Εξεύρεση πόρων για ΜΚΟ: η στρατηγική

Συντάκτης: Ανδρέας Φράγκος

Οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις υπηρετούν κοινωνικούς σκοπούς αλλά ταυτόχρονα χρειάζονται χρήματα για να πραγματοποιήσουν δράσεις και να έχουν συνέχεια. Η κατάλληλη στρατηγική στην εξεύρεση των πόρων εξασφαλίζει βιωσιμότητα και προοπτική με άμεση επίδραση στην κοινωνική πραγματικότητα.

ΜΚΟ & κοινωνία των πολιτών

Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις αποτελούν ένα ξεχωριστό κοινωνικό τομέα με μεγάλη άνθιση τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στη χώρα μας. Η λεγόμενη «Κοινωνία των πολιτών» είναι το άθροισμα και η συνέπεια όλων των ενεργειών και προγραμμάτων από σχετικές οργανώσεις. Η αδυναμία του κράτους να ικανοποιήσει τις κοινωνικές ανάγκες και η κερδοσκοπική φύση των επιχειρήσεων έχει αφήσει άφθονο χώρο σε τέτοιες προσπάθειες που συστηματικά και διακριτικά επιχειρούν να δώσουν λύσεις και να ευαισθητοποιήσουν.

Τρόποι χρηματοδότησης

Οι χορηγίες είναι ένας ενδεδειγμένος τρόπος για άντληση κεφαλαίων. Πλέον όλες οι μεγάλες εταιρίες έχουν προγράμματα κοινωνικής υπευθυνότητας και επενδύουν στο όραμα και στην κοινωνική αλληλεγγύη. Έτσι κάποια σεβαστά χρηματικά ποσά δίδονται σε συνεργασίες με ΜΚΟ ή απλά σαν δωρεές. Ένας δεύτερος τρόπος χρηματοδότησης είναι μέσα από τις συνδρομές μελών που όμως αντιπροσωπεύουν σοβαρή βοήθεια μόνο για πολύ μεγάλες οργανώσεις όπως η Greenpeace η οποία έχει χιλιάδες πιστούς υποστηρικτές. Ένας τρίτος δρόμος είναι η άντληση πόρων από προγράμματα της Ε.Ε. ή ελληνικά ιδρύματα. Πρόκειται για τον πιο συνήθη τρόπο για να μεγεθυνθεί γρήγορα μια ΜΚΟ και είναι ανταγωνιστικός δεδομένου ότι οι αιτήσεις υπερτερούν των αιτημάτων που τελικά θα ικανοποιηθούν. Είναι πάντως ένας στρωτός δρόμος ώστε με συλλογικότητα, τεκμηρίωση και μια άρτια παρουσίαση με βάση τις προδιαγραφές κάθε χρηματοδοτικού προγράμματος να βρεθούν σημαντικά κεφάλαια.

Η ομάδα

Σημείο-κλειδί είναι η ομάδα του project η οποία και έχει την ευθύνη του σχεδιασμού αλλά και της υλοποίησης του project. Χρειάζεται καλή επικοινωνία, άτομα με διαφορετικά προφίλ και τυπικά προσόντα, καθώς και μερικά άτομα με εμπειρία και γνώση από τέτοιες προτάσεις. Επίσης, επιβραβεύονται οι διεθνείς συνεργασίες με ξένες οργανώσεις και τα πολυεθνικά προγράμματα δράσης.

Το σχέδιο

Η επιλογή του θέματος και των σταθμών αναφοράς του project παίζουν σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση. Κρίνεται πάντα ο αντίκτυπος και τα οφέλη που θα υπάρξουν, καθώς και το κοινό-στόχος. Εξετάζονται οι δυνατότητες της οργάνωσης να συντονίσει με επιτυχία όλο το πρόγραμμα και να διανείμει το κοινωνικό κέρδος όσο πιο πλατιά γίνεται. Στις αναλύσεις των επιχειρημάτων πρέπει να επικρατεί στέρεη λογική, υπευθυνότητα και συνέπεια. Καλό είναι να μεταδίδει σοβαρότητα, όραμα και έμπνευση χωρίς όμως υπερβολές και με τεκμηρίωση όλων των προτεινόμενων δράσεων.

Η απήχηση

Σε τελική ανάλυση μια βασική παράμετρος που κρίνει το αποτέλεσμα είναι και η αναμενόμενη απήχηση. Χωρίς να γίνονται όλα για το θεαθήναι, η δημοσιότητα και η διαφήμιση των αποτελεσμάτων χρειάζεται να είναι επαρκώς οργανωμένα από τη φάση του σχεδιασμού ώστε ο χρηματοδότης να σταθμίζει ανάλογα και τη δική του συμβολή. Η εξωστρέφεια, η κοινωνικοποίηση, η ομαδικότητα, η διεπιστημονικότητα, η κατανόηση των κοινωνικών αναγκών, η ανάπτυξη του εθελοντισμού και η δημιουργικότητα είναι οι πυλώνες της επιτυχίας. Αξίζει να βοηθήσετε τις πρωτοβουλίες των ΜΚΟ αφού τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και χρήζουν ιδιωτικής υποστήριξης. Αν πάλι σκέφτεστε να ενταχτείτε σε μια ΜΚΟ, να είστε σίγουροι ότι θα κερδίσετε σε ικανότητες και εμπειρίες και θα πλουτίσετε όχι μόνο το βιογραφικό σας αλλά και την κοινωνική σας συνείδηση.

Συντάκτης: Ανδρέας Φράγκος,

Influence:

Είμαι πολιτικός μηχανικός με σημαντική εμπειρία. Έχω πάθος με την ελεύθερη διάδοση και μετάδοση γνώσεων και πληροφοριών…