Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την βιοοικονομία

Συντάκτης: Flowmagazine

Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την βιοοικονομίαΤη δημιουργία Παρατηρητήριου αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καταγραφή και τη μέτρηση ανάπτυξης της βιοοικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα θα καταγράφεται η πρόοδος της οικονομίας που βασίζεται στη χρήση βιολογικών και ανανεώσιμων πόρων από την ξηρά και τη θάλασσα, ως εισροών για την παρασκευή τροφίμων και ζωοτροφών, τη βιομηχανική παραγωγή και την παραγωγή ενέργειας.

Το Παρατηρητήριο θα συντονίζεται από το Κοινό Κέντρο Ερευνών. Έργο του θα είναι να συγκεντρώνει στοιχεία για την παρακολούθηση της εξέλιξης των αγορών, τη χαρτογράφηση των ενωσιακών, εθνικών και περιφερειακών πολιτικών βιοοικονομίας, των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας, και της κλίμακας των σχετικών δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων.

Μετά από έναν χρόνο εφαρμογής της στρατηγικής για τη βιοοικονομία, πολλά κράτη μέλη «άρπαξαν» την ευκαιρία που προσφέρει η μετάβαση σε μια μεταπετρελαϊκή οικονομία Το παρατηρητήριο αυτό θα βοηθήσει να διατηρηθεί ο κεκτημένος ρυθμός ανάπτυξης. Είναι ένα τριετές έργο, θα αρχίσει να λειτουργεί το Μάρτιο, με στόχο να τεθούν στη διάθεση του κοινού τα δεδομένα που θα συλλέξει, μέσω αποκλειστικής δικτυακής πύλης το 2014. Με τον τρόπο αυτόν, θα στηρίξει τις περιφερειακές και εθνικές στρατηγικές βιοοικονομίας που αναπτύσσονται από τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Επίσης, το παρατηρητήριο θα πρέπει να παρακολουθεί ορισμένα μέτρα επιδόσεων, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών δεικτών και δεικτών απασχόλησης, δεικτών καινοτομίας, και μέτρων αναφορικά με την παραγωγικότητας, την κοινωνική ευημερία και την ποιότητα του περιβάλλοντος. Θα αποτελέσει επίσης εργαλείο «τεχνολογικής και πολιτικής ενημέρωσης», για την παρακολούθηση της εξέλιξης της επιστήμης και της τεχνολογίας, καθώς και των πολιτικών που σχετίζονται με την βιοοικονομία.

Συντάκτης: Flowmagazine,

Influence:

Ο στόχος του flowmagazine.gr είναι να προβάλλει τις θετικές ιδέες, δράσεις και πληροφορίες από την Ελλάδα και τον κόσμο…