Εθελοντικές Οργανώσεις στην Ελλάδα

Συντάκτης: Σταματία Καλλιβωκά

Influence:

Τα τελευταία χρόνια, η οικονομική κρίση πλήττει την Ελλάδα και επιφέρει συνέπειες που ανεπτυγμένες χώρες δεν συναντούν συχνά. Μια κοινωνία μπορεί να λειτουργεί αρμονικά, όταν υπάρχει οργάνωση. Όταν όμως οι αρμόδιοι φορείς, δεν θέλουν ή δεν μπορούν να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα, οι πολίτες παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους, προκειμένου να επικρατεί η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αρμονία στο κοινωνικό σύνολο.

Η έννοια «εθελοντισμός» , είναι συνυφασμένη με την προσφορά, αναφέρεται όμως σε ένα είδος προσφοράς που δεν σχετίζεται απαραιτήτως με οικονομικούς παράγοντες, ή με την έννοια της αυτοσυντήρησης, επιβίωσης και αυτοανέλιξης. Έχει να κάνει πιο πολύ, με τον συνάνθρωπο και την διεπαφή μας, έτσι ώστε κατ’ επέκταση σαν σύνολο να είμαστε εφοδιασμένοι με εφόδια υλικής και μη φύσης (όπως αξίες, στόχους, σχέσεις), τα οποία θα κάνουν την κοινωνία μας να είναι ένα μέρος στο οποίο οι άνθρωποι έχουν μια ποιοτική διαβίωση, ευκαιρίες και ό,τι χρειάζονται για να συγκροτούν μια πολιτισμένη κοινωνία.

Στόχος του εθελοντισμού είναι η ανάπτυξη. Όταν για παράδειγμα ένα κράτος είναι ανεπτυγμένο, τότε η πλειονότητα των ανθρώπων που ζουν σε αυτό, μπορεί να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του, και σε επίπεδο επαγγελματικής κατάρτισης, αλλά και σε ό,τι έχει να κάνει με την παιδεία, την υγεία, την οικογένεια, τη δικαιοσύνη. Μπορεί δηλαδή να ανελιχθεί και επιπλέον να προσφέρει στο σύνολο, χαρακτηριστικά, αρχές, γνώσεις που θα το εξελίξουν.

“Η προσφορά φέρνει την προσφορά” λένε, γιατί, όταν κανείς πράττει κάτι χρήσιμο για την κοινότητα στην οποία ζει, ακόμα και αν δεν αναγνωρίζεται, οδηγεί την κοινωνία στην ανάπτυξη και την πρόοδο.

“Εθελοντισμός” κατά μία γενική παραδοχή, είναι η κοινωφελής προσφορά του ατόμου στο σύνολο, για λόγους αλληλεγγύης και φιλανθρωπίας, άνευ αμοιβής.

Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους μπορεί κανείς να ασχοληθεί με εθελοντικές δράσεις όμως;

  • Η διαδικασία της προσφοράς, για την συγκρότηση ενός μέρους στο οποίο, μαζί με τον συνάνθρωπο, ζουν και εξελίσσονται και οι ίδιοι.
  • Οι ευκαιρίες απόκτησης δεξιοτήτων και βιωμάτων. Όταν ξεκινά κανείς κάτι καινούριο, γεμίζει με εφόδια, εικόνες, εμπειρίες.
  • Η εξερεύνηση με σκοπό την καλύτερη ερμηνεία του κόσμου και των καταστάσεων.
  • Οι κοινωνικές επαφές. Όταν βρίσκεις άτομα με παρόμοιους προβληματισμούς και ενδιαφέροντα με εσένα, πιθανότατα χτίζονται νέες φιλίες.
  • Η προσωπική εξέλιξη: το να αποκτά δηλαδή το άτομο στοιχεία χαρακτήρα που θα το βοηθήσουν μελλοντικά, θα το αλλάξουν.
  • Ο εφοδιασμός με σημαντικές επικοινωνιακές δεξιότητες.
  • Η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας και σχετικών εφοδίων.
  • Η ευχάριστη διαδικασία που ούτως ή άλλως διακατέχει τον εθελοντισμό.

Διότι, με τον εθελοντισμό ασχολείται ο άνθρωπος που θέλει να προσφέρει, που ενθουσιάζεται με την ιδέα. Που το έχει ψάξει και έχει βρει τί ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία του.

Η αλήθεια είναι, πως στην Ελλάδα υπάρχει ευρεία γκάμα επιλογών, και σε εθελοντισμό σε συλλόγους ή σε κοινότητες, σε κοινωνικά κινήματα και σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ).

(διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στην επόμενη σελίδα)

Σελίδες: 1 2

Συντάκτης: Σταματία Καλλιβωκά,

Influence:

Αρθρογράφος του flowmagazine.gr