Επιδοτούνται έργα οικολογικής καινοτομίας…

Συντάκτης: Λιάνα Γεωργουλοπούλου

Η οικονομική ευκαιρία των επιχειρήσεων με οικολογικά προϊόντα μόλις έφτασε! Με «χορηγό» την Ευρωπαϊκή ένωση (http://ec.europa.eu/ecoinnovation) ξεκινά μια εκστρατεία για έργα οικολογικής καινοτομίας, μια προσπάθεια που αξίζει 34.800.000 ευρώ. Μέσα σε ένα πλαίσιο προώθησης των περιβαλλοντικών αγαθών στην αγορά, κάθε επιχείρηση στην Ευρώπη μπορεί να υποβάλλει αίτηση όσον αφορά τη χρηματοδότηση. Η ενέργεια αφορά κυρίως τους επιχειρηματίες που ασχολούνται με προϊόντα ή πρωτότυπες υπηρεσίες, ικανές να απαλλάξουν τον πλανήτη από τις ανθρώπινες επιπτώσεις…

Ο βασικός σκοπός δεν είναι άλλος από ένα μέλλον που προλαμβάνει και καταπολεμά τις οικολογικές καταστροφές, ενώ ταυτόχρονα προχωρά στη σωστή χρήση των φυσικών πόρων. Το νερό, τα βιώσιμα δομικά υλικά, η ανακύκλωση, η πράσινη επιχειρηματικότητα και τα βιολογικά τρόφιμα αποτελούν τους κύριους άξονες της χρηματοδότησης που θα δοθεί ουσιαστικά σε 50 επιχειρήσεις.

Πρωτότυπα και ξεχωριστά θεωρούνται διάφορα από τα προγράμματα που ήδη «τρέχουν» στην αγορά, όπως είναι η μετατροπή του γυαλιού των τηλεοράσεων σε πλακάκια, οι οικολογικές συσκευασίες για το γάλα και οι συσκευές διαλογής αποβλήτων! Το ονομαζόμενο πρόγραμμα «Οικοκαινοτομία» χρηματοδοτείται μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας (CIP) και ερευνά τα τεχνολογικά προϊόντα που βοηθούν στην άμεση αξιοποίηση των φυσικών πόρων της Ευρώπης.

Η αποστολή των συμμετοχών ολοκληρώνεται στις 6 Σεπτεμβρίου 2012. Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί ότι σήμερα λαμβάνουν θέση στο πλανήτη συνολικά 140 προγράμματα… Με αυτόν τον τρόπο, όλοι θα λάβουν αυτό που τους αναλογεί. Οι επιχειρήσεις θα αναπτυχθούν με έναν οικολογικά βιώσιμο τρόπο και μέσα από χορηγήσεις και οι οικονομίες των χωρών θα προχωρήσουν πολλά βήματα παρακάτω.

Συντάκτης: Λιάνα Γεωργουλοπούλου,

Influence:

Αρθρογράφος του flowmagazine.gr.