Φιλοζωία: στοιχείο ανθρώπινου πολιτισμού

Συντάκτης: Στάθης Βασσάλος

Ο σεβασμός και η αγάπη του ανθρώπου απέναντι σε όλα τα όντα δείχνει τη ποιότητα του πολιτισμού μιας εποχής, ενός λαού και μιας χώρας. Παύει να ισχύει η αντίληψη ότι ο άνθρωπος είναι υπεράνω όλων. Όμως, είναι το ανώτερο είδος στη φύση, και γι’ αυτό καλείται να την υπερασπιστεί ώστε να μπορέσει και ο ίδιος να επιβιώσει.

Αυτή η αντίληψη αποτέλεσε κινητήριος μοχλός για να ιδρυθούν παγκόσμιες οργανώσεις για τη προστασία των ζώων και φυτών. Ενδεικτικά, στη χώρα μας υπάρχουν ακόμη φιλοζωικές εταιρίες που προστατεύουν ακόμη και συγκεκριμένα είδη πανίδας και χλωρίδας του τόπου μας.

Ελληνική Φιλοζωική Εταιρία

Η Ελληνική Φιλοζωική Εταιρεία (Ε.Φ.Ε.) ιδρύθηκε το 1975 με σκοπό τη προστασία των αδέσποτων ζώων. Είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο, κοινωφελές. Δεν επιδοτείται από το ελληνικό κράτος ή την Ε.Ε. και στηρίζεται στις συνδρομές των μελών της, σε δωρεές, χορηγίες και εκδηλώσεις. Διαθέτει ένα μοναδικό και πρότυπο Φιλοζωικό Κτηνιατρικό Κέντρο στην Αττική Οδό (περιοχή Αεροδρομίου-Σπάτων) και ένα Κτηνιατρικό Σταθμό στη Δυτική Αττική (τέρμα Αχαρνών). Απασχολεί μόνιμο προσωπικό (κτηνιάτρους, νοσοκόμους, διοικητικό προσωπικό) και δεκάδες εθελοντές που καθημερινά προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με ειδική γνώση, εμπειρία και αγάπη προς τα ζώα.

Η Ε.Φ.Ε. βασίζεται στο τρίπτυχο «Πρόληψη (έλεγχος υγείας)– Αποτροπή (στείρωση)– Επίλυση προβλημάτων (εκπαίδευση ζωόφιλων)». Στο κτίριο της Ε.Φ.Ε. στο Κορωπί φυλάσσονται όλα τα αδέσποτα ζώα που έχουν περισυλλέξει τα μέλη της. Κάθε ενδιαφερόμενος που θα θελήσει να πάρει σπίτι του ένα τέτοιο ζώο εξετάζεται σχολαστικά από το προσωπικό της Ε.Φ.Ε. Εάν κριθεί κατάλληλος ο υποψήφιος, του δίνεται το δικαίωμα να δώσει χαρά φιλοξενίας και φροντίδας στο ζώο της επιλογής του.

Αρκτούρος

Ο Αρκτούρος είναι μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική περιβαλλοντική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1992, για την προστασία της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος. Δραστηριοποιείται στην έρευνα, στην επιστημονική μελέτη, στην ευαισθητοποίηση του κοινού, στη περιβαλλοντική εκπαίδευση και τον εθελοντισμό για την προστασία της άγριας ζωής, την ενίσχυση της βιοποικιλότητας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στόχος η ολοκληρωμένη διαχείριση των Προστατευόμενων Περιοχών και η παροχή ειδικής τεχνογνωσίας για τις επεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον. Ο Αρκτούροςυλοποιεί εθνικά και διασυνοριακά προγράμματα για την προστασία των ορεινών οικοσυστημάτων με έμφαση στα μεγάλα θηλαστικά (πχ. αρκούδες).

  • 1994-1995. Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ ξεκινά με επιτυχία το κοινοτικό πρόγραμμα LIFE-Nature ΑΡΚΤΟΣ για την «Προστασία και Διαχείριση των Πληθυσμών και Βιοτόπων της Καφέ Αρκούδας (Ursus arctos) στην Ελλάδα (1η φάση)».

  • 1995. Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ ξεκίνησε την υλοποίηση προγραμμάτων συνεργασίας με Περιβαλλοντικές και άλλες Μη Κρατικές Οργανώσεις στα Βαλκάνια. Σκοπός η ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας και η υλοποίηση κοινών διακρατικών και διασυνοριακών δράσεων για την ευαισθητοποίηση του κοινού και τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος στην ευρύτερη βιογεωγραφική περιοχή της Βαλκανικής (πρόγραμμα TEDDY «Ευαισθητοποίηση σε Ευρωπαϊκές περιοχές που φιλοξενούν φυσικούς πληθυσμούς αρκούδας»)

  • Το 1997 ξεκίνησε η υλοποίηση προγραμμάτων φιλοξενίας νέων ηλικίας 20-23 ετών από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ». Οι εθελοντές προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στο Περιβαλλοντικό Κέντρο ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ (Αετός-Νυμφαίο Φλώρινας).

Τα παραπάνω προγράμματα και δράσεις του Αρκτούρου συνεχίζονται μέχρι τις μέρες μας παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες.

Επίσης, ο Αρκτούρος ανήκει στο Δίκτυο για την Επιβίωση των Ειδών – SSN (Species Survival Network), είναι μέλος του Διεθνές Συμβουλίου για την Περίθαλψη Άγριων Ζώων – ΙRWC (International Rehabilitation Wildlife Council), συμμετέχει στο δίκτυο Προγραμμάτων Life για τη διατήρηση της αρκούδας και του λύκου στην Ευρώπη, είναι μέλος του Παγκόσμιου Συνδέσμου για την Αρκούδα – ΙΒΑ (International Bear Association) και του Large Carnivore Initiative for Europe -LCIE (Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τα Μεγάλα Σαρκοφάγα).

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία είναι περιβαλλοντική, μη κερδοσκοπική οργάνωση με αντικείμενο την προστασία των άγριων πουλιών και των βιοτόπων τους στην Ελλάδα. Από το 1982 η Ε.Ο.Ε. αγωνίζεται να διασφαλίσει ένα βιώσιμο περιβάλλον τόσο για τα πουλιά, όσο και για τον άνθρωπο. Η προσαρμογή της κυνηγετικής περιόδου σε επιστημονικά αποδεκτά όρια (μείωση της χειμερινής κυνηγετικής περιόδου και η ολική κατάργηση της ανοιξιάτικης κυνηγετικής περιόδου), η αναθεώρηση των καταστροφικών σχεδίων εκτροπής του Αχελώου, οι συνεχείς επιτυχημένες παρεμβάσεις στο να παρεμποδίζουν να γίνονται παράνομες χωματερές σε προστατευμένες περιοχές είναι μερικές από τις καθημερινές μάχες που δίνει το σωματείο.

Από το 1994, η Ε.Ο.Ε. είναι εταίρος της BirdLife International, της μεγαλύτερης παγκόσμιας ομοσπονδίας για την προστασία των πουλιών. Σκοπός της BirdLife είναι ο συντονισμός όλων των ορνιθολογικών οργανώσεων σε διεθνές επίπεδο. Με αφορμή την εθελοντική δράση εκατοντάδων μελών στην Ε.Ο.Ε. δημιουργήθηκε το Δίκτυο “Φροντίζω”. Το δίκτυο αυτό αποτελείται από καταστήματα και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα που επικροτούν τις δράσεις της Ε.Ο.Ε., ακολουθούν μια θετική στάση προς τις περιβαλλοντικές προκλήσεις, αγαπούν τα πουλιά, σέβονται και φροντίζουν εμπράκτως τη φύση.

Συντάκτης: Στάθης Βασσάλος,

Influence:

Αρθρογράφος του flowmagazine.gr.