Έρευνα: Συνεχίζεται ο κοινωνικός αποκλεισμός στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα

Συντάκτης: Σάννα Νάνου, Φιλόλογος και Επιμελήτρια – Διορθώτρια Κειμένων

Έρευνα έρχεται να καταδείξει ότι 4 στις 5 οικογένειες σε περίοδο οικονομικής κρίσης συνεχίζουν να στηρίζουν τον θεσμό των φροντιστηρίων και των ιδιαίτερων μαθημάτων για την εισαγωγή των παιδιών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Είναι τελικά το απαραίτητο μέσο για την επιτυχία φανερώνοντας για άλλη μία φορά την ανικανότητα του δημόσιου σχολείου να επιτύχει το έργο του και τη δυσπιστία των οικογενειών προς αυτό.

Πιο ειδικά, η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία Palmos Analysis για λογαριασμό του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Φροντιστών Αττικής. Οι εργασίες της ξεκίνησαν στις 11 Δεκεμβρίου του 2013 και ολοκληρώθηκαν στις 19 Ιανουαρίου του 2014. Στην έρευνα συμμετείχαν 534 γονείς, κηδεμόνες αποφοίτων Ενιαίου Λυκείου της τελευταίας πενταετίας. Να σημειωθεί ότι το δείγμα ήταν τυχαίο.

Στοιχεία για την εξωσχολική υποστήριξη

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας οι γονείς φαίνεται να δαπανούν τεράστια ποσά για την ενισχυτική εκπαίδευση των παιδιών. Το 90% των οικογενειών με μηνιαίο εισόδημα που ανέρχεται στα 1.000-2.000 ευρώ δήλωσε ότι παρέχει εξωσχολική υποστήριξη στα παιδιά τους, ενώ το ποσοστό ανέρχεται στο 94% για παιδιά οικογενειών με μηνιαίο εισόδημα άνω των 2.000 ευρώ. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 65% των γονέων με μηνιαίο εισόδημα 500 ευρώ στέλνουν τα παιδιά σε φροντιστήριο.

Να σημειωθεί ότι το ετήσιο κόστος διδάκτρων για κάθε μαθητή ανέρχεται στα 2.300 ευρώ για την Α΄ Λυκείου, στα 2.811 ευρώ για τη Β΄ Λυκείου και για τη Γ΄ Λυκείου στα 3.764 ευρώ, ενώ το κόστος για ιδιαίτερα μαθήματα και για τις τρεις τάξεις Λυκείου ανέρχεται στα 7.937 ευρώ.

Το 47% δηλώνει ότι η έλλειψη εξωσχολικής στήριξης οφείλεται στην οικονομική δυσχέρειά τους. Οι ερχόμενοι μαθητές από χαμηλά κοινωνικά στρώματα φαίνεται να απέτυχαν να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση ή δεν συμμετείχαν καθόλου στις πανελλήνιες εξετάσεις. Ως εκ τούτου, κανείς δεν μπορεί να αποσιωπήσει τον κοινωνικό αποκλεισμό τους και τελικά τις άνισες ευκαιρίες στην εκπαίδευση.

Μάλιστα, όπως προκύπτει το 88% των μαθητών με εξωσχολική στήριξη πέτυχε σε κάποια σχολή ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ενώ το 12% δεν κατάφερε να εισαχθεί εξαιτίας της έλλειψης ενισχυτικής στήριξης. Το ποσοστό αποτυχίας στους μαθητές με εξωσχολική υποστήριξη είναι 12%, ενώ στους μαθητές χωρίς εξωσχολική υποστήριξη στο λύκειο είναι τριπλάσιο (35%).

Δείτε αναλυτικά την έρευνα εδώ.

Συντάκτης: Σάννα Νάνου, Φιλόλογος και Επιμελήτρια – Διορθώτρια Κειμένων

Influence:

Η Σάννα Νάνου γεννήθηκε στην Κοζάνη το 1983. Σπούδασε στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης…