Επαγγελματικός προσανατολισμός. Πόσο σημαντικός είναι;

Συντάκτης: Θωμάς Κυργιόπουλος

Επαγγελματική ζωή, ένας πολύ σημαντικός τομέας για κάθε άνθρωπο. Ένα ζήτημα  το οποίο στην σημερινή ελληνική πραγματικότητα αρχίζει να απασχολεί πάρα πολύ νωρίς το παιδί αλλά και την οικογένειά του.

Το εκπαιδευτικό σύστημα έτσι όπως είναι σχεδιασμένο, απαιτεί από εφήβους 16 έως 18 ετών να πάρουν απόφαση και να επιλέξουν τον επαγγελματικό τους δρόμο, χωρίς να έχουν αντίστοιχη εμπειρία και γνώση για να κάνουν τη σωστή επιλογή.

Κατά συνέπεια η  επιλογή που γίνεται καθορίζεται συνήθως με κριτήρια που δεν αφορούν τις νέες τάσεις στα επαγγέλματα, αλλά εστιάζουν κυρίως στο κόστος των σπουδών, το κύρος του επαγγέλματος και την οικονομική αποκατάσταση που αυτό υποθετικά προσφέρει.

Πολλές φορές κυρίαρχο ρόλο στην επιλογή παίζει η ύπαρξη μιας οικογενειακής παράδοσης, ακόμα δε περισσότερο η ύπαρξη μιας ήδη λειτουργούσας επαγγελματικής δραστηριότητας από κάποιο γονιό.

Η έλλειψη επαγγελματικού προσανατολισμού, αλλά και η ανάγκη του να υπάρχει και να γίνεται έγκαιρα προκύπτει και από τα αποτελέσματα πολλών ερευνών που δείχνουν ότι

  1. Μεγάλο ποσοστό παιδιών εγκαταλείπουν τις σπουδές λόγω προσωπικών δυσκολιών, αλλά και λόγω μη ύπαρξης προσωπικού ενδιαφέροντος
  2. Ανυπαρξία δικτύου επαγγελματικών γνωριμιών, γεγονός που κάνει πολύ δύσκολη την κατάσταση σε ένα νέο άνθρωπο, οποίος έρχεται αντιμέτωπος μ’ ένα οξύ ανταγωνιστικό περιβάλλον χωρίς τα κατάλληλα εφόδια
  3. Ελλιπής γνώση των προγραμμάτων σπουδών, με αποτέλεσμα πολλές φορές η επιλογή κατεύθυνσης να στηρίζεται σε λάθος δεδομένα
  4. Μεγάλο ποσοστό αποφοίτων πανεπιστημίων ολοκληρώνουν τις σπουδές μεν, αλλά εργάζονται σε διαφορετικό χώρο ή κλάδο.

Επομένως είμαι πάρα πολύ σημαντικό τα παιδιά που φοιτούν στο λύκειο να βοηθηθούν από επαγγελματίες, που θα κατευθύνουν τις επιλογές τους, μέσα από ενημέρωση και αναζήτηση όλων των παραμέτρων στην καλύτερη δυνατή λύση για τους ίδιους.

Κανείς βέβαια δεν μπορεί να αγνοήσει το γεγονός ότι, σήμερα στην Ελλάδα είναι πολύ δύσκολη η ανεύρεση εργασίας. Το γεγονός αυτό θα πρέπει να αποτελέσει την μεγαλύτερη κινητήρια δύναμη ώστε να υπάρχει ένας σωστός σχεδιασμός και μια πλήρης ενημέρωση των παιδιών, πολύ πριν αυτά κληθούν να αποφασίσουν για το μέλλον τους.

Δεν θα πρέπει ο επαγγελματικός προσανατολισμός να αποκλείει τις δεξιότητες και την κλίση κάθε παιδιού με τη λογική ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανεργία και έλλειψη προσφοράς εργασίας, επομένως θα πρέπει να αρκεστεί στο οτιδήποτε.

Αντίθετα ο σωστός επαγγελματικός προσανατολισμός θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στο παιδί να επιλέγει αυτό το επάγγελμα που θα του δώσει περισσότερα πλεονεκτήματα και θα έχει τα λιγότερα μειονεκτήματα.

Το να είναι κάποιος ευχαριστημένος με την επιλογή του στον επαγγελματικό τομέα είναι κάτι πάρα πολύ βασικό, καθώς αυτό διοχετεύεται σε όλη την ζωή του και επηρεάζει όλους τους τομείς της καθημερινής του ζωής.

Δεν είναι απλό ζήτημα να επιλέξεις τον τρόπο με τον οποίο θα πορευτείς για το μεγαλύτερο μέρος της ζωή σου και δεν αποτελεί  πανάκεια η κατοχή ενός πανεπιστημιακού τίτλου. Υπάρχουν πολλά και διαφορετικά πράγματα να κάνει κανείς, αρκεί να κινητοποιηθεί, να πιστέψει στον εαυτό του, να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του και τα εφόδια που του έχουν δοθεί, μέσω των σπουδών που ήδη έχει κάνει και να μπορέσει μέσα από τις δεδομένες αντιξοότητες να πραγματοποιήσει το δικό του όνειρο.

Συντάκτης: Θωμάς Κυργιόπουλος,

Influence:

Αρθρογράφος του flowmagazine.gr