Εταιρείες εν δράσει

Συντάκτης: Flowmagazine

Μεγάλες εταιρείες, τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε εθνικό επίπεδο, αναλαμβάνουν ένα σύνολο δράσεων, πέρα των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων. Οι δράσεις αυτές αφορούν είτε την προστασία του περιβάλλοντος, είτε τη στήριξη της επιστήμης και της τεχνολογίας ή ακόμη και την οικονομική ενίσχυση αδύναμων κοινωνικών ομάδων και όχι μόνο.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η CocaCola 3E, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, που αφορά την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, έχει εντάξει το πρόγραμμα, «Αποστολή Νερό». Ένα πρόγραμμα με στόχο τη συνεχή προβολή του προβλήματος της λειψυδρίας, που αντιμετωπίζουν πολλές περιοχές της χώρας μας, την ευαισθητοποίηση του κοινού αλλά και τη δράση για την εξομάλυνση της κατάστασης.

Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της, η Σωληνουργία Κορίνθου Α.Ε., εφαρμόζει τακτική περιβαλλοντικής συμπεριφοράς.

Παρακολουθεί τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις και μειώνει την εκπομπή αερίων στην ατμόσφαιρα. Προνοεί για την ελαχιστοποίηση της παραγωγής αποβλήτων και φροντίζει για τη σωστή διαχείριση των αποβλήτων και των υποπροϊόντων που παράγονται από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Ανάλογη τακτική ακολουθεί και η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.

Αναλαμβάνει την αποκατάσταση των φυσικών χώρων, σε θιγόμενες από την εξόρυξη περιοχές, αλλά και την προστασία και διαχείριση της βιοποικιλότητας σε αυτές. Διαχειρίζεται επίσης, τις εκπομπές σκόνης από την επεξεργασία των προϊόντων, την ενέργεια και το νερό καθώς και τα στερεά και υγρά απόβλητα.

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση Praksis σε συνεργασία με τις εταιρείες Johnson & Johnson Hellas και JanssenCilag και με φορείς του δημόσιου τομέα, πραγματοποίησαν την αναδάσωση του όρους Πάρνων στο νομό Λακωνίας. Φυτεύτηκαν δέντρα σε περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου του 2007, ενώ εργαζόμενοι των δύο εταιρειών, πραγματοποίησαν εθελοντικά, δύο δενδροφυτεύσεις, στις ίδιες περιοχές.

Η Εθνική Ασφαλιστική είναι υποστηρικτής της WWF ενάντια στην κλιματική αλλαγή. Εκτός από τις δράσεις που αφορούν την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, η ίδια η εταιρεία ακολουθεί «περιβαλλοντική πολιτική» στο πλαίσιο λειτουργίας της, εξοικονομώντας, για παράδειγμα, ενέργεια και προγραμματίζοντας τη δημιουργία νέων ασφαλιστικών προϊόντων με ειδικές ρυθμίσεις για καθαρές τεχνολογίες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενεργειακή αποδοτικότητα.

Η WIND, όσον αφορά την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη,δραστηριοποιείται στον τομέα της προστασίας των ελληνικών θαλασσών και της μεσογειακής φώκιας. Συνεργάζεται με τη ΜΚΟ, ΜΟΜ, υποστηρίζοντας το πρόγραμμα «μαθαίνω για το περιβάλλον» και προσφέροντας κινητά τηλέφωνα και συνδέσεις στου εργαζόμενους της ΜΟΜ.

Συντάκτης: Flowmagazine,

Influence:

Ο στόχος του flowmagazine.gr είναι να προβάλλει τις θετικές ιδέες, δράσεις και πληροφορίες από την Ελλάδα και τον κόσμο…