Φυτοφάρμακα και επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον

Συντάκτης: Μελίτα Βασιλειάδου

 Κατά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα οι ανάγκες αγροτικής ανάπτυξης αυξήθηκαν έχοντας ως αποτέλεσμα την εντατικοποίηση της γεωργίας. Τι επιπτώσεις έχει αυτό;

Πώς ξεκίνησε η ανάγκη για ευρεία χρήση τους;

Η παγκόσμια ζήτηση τροφίμων αυξήθηκε με την αύξηση του πληθυσμού τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτό οδήγησε στην ευρεία χρήση γεωργικών χημικών ουσιών, συμπεριλαμβανομένων των φυτοφαρμάκων.

2 εκατομμύρια τόνοι ανά έτος φυτοφαρμάκων χρησιμοποιούνται στο παγκόσμιο εκ των οποίων 69% καταναλώνεται από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ και μόλις το 31% χρησιμοποιείται για τον υπόλοιπο κόσμο.

Διαφορετικοί τομείς όπως η δασοκομία, η γεωργία, η δημόσια υγεία και σε οικιακό επίπεδο, κάνουν χρήση χημικών ουσιών γιατί έχει σημαντικά οφέλη.

Ειδικότερα, 37 – 79% μιας παραγωγής μπορεί να χαθεί, χωρίς τη χρήση ζιζανοκτόνων.

Επιπλοκές που προκαλούν στον ανθρώπινο οργανισμό

Η χρήση φυτοφαρμάκων βοήθησε στον έλεγχο των παρασίτων, αλλά ελλοχεύουν νέοι κίνδυνοι. Οι κρίσεις αυτές που έπονται συμπεριλαμβάνουν έντομα ανθεκτικά στην έκθεση φυτοφαρμάκων, βλάβη παραγόντων βιοελέγχου, απώλεια της βιοποικιλότητας, τοξικών υπολειμμάτων στην τροφική αλυσίδα και τη μόλυνση των υδάτινων αποδεκτών και τέλος του αέρα.

Είναι επίσης ευρέως αποδεκτό ότι οι οξείες δηλητηριάσεις προκαλούν επιπτώσεις στην υγεία, όπως επιληπτικές κρίσεις, εξανθήματα και γαστρεντερικές ασθένειες. Η χρόνια έκθεση σε αυτά προκαλεί καρκίνο, υπογεννητικότητα και προσβάλλουν τις εγκύους έχοντας επιπτώσεις στα βρέφη αυτών.

Η παρουσία αυτών των ενώσεων στο περιβάλλον και στις τροφικές αλυσίδες εμφανίζεται λόγω της απρογραμμάτιστης, πολυετούς, αδιάκοπης χρήση των φυτοφαρμάκων και τον κακό χειρισμό αυτών. 

Αντιμετώπιση 

Είναι λυπηρό το γεγονός ότι δεν έχουν γίνει σημαντικές τροποποιήσεις για τη χρήση τους στα διατάγματα όλων των χωρών και για τον τρόπο με τον οποίο θα απορρίπτονται χωρίς υπολείμματα.

Μάλιστα, η χρήση τους έχει αυξηθεί στο εγκληματικό ποσοστό των 1169%, δείχνοντας ότι το 80% αυτών χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια βαμβακιού. Το υπόλοιπο ποσοστό χρησιμοποιείται στην καλλιέργεια καλαμποκιού, ζαχαροκάλαμων, φρούτων, λαχανικών και καπνού.

Διάχυση φυτοφαρμάκων στο περιβάλλον

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι γίνεται αλόγιστη χρήση των φυτοφαρμάκων και στην Ασία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα ποτάμια να μολύνονται. Η ανεξέλεγκτη απελευθέρωση νερού κατά την περίοδο των μουσώνων, οδηγεί σε καταστροφικές πλημμύρες. 

Ένας από τους κυρίους παράγοντες ελέγχων των βροχοπτώσεων στην Νότια Ασία είναι η εμφάνιση του φαινομένου El Niño κάθε 2 με 5 χρόνια, που μαζί με την υπερθέρμανση του πλανήτη περιπλέκει περαιτέρω την επιτήρηση της διάχυσης φυτοφαρμάκων στο περιβάλλον. 

Συντάκτης: Μελίτα Βασιλειάδου,

Influence:

Αρθρογράφος του flowmagazine.gr.