Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Απορριμμάτων, 17–25 Νοεμβρίου

Συντάκτης: Ελεάννα Μάνεση, Περιβαλλοντολόγος - Δασολόγος

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Απορριμμάτων, 17–25 ΝοεμβρίουΦέτος πραγματοποιείται για 4η χρονιά η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης των Απορριμμάτων από 17 έως 25 Νοεμβρίου.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης των Απορριμμάτων διοργανώνεται από το 2009, μέσα στο Νοέμβριο, με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη μείωση των αποβλήτων. Για οκτώ ημέρες, ομάδες από διαφορετικές ευρωπαϊκές και όχι μόνο χώρες, αναλαμβάνουν να διοργανώσουν εκδηλώσεις, με τις οποίες δείχνουν πώς μπορεί κάποιος να μειώσει τα απόβλητα που παράγει στο σπίτι, στο γραφείο και στους δημόσιους χώρους.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης των Απορριμμάτων ξεκίνησε το 2009 από το πρόγραμμα LIFE + της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είχε σχεδιαστεί ως ένα μέσο για να τονιστεί η σημασία της μείωσης των αποβλήτων, στο πλαίσιο της οδηγίας πλαισίου για τα απόβλητα που εκδόθηκε το 2008.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης των Απορριμμάτων είχε αρχικά οριστεί να τρέξει για μόνο τρία χρόνια, καθώς η χρηματοδότηση έληξε τον Ιούνιο του 2012. Ωστόσο, λόγω της επιτυχίας που είχε τα προηγούμενα έτη θα υλοποιηθεί και το 2012, υπό την αιγίδα του Ευρωπαίου Επιτρόπου για το Περιβάλλον, Janez Potocnik.

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Απορριμμάτων, 17–25 ΝοεμβρίουΤο 2011 ο αριθμός των ενεργειών που καταγράφηκαν από τους διοργανωτές κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αυξήθηκε από 4.300 το 2010 σε 7.000. Ο αριθμός των χωρών που έλαβαν μέρος αυξήθηκε 27 έως 32 κατά την ίδια περίοδο.

Γιατί να ξεκινήσουμε μια Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης των Απορριμμάτων;

  • Για να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση για τις στρατηγικές μείωσης των αποβλήτων σχετικά με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών για το θέμα αυτό
  • Για την προώθηση της βιώσιμης ενέργειας και της μείωσης των αποβλήτων σε όλη την Ευρώπη
  • Για να αναδείχθεί το έργο που επιτυγχάνεται σε διάφορους φορείς, μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα σχετικά τη μείωση των απορριμμάτων
  • Για να ενθαρρυνθούν οι αλλαγές στη συμπεριφορά των Ευρωπαίων (κατανάλωση, παραγωγή) στην καθημερινή ζωή

Νομικό Πλαισιο για τη μείωση των αποβλήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Η διαχείριση των αποβλήτων στην Ευρώπη σήμερα σε μεγάλο βαθμό επηρεάζεται από μια σειρά ευρωπαϊκών κανονισμών που βασίζονται σε μια ιεραρχία διαχείρισης αποβλήτων, η οποία ευνοεί την πρόληψη στην πηγή. Η αναθεώρηση της οδηγίας για τα απόβλητα 2008/98/ΕΚ που τέθηκε σε ισχύ το Δεκέμβριο του 2008 εδραίωσε τον πρωταρχικό ρόλο της πρόληψης αντί της δημιουργίας αποβλήτων.

Τα κράτη μέλη όφειλαν να θέσουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν με την παρούσα αναθεωρημένη οδηγία μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου 2010. (Λόγω της λήξης του στην Ελλάδα υπάρχει ο «Ο περί Αποβλήτων Νόμος του 2011 – 185(I)/2011»)

Σύμφωνα με αυτήν την ιεραρχία, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τη μείωση των αποβλήτων έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει με πράξεις για την πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων πριν από τη συλλογή των αποβλήτων.

Τι είναι Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης των Απορριμμάτων κοινή δράση;

Κοινές δράσεις είναι δράσεις που υλοποιούνται κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μείωσης των Απορριμμάτων σε διάφορα μέρη της Ευρώπης χρησιμοποιώντας την ίδια μεθοδολογία και έχοντας ως κοινό στόχο τους να προβάλλουν τις πραγματικές επιπτώσεις από τη μείωση των αποβλήτων.

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Απορριμμάτων, 17–25 ΝοεμβρίουΤι είναι η “μείωση των αποβλήτων”;

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τη μείωση των αποβλήτων έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει σχετικά με την πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων, δηλαδή, ό, τι μπορεί και πρέπει να γίνει για να μην πεταχτεί ένα αντικείμενο στα σκουπίδια, έτσι ώστε να μειωθεί η ποσότητα των αποβλήτων που συλλέγονται και να μειωθούν οι επιβλαβείς επιπτώσεις των παραγομένων αποβλήτων.

Έτσι, η καλύτερη λύση είναι τα απόβλητα που δεν παράγονται!

Η μείωση της ποσότητας των παραγόμενων αποβλήτων προϋποθέτει την ανάληψη δράσης κατά τα διάφορα στάδια του κύκλου ζωής του προϊόντος: το σχεδιασμό του προϊόντος, την παραγωγή, τη διανομή, την κατανάλωση και το τέλος της ζωής του. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει μια αλλαγή των υλικών κατασκευής, η χρήση ενός διαφορετικού τύπου τεχνολογίας, η αλλαγή στο σχεδιασμό, εναλλακτικές πρακτικές λειτουργίας, αλλαγές στο προϊόν, την εισαγωγή της επαναπλήρωσης ή τα συστήματα επαναχρησιμοποίησης, η σμίκρυνση του κ.α.

Δράσεις στην Ελλάδα

Στο πλαίσιο του θεματικού έτους (2012-13) για την Αειφόρο Ανάπτυξη «Ανθρωπογενές περιβάλλον και Αειφόρος Διαχείριση» το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δραπετσώνας σε συνεργασία με το Πρόγραμμα LIFE «Εργαλείο WASP» (LIFE10 ENV/GR/ 622) το οποίο συντονίζει το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο θα υλοποιήσει διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Α/θμιας Εκπ/σης Β’, Δ’ Αθήνας και Πειραιά και τη Δ/νση Β/θμιας Δ’ Αθήνας για 70 εκπαιδευτικούς με θέμα: «Πρόληψη απορριμμάτων… Τα καλά απόβλητα είναι αυτά που δεν παράχθηκαν ποτέ!» στις 23 & 24 Νοεμβρίου 2012. Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Πρόληψης Απορριμμάτων».

Συντάκτης: Ελεάννα Μάνεση, Περιβαλλοντολόγος - Δασολόγος

Influence:

Η Ελεάννα Μάνεση είναι Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος, απόφοιτη του τμήματος «Δασολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων»…