμπόμενων ρύπων

Οι εφαρμογές των συστημάτων ΣΗΘ, μπορούν να διακριθούν στις εξής κατηγορίες:

Βιομηχανία

Ο τομέας αυτός καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των εφαρμογών ΣΗΘ στη χώρα μας. Το συνολικό ποσοστό χρήσης φυσικού αερίου στη βιομηχανία, στις περιοχές όπου υπάρχει δίκτυο, ξεπερνά το 90%. Τα χαρακτηρισικά του φυσικού αερίου που ευνοούν τη χρήση του στον βιομηχανικό τομέα είναι:

-Εφικτή η συνεχής παροχή καυσίμου. Κάτι τέτοιο εξασφλίζει απρόσκοπη λειτουργία και αποδεσμεύει κεφάλαια που σε άλλες περιπτώσεις απαιτούνται για τη διατήρηση αποθεματικών χώρων.

-Έχει μειωμένες εκπομπές ρύπων. Έτσι η χρήση του συμβάλει στο καθαρότερο περιβάλλον και στην καταπολέμηση του φαινομένου του θερμοκηπίου.

-Έχει μειωμένο λειτουργικό κόστος διαχείρισης καυσίμου και συντήρησης.

-Αυξημένη ενεργειακή απόδοση και οικονομία

-Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων

-Ευχέρεια χειρισμού και ελέγχου

-Αποκέντρωση θερμικών χρήσεων

Εμπορικός/κτιριακός τομέας (τριτογενής τομέας)

Η τεχνολογία που εφαρμόζεται είναι κυρίως μηχανές εσωτερικής καύσης, ενώ το θερμικό προϊόν είναι ζεστό νερό ή ατμός χαμηλής πίεσης. Επίσης, γίνεται χρήση συστημάτων απορρόφησης για την μετατροπή των θερμικών φορτίων σε ψυκτικά.

Θερμοκήπια

Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια στα θερμοκήπια, διατίθεται στο εθνικό σύστημα Ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ με τα θερμικά φορτία γίνεται θέρμανση του χώρου του θερμοκηπίου και εμπλουτισμός με διοξείδιο του άνθρακα για την ταχύτερη ανάπτυξη των φυτών.

Συνοψίζοντας τα οφέλη του φυσικού αερίου τόσο για την ελληνική οικονομία, όσο και για τη ζωή μας είναι τα εξής:

-Μείωση της ατμόσφαιρικής ρύπανσης

-Βελτίωση ποιότητας ζωής

– Αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας

-Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Συντάκτης: Έλλη Βασιλείου,

Influence:

Αρθρογράφος του flowmagazine.gr.