Επιχειρηματική Δραστηριότητα Υπο την Κυπριακή Νομοθεσία

Συντάκτης: Flowmagazine

Αναμφίβολα,  η Κυπριακή «Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με Μετοχές», αποτελεί τον πιο κοινό τύπο εταιρειών στην Κύπρο και πόλο έλξης ξένων επιχειρηματιών, κυρίως  λόγω του ελκυστικού και ιδιαίτερα θελκτικού φορολογικού καθεστώτος που τη διέπει.

Η  γλωσσική, πολιτιστική και γεωγραφική εγγύτητα της Κύπρου προσέφερε ανέκαθεν στον Έλληνα Επιχειρηματία μια προσιτή και αξιόπιστη δυνατότητα για ανάπτυξη των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων. Είναι αξιοσημείωτο δε, το γεγονός ότι η εγγραφή Κυπριακών εταιρειών από Έλληνες επιχειρηματίες,  η μεταφορά εταιρικής έδρας στην Κύπρο, ο θεσμός της Εκπροσώπησης Κυπριακής Εταιρείας στην Ελλάδα και  το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών τόσο Ελληνικών όσο και Κυπριακών εταιρειών  σε Κυπριακές Τράπεζες, έχουν αυξηθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια.

Απευθύνεται:      

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, Ασκούμενους δικηγόρους και φοιτητές Νομικής , λογιστές, λειτουργούς συμμόρφωσης (compliance officers), οικονομικούς συμβούλους, Φοροτεχνικούς, Παροχείς υπηρεσιών σε εταιρείες καταπιστευματικής – εταιρικής  διαχείρισης και επιχειρήσεις.

Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου δεν χρειάζεται προηγούμενη γνώση του αντικειμένου και/ή σχετική εξειδίκευση των συμμετεχόντων στο αντικείμενο.

Εγγραφή

Για να εγγραφείτε στο σεμινάριο, πατήστε εδώ

Συντάκτης: Flowmagazine,

Influence:

Ο στόχος του flowmagazine.gr είναι να προβάλλει τις θετικές ιδέες, δράσεις και πληροφορίες από την Ελλάδα και τον κόσμο…